Üliõpilastööde vormistamine

Lõputööde, kursustööde jt kirjalike tööde koostamise abimaterjalid

 

Lõputöö vormistamise nõuded

Metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekavade (nii bakalaureuse- kui ka magistriastme) lõpetajatele on abiks lõputöö eelvormindatud põhi, mille tegemiseks on kasutatud kehtivat lõputööde vormistamise nõudeid:

Eelvormindatud põhi LibreOffice vabavaraga

Eelvormindatud põhi pdf-formaadis

 

Lõputöö lihtlitsentside vormid

 

Töö vormistamine MS Word 2007/2010, õppevideo (2 h), H. Sarv