Uudised

Uus postmark ja konverents tutvustavad hariliku kuuse mitmekülgset olemust

Esimese päeva ümbrik, koos postitempli ja margiga

Kolmapäeval, 12. aprillil esitletakse harilikule kuusele pühendatud konverentsil Tallinna botaanikaaias Eesti Posti uut postmarki harilikust kuusest.

Eesti metsapuid tutvustava postmargiseeria idee autor Eesti Maaülikooli dendroloogia kaasprofessor Ivar Sibul märkis, et kuuske tunneb küll iga inimene, kuid selle puuliigi olulisust metsaökosüsteemis ning tema puidu mitmekülgset ja rohket kasutamist kiputakse sageli unustama.

Mõtet läbi postmarkide eestlastele kodumaiseid puu- ja põõsaliike tutvustada on Sibul kandnud aastaid, kuid esimese margini jõuti alles eelmisel aastal, mil ilmus margiseeria esikmark maarjakasest. „See, et tänavusel margil on kujutatud kuusk, on metsateadlase arvates igati loogiline, sest looduses järgneb metsakoosluste vaheldumisel kasele alati kuusk. Teisalt on harilik kuusk meil tulipunktis juba paar viimast aastat seoses kliimamuutuste ja ulatuslike kuuse-kooreüraski rüüstetega,“ tõdes Sibul.

Igal aastal ühte meie kodumaist puuliiki tutvustav postmark aitab parandada eestimaalaste teadmisi puudest-põõsastest ning juhib ühiskonna tähelepanu säästlikule puidu- ja metsakasutusele ning meie loodusväärtustele. Säästlikule puidukasutusele viitab see, et esmakordselt Eesti Posti ajaloos on mark trükitud vastutustundliku metsanduse (FSC) märgisega paberile. Õppe-eesmärgist lähtuvalt on ka tänavuse margi esimese päeva ümbrikul kujutatud kuuse seemned, emas- ja isaskäbid ning muud tunnused saanud selgitavad tekstid. Margiväljaande kujundas margikunstnik Jaan Saar ja mark on trükitud trükikojas Vaba Maa, margi trükiarv on 20 000.

Margiesitlusega samal päeval toimub Tallinna botaanikaaias ka meie metsade ühele armastatumale puule pühendatud konverents „Harilik kuusk – tuntud ja mitmekülgne Eesti metsapuu“.

Konverentsil räägitakse  kuuse ja kuusikutega seotud erinevatest aspektidest, sh kuusest kliimamuutuste kontekstis, tema kohast pärimuskultuuris ja rahvameditsiinis. Samuti tuleb juttu kuusemetsade vaenlastest ja kuusepuidu uudsetest kasutusviisidest. Lektoritena astuvad üles Eesti ülikoolide tuntud teadlased – Marju Kõivupuu, Ain Raal jt.

Konverentsi korraldavad Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituut ning Tallinna botaanikaaed.