Uudised

Väliskülalised tulid maaülikooli õppima põllumajandusühistute juhtimise parimaid praktikaid

13. märtsil algas Eesti Maaülikooli linnakus Erasmus+ projekti "Good Governance Practices in Agricultural Cooperatives – GGPAC" raames koolitus, mille viisid läbi maamajanduse ökonoomika õppetooli töötajad professor Rando Värnik ja nooremteadur Taavi Kiisk.

Tartusse saabus 40 põllumajandusühistutega seotud isikut Kreekast, Prantsusmaalt ja Rumeeniast, kes külastasid lisaks linnaku õppehoonetele Polli aiandusuuringute keskust ning erinevaid Lääne-Virumaa ja Tartumaa põllumajandusühistuid ja -ettevõtteid.

Osalejaid ootas viis sisutihedat koolituspäeva, mille käigus tutvuti teraviljaturgude, Eesti põllumajandusühistute, teadmussiirde ja koolituste korralduse, innovaatiliste digilahenduste, ühistute finantseerimise, tootearenduse ning teadus- ja arendustöö eripärade ja põhimõtetega. Koolitus päädis 17. märtsil põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi raames toimunud konverentsiga "Usalduslikud suhted majanduses ja ühiskonnas: missugust kasu toovad ühistud." Projekti viimane koolitus toimub hilissügisel Prantsusmaal,  Lyonis ja selle viib läbi Prantsuse põllumajandusühistute piirkondlik katuseorganisatsioon La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes.

Erasmus+ projekti "Good Governance Practices in Agricultural Cooperatives – GGPAC" (2021-1-RO01-KA220-VET-000025577) siht on toetada põllumajandusühistuid ja edendada ühistute hea valitsemise praktikate levikut, koolitades selleks ühistu liikmeid ja juhte ning vahetades teadmisi uute ja innovaatiliste, multidistsiplinaarsete praktikate kohta. Projekt viiakse ellu aastatel 2022–2024 ning Eestit esindab Kreeka, Prantsusmaa ja Rumeenia partnerite kõrval Eesti Maaülikool.