Õppekavad

Metsandus- ja maaehitusinstituudis õpetatavad õppekavad

Bakalaureuseastme õppekavade alla on koondatud kuni kaks erinevat eriala, millele on bakalaureuseastme õpingute ajal võimalik spetsialiseeruda. Spetsialistina vastaval erialal tööle asumiseks on soovitatav läbida ka magistriastme õpingud.
 

Bakalaureuseõppekava „Geodeesia ja maakorraldus“; magistriõppekava „Geodeesia ja maakorraldus“

Loe lähemalt Geomaatika osakonna kodulehelt.1

Bakalaureuseõppekava „Metsandus“; magistriõppekavad „Metsatööstus“ ning „Metsamajandus ja metsaökoloogia“

Metsandus (bakalaureuseõpe) (spetsialiseerumine metsamajanduse või metsatööstuse erialale)2

Metsamajandus ja metsaökoloogia  (magistriõpe)2

Metsatööstus (magistriõpe)2

Maaehituse ehitusinseneriõppe ehk bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud õppekava

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)3

Vesiehitus ja veekaitse ehitusinseneriõppe ehk bakalaureuse- ja magistriastme integreeritud õppekava

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)4

Puidutöötlemise tehnoloogia

Vastuvõtutingimused

Õppekava nimetus

Vastuvõtutingimused *

Maks. punktid

Metsandus,

Puidutöötlemise tehnoloogia (õppetööga Tartus ja Võrumaal)

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

kitsas matemaatika** (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

 

30 punkti

Geodeesia ja maakorraldus,

Maaehitus,

Vesiehitus ja veekaitse

 

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

lai matemaatika*** või vastuvõtukatse (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

 

30 punkti

NB! Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma riigieksamilt on 20 punkti.

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks kandidaadi ühe parema tulemusega riigieksami tulemus. Laia matemaatika eksami nõude täitmiseks arvestatakse kandidaadi enne 2014. a. sooritatud matemaatika riigieksami tulemus. Eesti keele eksami nõude täitmiseks arvestatakse kirjandi tulemus. Eesti keele teise keelena riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse eesti keele tasemeeksami tulemust.

 

** Laia matemaatika riigieksami sooritanutel teisendatakse kitsa matemaatika riigieksami nõudega konkursi raames laia matemaatikaeksami tulemus. Selleks lisatakse laia matemaatika riigieksami tulemusele juurde 16 punkti (riigieksami 100-punktiskaalal, maksimaalne tulemus jääb 100 punkti).

 

*** Kui üliõpilaskandidaadi tulemus laia matemaatika riigieksamil on väiksem kui 20 punkti ja ta kandideerib laia matemaatika nõudega konkursil, siis tuleb sooritada vastuvõtukatse. Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada kandidaat, kes on saavutanud laia matemaatika riigieksamil 20 ja rohkem punkti, kui ta kandideerib õppekavale, mille vastuvõtutingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust.

 

Puuduvad riigieksamid asendatakse keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega, v.a laia matemaatika riigieksam. Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.

1 Õppekavade akrediteerimiskomisjoni visiit toimus 16.03.2017, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu otsus vormistamisel.

2 Õppekavad akrediteeritud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu poolt viimati 10.03.2017, järgmine hindamine toimub 7 aasta pärast.

3 Õppekava akrediteerimiskomisjoni visiit toimus 16.03.2017, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu otsus vormistamisel.

Õppekava akrediteerimiskomisjoni visiit toimus 16.03.2017, Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri Hindamisnõukogu otsus vormistamisel.

5 Kuna õppekavale vastuvõtt avati alles 2015. aastal, siis pole õppekaval veel akrediteerimist ette nähtud. Samas kuulub õppekava gruppi „Tehnika, tootmine ja ehitus“, milles Eesti Maaülikoolil on tähtajatu õppe läbiviimise õigus.