Uudised

Tutvu rektorikandidaatide valimisplatvormidega

Eile toimus Eesti Maaülikooli rektorikandidaatide avalik debatt ning täna tutvustavad kandidaadid enda valimisplatvormi ja visiooni. 

Professor Ülle Jaakma rõhutab, et suudame muutuste ja kriisidega kohaneda ning eestvedaja rolli täita, kui ülikooli liikmeskonda seovad ühised väärtused ja ühised eesmärgid. Samuti leiab ta, et meie edasist edukust mõjutavad kõige rohkem akadeemilised töötajad ja nende järelkasv, õppekavade ja õpikeskkonna areng ning koostöö. Jaakma toob välja, et kiire on ülikoolilinnaku energiasäästu programmi rakendamisega, vaja on uuendada ventilatsiooni-, kütte- ja valgustuse automaatikat ning investeerida taastuvenergialahendustesse. 

Professor Paavo Kaimre peab oluliseks, et nii bakalaureuse- kui magistriõppe vastuvõtutingimused tuleb üle vaadata ja neid täiendada, et meie ülikooli tuleksid õppima akadeemiliselt võimekad ja motiveeritud üliõpilased. Ta lisab, et vajalik on õppekavade uuendamine nii ühiskonnas aset leidvaid trende kui õppetöö korraldamise ökonoomikat arvestades. Kaimre toob välja, et täpsustada tuleb akadeemiliste ja tugistruktuuri üksuste ülesandeid ja vastutust, et vältida dubleerimist või halvemal juhul lahendust ootavate probleemide sattumist eikellegimaale. 

Professor Endla Reintam soovib, et ülikool oleks oma fookusvaldkondades muutuste eestvedajaks ühiskonnas ja esimeseks valikuks õppijatele, töötajatele, koostööpartneritele ja ettevõtetele. Lisaks soovib ta tugevdada meie rohelise ülikooli brändi ja näidata ka tegudes, et olemegi rohelised. Reintami eesmärk on suurendada Eesti Maaülikooli nähtavust nii Eesti siseselt kui ka rahvusvaheliselt. 

Eelpool on välja toodud vaid mõned nopped rektorikandidaatide visioonidest, täispikad valimisplatvormid on leitavad järgnevalt: