Geomaatika õppetool

Geomaatika õppetool

Geomaatika õppetool tegeleb geodeesia, fotogramm-meetria, kinnisvara- ja maakorraldusealase õppe- ja teadustööga ning arendustegevusega.

 

 

Postiaadress  

    Geomaatika õppetool
    Metsandus- ja maaehitusinstituut
    F. R. Kreutzwaldi 5, ruum 2A21

E-post: geo@emu.ee

Telefon: +372 7 313 119  

Õppetooli hoidja:

   Evelin Jürgenson,  dotsent, PhD,
   F. R. Kreutzwaldi 5, ruum 2A22,
   tel + 372 7 313 118,
   e-post:
evelin.jyrgenson@emu.ee

 

 

Arengukavad:

Geomaatika õppetooli tegevuskava 2019-2022. a asub SIIN.

Geomaatika õppetooli vastutusvaldkonna arengukava 2019-2025. a asub SIIN.