Uudised

Võrtsjärve ääres toimub limnoloogia suvekool

Foto: Arvo Tuvikene
Võrtsjärv

Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskus korraldab 5.-9. juunil rahvusvahelist limnoloogia suvekooli.

Õppejõud Aarhusi ja Jyväskylä Ülikoolist ning Eesti Maaülikoolist jagavad teadmisi ja kogemusi järvede uurimise alal kogu selle eriala tegevuste skaalas – õpetavad tundma järves elavaid peamisi liike, näitavad kuidas proove koguda, kuidas neid analüüsida ja kuidas tulemusi esitada. Kursuslased kõigist kolmest ülikoolist ja Tartu Ülikoolist saavad kogeda ka tõelist ekspeditsioonivaimu, kui kaheks päevaks ja ööks kolitakse Võrtsjärve lõunaotsa.

Osalejad tutvuvad järve elustikuga ja selle uurimise meetoditega, kuid õpivad ka lihtsaid looduses vajalikke toimetuleku nippe. "Just selline kursus on tänapäeval vajalik, et ergutada tulevastes järveuurijates sügavat huvi ja entusiasmi meie järvede uurimiseks ning nende hea seisundi eest seismiseks“, ütles kursuse üks peakorraldajatest vanemteadur Helen Agasild.

Projekti toetab Horisont 2020, Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm grandiga nr. 951963, TREICLAKE.