Uudised

Regionaalminister Madis Kallas: uues ministeeriumis on paljudel valdkondadel puutumus maaülikooliga

Foto: Kristina Kurm
Regionaalminister Madis Kallas kohtus Eesti Maaülikooli juhtkonnaga.

24. mail külastas regionaalminister Madis Kallas Eesti Maaülikooli, et arutada ministeeriumi ja ülikooli koostööd maaelu edendamisel.

Maaeluministeerium vastutab Eesti maaelu-, põllumajandus- ja kalanduspoliitika kavandamise ning elluviimise eest. Siia alla käivad ka taime- ja loomatervise ning kogu toidutootmise temaatika. Ehk siis kõik need valdkonnad, milles on Eesti Maaülikoolil ekspertsus ja vastutus valmistada ette kõrgharidusega spetsialiste.

Kohtumisel tutvustasid Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma ja teised rektoraadi liikmed ministrile maaülikooli rolli biomajanduse alaste teadmiste loomisel ning jagamisel. "Ülikoolide ülesanne on lisaks õpetamisele ja teadustööle ka ühiskonna arengule kaasa aitamine laiemas tähenduses – see hõlmab näiteks ettevõtlus- ja arenduskoostööd. Saame olla nii ministeeriumile kui ka ettevõtetele partneriks teaduspõhiste lahenduste leidmisel," ütles Ülle Jaakma.

Regionaalminister Madis Kallas tõdes kohtumisel, et kogu toidutootmise valdkond on maaelu kestlikkuse tagamisel ülioluline. „Nägin täna, kui hästi maaülikooli teemade spekter maaeluministeeriumi tegevusvaldkonnaga haakub. Roheleppe eesmärkide saavutamiseks on rakendusuuringud väga olulised. Meie koostöö maaülikooliga kindlasti jätkub, sest regionaalpoliitiliselt on kriitiline, et ka maapiirkondadesse jõuaksid teaduspõhised lahendused, haritud spetsialistid ning innovatsioon,“ tõdes Madis Kallas. Kallas jätkas: „Lisaks saame praegu, kui oleme Maaeluministeeriumit kui organisatsiooni uuendamas, mõelda ka sellele, kuidas tõhustada ülikooli ja Maaelu Teadmuskeskuse METK teadusalast koostööd ning kuidas asutused teineteist paremini toetada saaksid.“

Lisaks biomajanduse ehk loodusressursside väärindamise teemadele peatuti  kohtumisel pikemalt ka vajadusel suurendada õppekohtade arvu veterinaarmeditsiini õppes, et tagada Eesti jaoks piisav loomaarstide arv. Kuna see on otseselt seotud toidujulgeoleku temaatikaga, lepiti kokku, et moodustatakse ühine töörühm, kus sellele komplekssele küsimusele lahendusi otsitakse.

 

Lisateave:

Ülle Jaakma
Eesti Maaülikooli rektor
rektor@emu.ee