Uudised

Arvo Tuvikene pälvis aasta kalandusteo konkursil rahva lemmiku tiitli 

Foto: Lea Tuvikene
Arvo Tuvikene sai auhinnaks räimepärja, mille tekstiplaadile on kirjutatud: Aasta kalandustegu 2022 rahva lemmik Arvo Tuvikene. Elutöö kalade uurimisel ja tutvustamisel

Konkursi "Aasta kalandustegu 2022" rahva lemmiku tiitli pälvis Eesti Maaülikooli kaasprofessor, kalateadlane ja järjepidev teaduse populariseerija Arvo Tuvikene, kes enda möödunud aastal ilmunud raamatus "Kalade saladused" pani kaante vahele põnevad seigad uimeliste meeltest ja iseärasustest.

Raamat pöörab tähelepanu kalade käitumist juhtivatele kohastumustele, mis kalasõbrale tavaliselt ehk silma ei paistagi. Teos on kirjutatud lihtsas ja hõlpsalt mõistetavas võtmes – lugeja veendub, et meil kõigil on oma suhe kaladega. Tuvikene sai 32% kõigist konkursil antud häältest. 

Teise koha vääriliseks tunnistati Keskkonnaameti otsus kormoranide leviku ohjamiseks – lubada aastal 2023 kormoranimunade õlitamist ja lindude heidutamist (23% häältest).
Kolmanda koha pälvis Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna algatus püüniste piirarvu vähendamiseks (21% häältest).

Aasta kalandusteo konkurss, mida korraldab Kalanduse teabekeskus, väärtustab Eestile olulisi kalandustegusid ja nende tegijaid.