Uudised

Doktoritöö: hübriidhaava istandustega ei kaasne metsa alustaimestikus ebasobivaid arenguid

22. mail kell 10.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Tea Tulluse väitekiri “Alustaimestik ja seda mõjutavad tegurid endistel põllumajandusmaadel kasvavates noortes lehtpuuistandikes” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks metsanduse erialal.

In Memoriam Heinrich Vipper

19. mail 2013. aastal lahkus manalateele üks Eesti tuntumaid maaviljelusteadlasi emeriitprofess...

Taimede lummuse nädal avab ukse taimemaailma

Eesti Maaülikooli mahekeskuse koordineerimisel toimuvad 18. mail tähistatava ülemaail...

Eesti Maaülikoolis toimuval konverentsil kohtuvad tehnikaala tippteadlased

9.-10. mail toimub Eesti Maaülikoolis neljas rahvusvaheline konverents „Biosystems Engineering“, kus osalevad 13 riigi teadlased. Konverentsil keskendutakse taastuv- ja bioenergeetikale, põllundusmasinatele ja agrotehnoloogiale, tootmistehnikale, ergonoomikale, sõidukitele ja kütustele ning loomapidamistehnoloogiale. 

Maaülikooli kolmapäevaõhtul arutletakse, kas mets saab otsa

Kolmapäeval, 8. mail algusega kell 17 räägib Eesti Maaülikooli metsandus- ja maa...

Eesti teadlased: sajandi lõpus tõenäoliselt meie jõgedel enam jääkatet ei teki

8. mail toimub Tartus seminar, mis on pühendatud kliimamuutuste mõju arvestamisele veemajanduskavade koostamisel aastateks 2015-2021. Seminaril räägitakse kliimamuutuste mõjust veeökosüsteemidele ning põhjaveele.

Tudengisatelliit stardib orbiidile homme

Homme kell 5.06 Eesti aja järgi lennutatakse Euroopa kosmosesadamast Prantsuse Guajaanas orbiidile Eesti esimene satelliit ESTCube-1, mille projekteerimisest võttis osa ka Eesti Maaülikooli tudeng.

Kaheteistkümne riigi metsandustudengid räägivad Eestis metsauuendamisest

5.-11. mail toimub Eestis rahvusvaheline metsandustudengite regionaalkohtumine NERM 2013, mida sel aastal korraldab Eesti Metsaüliõpilaste Selts. Kohtumisel räägivad 12 riigi esindajad metsauuendamise teemadel.

Maaülikooli tehnikainstituudi direktoriks valiti Margus Arak

Eesti Maaülikooli tehnikainstituuti nõukogu valis taas instituudi direktoriks praeguse direktori Margus Araku. Margus Arak on keskkonnafüüsika teadusmagister ning on ühtlasi ka maaülikooli Tartu Tehnikakolledži direktori kohusetäitja.  Arak on baasfinantseeritava teadusteema "Biotehnilised süsteemid" ja "Integreeritud biotehnilised süsteemid" vastutav täitja. Lisaks on ta administratiivse töö kõrval avaldanud ka teadusartikleid ja on patentseleiutise Mustikakoristi kaasautor. Arak on osalenud mitmetel juhtimise ja õpetamisega seotud enesetäiendamise kursustel.

Eesti Maaülikool kaardistab Eestis kasutatavad piimatootmis- ja taimekasvatustehnoloogiad

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut alustas möödunud nädalal ankeetküsitluse läbiviimist Eesti põllumajanduses kasutatavate piimatootmis- ning taimekasvatustehnoloogiate kaardistamiseks, küsitlus on osa uuringust „Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses“.

Doktoritöö selgitas haljasväetiskultuuride bioproduktsiooni

Esmaspäeval, 22. aprillil kell 13.00 tuleb kaitsmisele tuleb Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liina Talgre väitekiri “Erinevate haljasväetiskultuuride bioproduktsioon ja mõju järgnevate kultuuride saagile” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks taimekasvatuse erialal.

Doktoritöö aitab rekonstrueerida Eesti kõrgusvõrku

Esmaspäeval, 22. aprillil kell 12.00 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorandi Aive Liibuski doktoritöö „Rõhuanduritel põhinev täpne hüdrodünaamiline loodimine rakendatuna Eesti riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks geodeesia erialal.