Uudised

Ilmus kõrgkooliõpik "GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks"

Kuigi GPS (Global Positioning System) asukohamääramisega seotud õppeaineid on Eesti kõrgkoolides loetud alates 1990. aastate teisest poolest alates, puudus siiani valdkonnale pühendatud eestikeelne kõrgkooliõpik.

Valdkonna õppejõud on pidanud piirduma iseenda koostatud õppematerjalidega ja ingliskeelsete õpikutega. Mõnevõrra leevendas olukorda 2013. aastal A. Rüdja ja J. Sanderi sulest ilmunud „Globaalne asukohamääramine“, kuid see oli eelkõige mõeldud kutsehariduse omandajatele.

Nüüd on ilmunud Eesti Maaülikooli, TalTechi ja Maa-ameti teadurite sulest kõvakaaneline ja rikkalikult illustreeritud kõrgkooliõpik "GNSS – globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem geodeetilise täpsusega asukohamääranguks", mille on ühiselt kirjutanud professor Artu Ellmann, dotsent Tarmo Kall, doktor Karin Kollo ja kaasprofessor Aive Liibusk. Õpiku valmimisse andsid panuse ka retsensendid dotsent Harli Jürgenson (Eesti Maaülikool) ja professor Tõnu Oja (Tartu Ülikool). Õpik valmis riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2018 – 2027“ raames.

Mahukas õpik (392 lk) koosneb kümnest peatükist, kus käsitletakse asukohamääramise ajalugu enne GNSS-i (termin GNSS ühendab kõiki globaalseid navigatsioonisatelliitide süsteeme nagu GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS), asukohamääramiseks vajalikke referentssüsteeme, satelliitide orbiite ja signaale, GNSS-vastuvõtjaid, asukohamääramise täpsuse tõstmiseks mõeldud uusimaid tehnoloogiaid jne.

Eraldi peatükk on pühendatud sellele, mis lähitulevikus meid asukohamääramise tehnoloogias ees ootab. Õpik on mõeldud kasutamiseks nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriastme üliõpilastele. Kuid õpik ei ole suunatud vaid üliõpilastele. Sellest saavad samuti kasu nii praktiseerivad maamõõtjad-geodeedid kui ka kõik, kes tegelevad GNSS-asukohamääramise ja selle täpsuse hindamise küsimustega (lennundus ja navigatsioon, kaitsevägi, metsandus, põllumajandus jne).

Õpiku trükkimist toetas EMÜ metsanduse- ja inseneeria instituudi metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool. Raamatu tiraaž on piiratud ning kiirematel on võimalik õpikut soetada Eesti Maaülikoolist (kontakt: gerly.kroll@emu.ee). Õpiku hind on 29 eurot. Internetis saab raamatut lugeda siin