Uudised

Mälestuste- ja ajalooraamat "Järvselja aeg ja inimesed" nüüd saadaval e-raamatuna

Kevadel esitletud Hendrik Relve ja Ivar Sibula ajalooraamat „Järvselja aeg ja inimesed ehk sajand metsandusüliõpilaste mälestusi“ kujunes nõnda menukaks, et raamatu väikese trükitiraaži tõttu ei jagunud seda kõikidele huvilistele. Seetõttu on alates detsembrist kõigil soovijatel võimalik seda soetada ka e-raamatuna. 

Rohkem kui 300-leheküljelist trükist võib nimetada Järvselja kollektiivseks mäluraamatuks, mis kätkeb endas sajandi jagu metsandustudengite ja -õppejõudude erinevaid Järvseljaga seotud isiklikke mälestusi. Raamat annab ülevaate sajandi jooksul jutustatud mälestuskildudest, kus kerkivad esile üksikasjad Järvselja ümbruse metsadest ja inimestest. Rohkesti leidub raamatus meenutusi sportimisest, muusikategemistest, looduse-, kala ja jahiretkedest, aga ka noortele omastest naljadest ja viguritest. Unustatud ei ole selliseid metsandustudengitele ainuomaseid traditsioone nagu legendaarse sanglepa märgistamine, esimese kursuse üliõpilaste ristimine Selgjärves ning metsameeste hümni loomine ja selle edaspidine arengulugu.

Rikkalikult ajalooliste fotodega illustreeritud trükis on mõeldud põnevaks lugemisvaraks mitte ainult metsanduse erialade vilistlastele, õppejõududele ja praegustele üliõpilastele, vaid ka kõigile neile, keda paeluvad Eestimaa erilised ja kordumatud paigad ning inimesed.

E-raamatu saab osta siin