Tehniline baas

Elektrontahhümeetritest on osakonnal järgmised seadmed:

 • ühemehe tahhümeeter Trimble S6 koos eemaltjuhtimise seadmega
 • autolock tahhümeeter Leica TS15 (sisaldab monitooring ja käigu  tasandamise tarkvara)
 • Nikon DTM302 geodeetiline manuaaltahhümeeter (5)
 • Zeiss Elta manuaaltahhümeeter (3)
 • üks Topcon, Leica TC600 ja Nikon A seeria tahhümeete

GPS ja GNSS alalt on osakonnal:

 • Trimble R4 GNSS RTK (2), ühel seadmel on ka Compass süsteemi tugi
 • Trimble R8 GPS RTK (1), toetab ka L2c signaali
 • Trimble 5800 GPS RTK (1)
 • GNSS komplekt Astech (2)
 • Trimble GIS GPS

GPS püsijaam: 2006. aastast töötab geomaatika osakonnas statsionaarsena Trimble GPS-püsijaam, mille edastatud parandeid on võimalik kasutada ka teistel soovijatel. Püsijaamas töötab Trimble GPS Base tarkvara, mis võimaldab üheaegselt edastada RTK-parandeid ja salvestada staatilisi faile.

 

 

 

Nivelliiridest on osakonnal järgmised seadmed:

 • digitaalne nivelliir Zeiss DiNi 21
 • digitaalne nivelliir Trimble DiNi
 • Topcon digitaalnivelliir
 • optiline nivelliir Nikon AC-2s (3)

Laserkaugusmõõtjatest on kasutusel Sokkia ja Leica kaugusmõõtjad.

Digitaalfotogrammeetria: 2004. aastal soetati digitaalfotogrammeetria tarkvara Photomod, hiljem on lisandunud teine litsents.

Gravimeetria alalt on osakonnal:

 • Scintrex digitaalgravimeeter
 • Alates 2008 on laenatud TTÜ-st Lacoste Romberg täpisgravimeeter
 • Lisaks on kaks vene päritoluga kvartsgravimeetrit ja üks Vene geodeetiline gravimeetrit GAG-2

Tarkvara

Geomaatika osakonnal on kaks arvutiklassi (kokku 24 arvutit), mis on varustatud tänapäevase riist- ja tarkvaraga.

Geodeetiliste plaanide tegemiseks kasutatakse Autocad tarkvara, versioon 2013 (24 litsentsi).

Geodeesia ülesannete lahendamiseks (käikude- ja võrkude tasandamine, reljeefimudelid, trassid) kasutatakse geodeesiapaketti SBG GEO2012 Professional (25 litsentsi).

GPS-mõõtmiste andmetöötluseks kasutatakse programmi Trimble Business Centre (10 litsentsi).

GIS-õppes kasutatakse tarkvara: ArcGIS ja Mapinfo.