Uudised

EMÜ külalisprofessor John Stanturf: kliimatark metsandus aitab säästvalt kliimamuutusega võidelda

Foto: Risto Mets / EMÜ
John Stanturf

15. märtsil ilmus ERR teadusuudiste portaalis Novaator Eesti Maaülikooli külalisprofessori John A. Stanturfi arvamulugu "Kliimatark metsandus aitab säästvalt kliimamuutusega võidelda". Toome siinkohal sellest arvamusloost mõned katkendid.

Avalikkuses tihti kohatava arusaama kohaselt peaksime kliima ja bioloogilise mitmekesisuse huvides metsad rahule jätma. Kliimatark metsandus pooldab aga sobivate tingimuste korral metsa aktiivset majandamist

Muude kriiside kõrval ähvardab inimkonda kolmekordne oht, mis tuleneb looduslike ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse seisundi halvenemisest ning üha raskemini ennustatavast kliimast. Kõige selle taustal suureneb maakera elanike arv, mis võib sajandi lõpuks kahekordistada. See on kaasa toonud bioloogilise mitmekesisuse järsu vähenemise.

Peame tegema kõik endast oleneva kliimamuutuste pidurdamiseks. Ja mis peamine – vähendama drastiliselt oma sõltuvust fossiilkütustest. Mõnede nimetatud probleemide leevendamiseks saab aga kasutada looduspõhiseid lahendusi ja metsad on kahtlemata üks looduspõhine lahendus.

 

Kokkuvõtvalt saab sõnastada viis strateegiat, kuidas rakendada metsi kliimamuutuste leevendamiseks:

· säilitada olemasolevaid metsaalasid;

· laiendada metsade pindala;

· suurendada metsade poolt seotava süsiniku hulka;

· säilitada

· ja suurendada metsades tallel olevat süsiniku kogust.

 

Metsade n-ö lukkupanek kaitsealadel ja seega täielik majandamisest välja viimine ei ole siiski parim lähenemine. Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli kohaselt leevendab kliimamuutusi tõhusaimalt säästva metsamajandamise strateegia. Selle eesmärk on säilitada või suurendada metsade süsinikuvarusid, kasutades metsi samal ajal püsivalt puidu- ja energia tootmiseks.

Seejuures tuleb arvestada kogu väärtusahelaga, alates kasvavast metsast kuni puittoodete ja puidust toodetava energiani. Kliimatark metsandus (i.k, Climate-Smart Forestry, CSF) on säästva metsamajanduse kliimale orienteeritud n-ö alamliik, mis ongi looduspõhine lahendus.

Kliimatarga metsanduse kolm peaeesmärki on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ja võimalusel neist loobumine, metsade vastupanuvõime suurendamine kliimamuutustele ja muutuvate oludega kohandamine ning metsade tootlikkuse ja sealt saadavate sissetulekute jätkusuutlik suurendamine.

Kliimatarga metsanduse korral ei kao säästva metsamajandamise muud tahud. Selle rakendamine hõlmab kliimamuutustega kohanemist, bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, ökosüsteemiteenuste pakkumist ja biomajanduse edendamist.

Loe täispikka arvamuslugu koos allikaviidetega ERR Novaatorist https://novaator.err.ee/1608914273/john-stanturf-kliimatark-metsandus-aitab-saastvalt-kliimamuutusega-voidelda