Uudised

Ergonoomikapäev tõi esinema kaitseriietuse tippeksperdi

Foto: Risto Mets / EMÜ
Professor Kalev Kuklane Tehnikamajas loengut pidamas.

Tehnikamajas korraldati Ergonoomikapäeva puhul intensiivkursus kaitseriiete ergonoomilisusest, mille peaesinejaks oli Eestist pärit ning praegu Hollandis töötav professor Kalev Kuklane.

Külalislektori ettekanne kandis pealkirja "Töö klimaatilised tingimused ja kaitseriiete ergonoomilisus", mis on osalt seotud Kuklase doktoritööga. Nimelt läbis ta õpingud tööstusergonoomikas ja uuris oma kaitstud doktoritöös 2000. aastal Rootsis Luleå ülikoolis külmakaitsejalatsite ergonoomikat ja sobivust väga erinevates klimaatilistes tingimustes. Eraldi on ta ka uurinud päästjate kaitseriietust.

Küsimusele „Kas villane sokk õigustab kandmist ja kaitseb külma eest?“ vastas Kalev Kuklane, et villane sokk on väga hea, aga ta kulub kiiresti. "Kui lambavill segada polüesterkiuga, kestab materjal kauem." Samuti tõi ta ühe näite oma teadustööst, et ta on uurinud polüestriga rikastatud kangast 400 g/m2, mis kestab igapäevase kasutuse juures aasta aega.

Kaitseriietuse ja materjalideni jõudis Kalev Kuklane tsiviilehitust õppides, mil avanes võimalus minna end täiendama Rootsi Luleå ülikooli. "Nõukogude Liidu ajal käis enamus meist vildist taldadega. Luleås sai juba magistritöö raames uuritud taldade erinevaid materjale." Rootsis paistis ta omal alal silma ning tal avanes võimalus astuda doktorantuuri ning asuda tööle kaitseriietuse laborisse. Hiljem viis teaduslik uurimistöö Kuklase Lundi ülikooli juurde ning seal töötas ta vahemikus 2003 - 2018. Seal aitas ta labori üles ehitada ning tõusis selle juhiks. Ta on teinud hulgaliselt katseid termiliste nukkudega inimese termofüsioloogiliste parameetrite väljatöötamiseks ekstreemsetes kuuma- ja külmatingimustes.

Aastal 2018 tuli tööpakkumine Hollandi Riiklikust Ohutuse Instituudist (Netherland Institute for Public Safety, NIPV), mis võimaldas siduda seni uuritu praktikaga ning ta otsustas selle väljakutse vastu võtta. Pääste keskorganisatsiooni juures töötades saab ta teha igapäevaselt koostööd tootjatega, et arendada kuumakaitse vahendeid ja materjale.

Professor Kalev Kuklane on avaldanud üle 200 teaduspublikatsiooni, millest ligi 100 on avaldatud eelretsenseeritavates teadusajakirjades. Avaldatud publikatsioonide eest on ta saanud auhindu (2006 - 2008) Rahvusvaheliselt Ergonoomika Ühingult (International Ergonomics Association, IEA) ja Rahvusvahelise Tööohutuse ja Ergonoomika ajakirjalt (International Journal of Occupational Safety and Ergonomics). 2021. a. sai ta parima tehnilise artikli auhinna ISO standardite rakenduste eest ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineer) poolt, rahvusvahelises koostöös (Smallcombe et al., 2021).

Side Eestiga on Võrumaalt pärit Kalev Kuklasel alles, sest tema pere elab siin. Kodumaal on ta teinud koostööd ka kaitseliiduga, aidates varustuse nõustamisega ergonoomilisuse küsimustes. Ergonoomikapäeva külalisloeng oli mõeldud Maaülikooli doktoriüliõpilastele ning peamiselt ergonoomika magistriüliõpilastele. Biomajandustehnoloogiate õppetoolis arutati ka tihedamaid koostöövõimalusi.

Ergonoomikapäev toimus energia ja geotehnika doktorikooli raames, mida toetab Eesti Maaülikooli programm ASTRA Väärtusahelapõhine biomajandus.