Uudised

Galerii! Rektor Ülle Jaakma inauguratsioonikõnes: maaülikool saab olla eeskujuks kestlike lahenduste leidmisel

Foto: Maria Kilk
Rektor Ülle Jaakma

Täna ametivande andnud Eesti Maaülikooli rektor professor Ülle Jaakma rõhutas oma inauguratsioonikõnes teadmuspõhise arvamuse olulisust, et otsida tasakaalu ökosüsteemide säilimise ja rahva heaoluks vajalike sotsiaalmajanduslike tegurite vahel.

Ülle Jaakma sõnul on maaülikoolil võimalus ja ühtlasi kohustus luua ja jagada teadmisi kõikides olulistes biomajanduse valdkondades, mis on otseselt seotud inimeste heaoluga ning meie ühise elukeskkonnaga. „Lahenduste leidmiseks on rohkem kui kunagi varem vaja tõenduspõhiseid teadmisi. Maaülikooli uurimistöö lähtub kestliku arengu eesmärkidest ning meie teadlased ja vilistlased saavad olla eeskujuks kogu maailmale lahenduste leidmisel ja toetada tarkade otsuste tegemist,“ ütles Jaakma.

Rektor Ülle Jaakma peab eesmärkide saavutamisel oluliseks head koostööd nii ülikooli sees kui ka väliste partneritega. „Soovin pöörata rohkem tähelepanu ettevõtluskoostöö arendamisele. Kindlasti on vaja toetada sihipärasemalt ka meie teadlaste ja õppejõudude järelkasvu, et maaülikooli teadus oleks tipptasemel ning tudengid saaksid siit hea, teaduspõhise hariduse, mis aitab neil elus hästi toime tulla. Rektorina luban hoida meie ühiseid väärtusi, toetada uuenduste loomist ja elluviimist ning seista alati ülikooli eest,“ kinnitas Ülle Jaakma inauguratsioonikõnes ülikooliperele.

Ametiraha andis rektor Jaakmale üle president Alar Karis. President rõhutas oma kõnes, et maa on see, mis on alati oma rahvast toitnud, kuid nüüd ei kõnele me mitte ainult sellest, vaid meie ootus on palju laiem. Riigipea sõnul loodame, et maaga seotud tegevused tagaksid meile kõigile elamisväärse tuleviku. Säästlik maakasutus ja metsandus, taastuvenergeetika, kohanemine kliimamuutustega on meie ajastul saanud ellujäämise teadusteks. Soovitud kestliku tuleviku loomine eeldab riigipea sõnul mõtteviisi senisest enam maa-keskseks muutumist ja selle mõtteviisi üks väljapaistvaid kandjaid on Maaülikool.

Tervituseks said sõna ka haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, Rektorite Nõukogu esindajana Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma, Eesti Maaülikooli vilistlaskogu juhatuse esimees Argo Normak ning üliõpilasesinduse esimees Helen Kõnd. Oma tervituse saatis kirjalikult ka president Arnold Rüütel.

Rektori inaugureerimine toimus 13. jaanuaril maaülikooli nõukogu ja senati avatud istungil, mida juhatas nõukogu esimees Ants Noot. Rektor astus ametisse ametivande andmisega.

 

Vaata inauguratsiooni salvestust