Uudised

Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus korraldab abiturientidele "Tudengi-vari" projekti raames varjupäeva

Just nii! Kõik abituriendid, kes on leidnud meie ülikoolist mõne huvipakkuva eriala, on oodatud osalema varjupäeval! Teile pakutakse erakordset võimalust oma tulevase erialaga tutvust teha juba enne sellele õppima asumist.

Doktoritöö uurib seleeni toimet lüpsilehmadele

Reedel, 7. oktoobril tuleb Eesti Maaülikoolis kaitsmisele veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi doktorandi Marge Malbe väitekiri „Seleeni toime lüpsilehmade udara tervisele“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse erialal.

Eesti Maaülikool ootab linnarahvast külla

Neljapäeval, 29. septembril toimub Eesti Maaülikooli linnakus linnarahvapäev, mille raames toimub rongkäik, sügislaat, lasteraamatu esitlus ja juubelikontsert.

Eesti Maaülikooli tulevikukonverents keskendub rohelisele majandusele

Kolmapäeval, 28. septembril algusega kell 11 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1A, Tartu) ülikooli 60. juubelile pühendatud tulevikukonverents “Eesti Maa – elamisväärne ja igikestev“, kus käsitletakse loodussäästliku mõtteviisi ning rohelise majandusmudeli loomisega seotud teemasid.

Eesti Maaülikooli ajaloo näitus vaatab tagasi kõrgkooli kuuele aastakümnele

Esmaspäeval, 26. septembril kell 12.00 avatakse Eesti Maaülikooli spordihoones ülikooli juubelile pühendatud näitus, mis kajastab elu nii ülikooli seinte vahel kui väljaspool.

Eesti Maaülikoolis näeb täna öösel teadust

Reedel, 23. septembril tutvustavad Eesti Maaülikooli teadlased üleeuroopalise Teadlaste Öö raames erinevaid teadusvaldkondi – näha saab säästlikku ehitamist, biogaasi valmistamist, loomakliiniku huvitavamaid haigusjuhte ning palju muud põnevat. Lisaks on peahoones võimalik tutvuda Eesti Maaülikooli õppimisvõimalustega.

Eestis toimub Põhja- ja Baltimaade metsa kasvu modelleerijate kokkusaamine

21.-23. septembril toimub Eestis Põhja- ja Baltimaade metsa kasvu modelleerijate kokkusaamine. Kohtumisel käsitletakse metsanduslike mudelite rakendamise probleeme, kusjuures põhirõhk on seatud puistu kasvumudelite ruumilise ja ajalise ekstrapoleerimise võimalustele ja ohtudele. 22. septembril toimuval seminaripäeval esinevad antud valdkonna spetsialistid ettekannetega Eesti Maaülikooli peahoones. Seminari päevakava on leitav kodulehelt: http://mi.emu.ee/en/general-information/en-conference/ Seminariettekandeid kuulata soovijad on teretulnud.

Doktoritöö uurib reoveesette mõjusid toiduohutusele

Reedel, 16. septembril kell 12 toimub Eesti Maaülikoolis Merike Lillenbergi filosoofiadoktori väitekirja “Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse” kaitsmine. Merike Lillenberg uuris oma doktoritöös reoveesette kasutamist väetisena ning selle mõjusid toiduohutusele.

Uued Tartu aukodanikud saavad tammikusse oma tammed

Reedel, 16. septembril istutavad Tartu tammikusse oma puud kahel viimasel aastal valitud Tartu linna aukodanikud, oma tamme saab 60. aastapäeva puhul ka Eesti Maaülikool.   

Eesti Maaülikooli leiutis sai patendi

Eesti Patendiamet tunnistas Eesti Maaülikooli leiutise "Seade tsütoloogiliste, bakterioloogiliste ja emakanõre proovide võtmiseks" (P200600019) vastavaks patendiseaduse §-s 8 sätestatud patentsuse kriteeriumitele ning otsustas leiutisele välja anda Eesti patendi.

Eesti Maaülikoolis algab 60. õppeaasta

Täna, 1. septembril algava õppeaasta meeleolu on Eesti Maaülikoolis pidulikum kui tavaliselt, sest uue õppeaastaga algab ka Eesti Maaülikooli 60. juubelile pühendatud kuu. Juubelihõngulist uut õppeaastat alustab maaülikoolis ühtekokku 4771 tudengit.   

Maaülikool kutsub esmakursuslased Eesti Põllumajandusmuuseumisse

2. septembril on kõik maaülikooli esmakursuslased oodatud Ülenurme Eesti Põllumajandusmuuseumi.