Uudised

Doktoritöö: lihtne viis puiduettevõtetele kuivatusplaani modifitseerimiseks

Foto: Hannes Tamme
MC meter

30. augustil tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele doktoritöö, mis keskendub puidu kuivamisele. 

Hannes Tamme kaitsmisele tulevast doktoritööst "Development of control and optimization methods for wood drying" ("Puidu kuivatuse kontrolli ja optimeerimise meetodite arendamine") selgub, et puidu pinnakihi üleminek teise kuivatuse faasi aeglustab difusiooni kiirust ka puidu sisekihtides. 

Puidu kuivatamise eesmärgik on saada soovitud lõppniiskusega materjali. Protsessi käigus on vaja leida tasakaal puidu kvaliteedi, kulutatud energia ja aja vahel. Optimaalse lahenduse leidmiseks on oluline teada, millises seisus on konkreetsel ajahetkel kuivatatav materjal.

Sageli ei piisa tööstusliku puidukuivati standardvarustusest uue kuivatusplaani juurutamisel. Lisaks on vaja puidu kuivatamist simuleerivat tarkvara, mis annab esialgse kuivatusrežiimi, mida saab edasi optimeerida, kasutades käesolevas töös toodud metoodikaid ja andureid.

Käesolevas töös on kontrollitud, kas teoreetiliselt simuleeritud niisutusimpulsi reaktsioon ilmneb ka katses, tuginedes sünkroonselt pinna nihke-, temperatuuri-, ja pinnaniiskuse andurile. Selleks oli tarvis välja töötatada spetsiifilised puidukuivati kliimas puidu monitooringuks kasutatavad andureid. Erinevatel tööprintsiipidel põhinevate andurite kasutamisel on tagatud füüsikaliselt põhjendatav mõõtetulemus. Andurite töökindluse uurimisel selgitati välja tüüpilised probleemid ning praktikas kasutatav mõõtepiirkond alla ja üle puidu kiu küllastuspunkti.

Uuriti puidu pinnakihi üleminekut kuivatuse esimesest faasist teise kuivatuse faasi. Leiti, et pinnakihi üleminek teise kuivatuse faasi aeglustab difusiooni kiirust ka puidu sisekihtides, mis muidu oma niiskusesisalduse poolest võiksid veel olla kuivatuse esimeses faasis. Pinnakihi difusiooni konstandi mõju iseloomustamiseks sisekihtidele defineeriti kriitilise difusiooni konstandi mõiste. Puidukuivatuse protsessis puidu niiskusesisalduse registreerimiseks kuivatatava laua pinnast erinevatel sügavustel kasutati individuaalselt kalibreeritud süsinikkiud nõel–elektroode.

Kriitilise difusioonikonstandi arvesse võtmisega optimeeritud kuivatusplaani koostamisel õnnestus tüüpilise tööstusliku kuivatamise plaani kuivatuse aega oluliselt lühendada sama lõppniiskuse juures. Optimeeritud režiimi iseloomustasid mõnevõrra suuremad suhtelised pinged, mis on tasandatavad ajastatud niisutusimpulsiga.

Käesolevas väitekirjas leiti männipuidu jaoks kriitilisele difusiooni konstandile vastav kriitilise kuivatusõhu suhtelise niiskuse väärtus. Seda infot on puiduettevõtetel lihtne kuivatusplaanide modifitseerimiseks kasutada. Samuti töötati välja puidukuivatuse pingete maksimumi elektriline indikaator.

Kuna puidukuivatuse monitooringuks kasutatakse praktikas valdavalt elektrilist takistusmeetodit, siis täiustati patendeeritud polarisatsioon-tüüpi niiskusmõõturi prototüübi riistvara ja tarkvara.

Hannes Tamme kaitseb filosoofiadoktori väitekirja 30. augustil kell 10 Fr. R. Kreutzwaldi 5 ruumis 2A1. Doktoritöö juhendajad on professor Peeter Muiste ja dr. Valdek Tamme ning oponent Dr.sc.ing Uldis Spulle (Latvia University of Life Sciences and Technologies). Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace.