Uudised

Rahvusvahelise Maastikuarhitektide Föderatsiooni president tutvustab maastikuarhitektuuri hetkeseisu

Bruno Marques

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool, Rahvusvaheline Maastikuarhitektide Föderatsioon (IFLA) ja Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) ootavad huvilisi IFLA presidendi Bruno Marquesi avalikule loengule, mis toimub 12. juunil Eesti Maaülikooli peahoone aulas. 

Kuigi maailm on alates IFLA asutamisest palju muutunud, jätkuvad IFLA ja kogu maailma maastikuarhitektide väljakutsed. Ühiste jõupingutustega jätkatakse maastikuarhitektuuri tähtsuse tõstmist kogu maailmas ning loodus- ja ehitatud keskkondade kestliku majandamise ja ruumiloome edendamist. 

Loengus antakse ülevaade professiooni seisust ja tutvustatakse maastikuarhitektide rolli eriala edendamisel. 12. juunil kell 10 algavale loengule "IFLA is all of us: why we need a united Landscape Architecture profession" on oodatud kõik huvilised.