Uudised

Üliõpilasesinduse uus koosseis alustas tööd

Foto: Üliõpilasesindus
Üliõpilasesinduse uus koosseis

Kevadsemestril valitud Eesti Maaülikooli uus üliõpilasesindus on juba ametisse astunud ja korraldanud ka esimesed üritused. 

Üliõpilasesinduse juhatuse koosseisu esinaiseks valiti 4. aasta veterinaariatudeng Eliise Tamme, kes on üliõpilasesinduse koosseisus kolmandat aastat. Juhatuse aseesinaiseks sai Liisa Rannaste, kes õpib teist aastat keskkonnakaitset.

Sporditoimkonna ametikandjaks on Magnus Mänd ja kultuuritoimkonna ametikandjaks Anette Aavekukk, mõlemad on veterinaariatudengid, vastavalt 3. ja 2. kursusel. Haridus- ja sotsiaaltoimkonna tegevust koordineerib veterinaarmeditsiini 2. aasta tudeng Lizette Vetik.

Revisjonikomisjoni ametikohal tegutseb Arne Ingalt – tootmistehnika 1. aasta magistrant. Kommunikatsioonitoimkonnas tegutsevad maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala 1. aasta tudeng Seliin Lisett Tomson ja loodusturismi 1. aasta tudeng Karolin Kalk.Liisa Rannaste, Arne Ingalt ja Eliise Tamme

Värskelt ametisse nimetatud esindajad on saanud aega sisseelamiseks ja korraldanud juba ka esimesed üritused. Selle aasta üheks eesmärgiks on edendada kommunikatsiooni ja muuta EMÜ üliõpilasseltside vaheline koostöö efektiivsemaks.

Üliõpilasesinduse soov on suurendada tudengite osakaalu ning üldist aktiivsust erinevate ürituse korraldamisel ja nendest osavõtmisel. Lisaks ei saa mainimata jätta üliõpilasesinduse esindamist erinevates vabariiklikes tudengiorganisatsioonides. Üliõpilasesinduse koosseisuga saab täpsemalt tutvuda siin