Uudised

Galerii: rektorikandidaadid arutasid maaülikooli tuleviku üle

Foto: Risto Mets
Ülle Jaakma, Paavo Kaimre ja Endla Reintam

Täna toimus peahoone aulas Eesti Maaülikooli​ rektorikandidaatide avalik debatt, kus arutati ülikooli käekäigu üle ja tutvustati enda visiooni. 

Debatt algas kandidaatide tutvustusega, kui professorid Ülle Jaakma, Paavo Kaimre ja Endla Reintam rääkisid enda seosest Eesti Maaülikooliga ning sellest, millega nad viimastel aastatel seotud on olnud. 

Seejärel said vastuse küsimused, mis kõlasid saalis ning mis olid varem edastatud töötajate ja tudengite poolt. Kandidaadid rõhutasid, et maaülikool on fookusvaldkondades parimate hulgas, kuid sageli puudub meil enesekindlus tutvustada enda saavutusi.

Räägiti eestikeelsest haridusest ning kandidaadid tutvustasid enda tugevusi ja nõrkusi. Reintam tõi välja, et peab ennast julgeks suhtlejaks, kuid vahel jääb puudu poliitkorrektsusest. Kaimre kirjeldas ennast kui tasakaalukat inimest, kes suudab konfliktseid olukordi lahendada, kuid vahel sooviks kiiremini otsustada. Jaakma sõnas, et peab enda tugevuseks süsteemset mõtlemist, kuid sarnaselt Kaimrele sooviks vahel otsuseid kiiremini langetada. 

Debatis oli tähtsal kohal linnakuga ja Rohelise Ülikooliga seonduv. "Oleme ise nõuandjad, kuid peaksime rohkem juhtimise enda kätte võtma. Roheline mõtteviis peab ka ülikoolis toimima," kommenteerisid päevakangelased. Samuti oldi ühel meelel, et linnaku välialad vajavad rohkem tähelepanu. Arutati ka välialade niitmise teemal. 

Tudengite teemal peatudes jõuti seisukohale, et tudengeid peab toetama ning nende vajadusi rohkem uurima ja arvestama. Puhkealad, pingid ja toitlustus on märksõnad, mis aitaksid tudengite heaolu parandada. Tudengite voolavusega peaks kandidaatide sõnul tegelema juba sisseastumisel nende motivatsiooni hinnates ja hiljem on tähtsal kohal nende toetamine. 

Kandidaadid tõdesid, et palgasurve on ja jääb ka tulevikus probleemiks, millele saab leevendust pakkuda väljastpoolt raha juurde tuues. Pakuti välja võimalusi, kuidas töötajatel silmad särama panna. Toodi välja ka positiivseid ja negatiivseid külgi ühe suure ülikooli loomisel ehk liitumisel Tartu Ülikooliga. 

Enim tekitas nii kandidaatides kui pealtvaatajates elevust professor Kalev Sepa küsimus, kui vastaskandidaate tuli võrrelda loomadega. Nii kõlasid vastustena linnuema, karu ja mäger. Kahel korral mainiti rebase nime.

Lõpetuseks leiti, et peame olema nähtavamad, siis on kergem rahalisi vahendeid leida ning edeneb koostöö nii ettevõtete kui ühiskonnaga. 

Vaata üle kahe tunni kestnud debati kordust Postimehe portaalist