Uudised

Õppeaasta avaaktus

2009/2010. õppeaasta avaaktus toimub 1. septembril algusega kell 12.00 Maaülikooli endise peahoone (Kreutzwaldi 64) aulas. Peale aktust toimuvad infotunnid instituutides. Õppetöö algab statsionaarse õppe kõikidel kursustel 2. septembril.

SA Archimedes toetab kolme välisprofessori tööd maaülikoolis

Eesti Maaülikooli nõukogu valis 19. augusti istungil keskkonnateaduste professoriks Henri-Charles Dubourguier´ ja maastikuarhitektuuri professoriks Simon Belli. Välisprofessorite tööd maaülikoolis rahastab SA Archimedes Euroopa Sotsiaalfondi programmi DoRa raames.

Tartusse tulevad maailma juhtivad mahepõllumajandusteadlased

25.-27. augustil toimub Tartus Balti riikide esimene rahvusvaheline mahepõllumajanduse teaduskonverents  „Fostering healthy food systems through organic agriculture - Focus on Nordic-Baltic Region“. Konverentsi avapäeval on kõigile huvilistele avatud mahetoodete laat.

Maaülikool sai praktiliste õppekavade arendamiseks 4,5 mln krooni

SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus tegi rahastamisotsused alameetme "Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö" raames laekunud eeltaotlustele, mida oli võimalik esitada 23.02.-15.04.2009 toimunud avatud taotlusvoorus.

Maaülikoolis viimaste aastate suurim konkurss

Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppe 472 riigieelarvelisele kohale esitati kokku 3010 avaldust, keskmine konkurss ühele kohale on 6.38. Nagu varasematelgi aastatel, on kõige populaarsem ökonoomika ja ettevõtluse eriala (13 kohale 434 avaldust, konkurss 33.38).

Konkurss maaülikooli tõotab tulla mullusest suurem

Eesti Maaülikooli käib mullusest kõvem rebimine – neli päeva enne vastuvõtu lõppu on  riigieelarvelistele kohtadele astumiseks esitatud avaldusi juba peaaegu sama palju kui mullu kokku laekus.

Esimese eestlasest loomaarstiteaduse doktori Karl Sarali säilmed maetakse Eesti mulda

1. juulil kell 15 sängitatakse Raadi Vana-Jaani kalmistule esimese eestlasest loomaarstiteaduse doktori Karl Sarali säilmed ja tema abikaasa, Naiskodukaitse eestvedaja Ebba-Marie Sarali võimalikust matmispaigast pärit kotitäis mulda.

Viie päevaga on maaülikooli astumiseks esitatud 1596 avaldust

1596 avaldusest 1249 on esitatud 472 riigieelarvelisele kohale kandideerimiseks. Kõige suurem konkurss on 29. juuni seisuga ökonoomika ja ettevõtluse erialale (15,85), järgnevad maastikukaitse ja hooldus (6,44), loodusvarade kasutamine ja kaitse (6,24).  

Maaülikool ootab uusi tudengeid

25. juunist algab avalduste vastuvõtt Eesti Maaülikooli. Bakalaureuseõppe riiklikele õppekohtadele päevases õppes võetakse tänavu vastu 472 üliõpilast, avaldusi oodatakse  9. juulini. Tasulisse õppesse võetakse avaldusi vastu 23. juulini. Avaldust võib esitada ise kohapeal maaülikooli peahoones Kreutzwaldi 1A ruumis 104 (kella 9-15) või interneti teel www.sais.ee.

Maaülikooli nõukogu valis üheksa professorit

Eesti Maaülikooli nõukogu valis 18. juuni istungil professoriteks Vladimir Andrianovi, Tõnu Püssa, Haldja Viinalassi, Tiit Paaveri, Andres Kiviste, Kalev Jõgiste, Kadri Karbi, Ingmar Oti ja Rando Värniku.

Maaülikooli lõpetab tänavu 694 inimest

Reedel on maaülikoolis kaks viimast lõpuaktust. Kokku on tänavu lõpetajaid 694. Bakalaureuseastme päevases õppes on lõpetajaid 396 ja 80 kaugõppes. Magistriastme lõpetajaid on päevases õppes 187 ja kaugõppes 31. Cum laude lõpetajaid on bakalaureuseõppes neli ja magistriõppes 26.

Maaülikooli nõukogu valis uued audoktorid

Eesti Maaülikooli nõukogu andis audoktori nimetuse Helsingi Ülikooli emeriitprofessorile Pertti Harile ja Poola Teaduste Akadeemia Põllumajandus- ja Metsakeskkonna Instituudi keemialaboratooriumi juhatajale professor Lech Szajdakile.