TEATED

Kuidas ÕIS-is õppeainetele registreeruda

Siinkohal koondjuhend (üliõpilase koostatud), kuidas EMÜ õppeinfosüsteemis ÕIS õppeainetele registreeruda.

 

Metsandus- ja maaehitusinstituudi magistriõppesse sisseastumiseks teemad ja eksamiküsimused

Magistriõppesse sisseastumiseks EI PEA eksamit sooritama:

 

Teistele ettevalmistamiseks suunavad küsimused:

Õppekava: "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus"

Õppekavad: "Metsamajandus" või "Metsatööstus"

 

Üldinfo stipendiumite ja õppetoetuste kohta

Kõigi stipendiumipakkumiste ning õppetoetuste kohta leiad informatsiooni: http://www.emu.ee/oppijale/oppetoetused/ 

Eesti Maaülikooli senati 27.02.2020 määrusega nr 1-28/6 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord

VÕTA – Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsanduslikud andmed

Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna metsanduslikud koondandmed ja ka detailsemad andmed EMÜ kasutajatele emu paroolidega sisse logides on kogu mahus ligipääsetavad vastavast infosüsteemist aadressil  https://jarvselja.emu.ee/

 

MSc European Forestry

MSc European Forestry

 

ÕPPEKORRALDUS (F. R. Kreutzwaldi 5, ruum 2A4)

 

 

Õppekorralduse peaspetsialist

õppedirektori ülesannetes

(ERASMUS koordinaator)

Anneli Veemees Anneli Veemees
Tel: 731 3156; mob: 5883 6156
anneli.veemees[at]emu.ee

 

 

Õppekorraldus 

Vastuvõtu ajad: E-R kell 8.15 – 12.30; 13.30 - 16.15

Anneli Veemees

Õppekorralduse peaspetsialist õppedirektori ülesannetes

Anneli Veemees

Metsamajandus, metsatööstus, loodusvarade kasutamine ja kaitse, puidutöötlemise tehnoloogia
Tel: 731 3156; mob: 5883 6156
anneli.veemees[at]emu.ee

 

Anneli Veemees

Õppekorralduse spetsialist

Merit Karro

Geodeesia, maakorraldus, kinnisvara planeerimine, maaehitus, vesiehitus ja veekaitse (veemajandus)

Tel: 731 3154
merit.karro[at]emu.ee