Uudised ja olulisemad sündmused

Maakorraldusalane e-täiendkoolitus: kutseeksamist ja GNSS seadmete kasutamisest katastrimõõdistamisel

Hea meel on teatada, et korraldame uut e-täiendkuskoolitust: kutseeksamist ja GNSS seadmete kasutamisest katastrimõõdistamisel.

Koolitus toimub 14. detsembril algusega kell 12.00 virtuaalses keskkonnas Moodle.

 

Koolituse teemad ja ajakava asub SIIN. Koolitusele registreeruda saab SIIN.

 

Osaleme Maamessil

09:05 25.04.2019

Osaleme Maamessil ja täna tutvustavad teile meie eriala Kristina ja Evelin. Ootame "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorrladus" erialaga tutvuma kõiki huvilisi.

 

 

EMÜ linnak ruumilise punktipilvena

11:12 11.04.2019

Kolleeg Kristina Türk tegi maaülikooli linnakust ja metsamajast ruumilise punktipilve, vaata SIIT.

Metsamaja ümbrus 1990-ndate algul

09:12 25.03.2019

Metsamaja ja selle ümbrus oli 1990-ndate algul just selline. Vaata videot SIIT.

Rahvusvaheline geodeetide päev

11:01 21.03.2019

Tänase rahvusvahelise geodeetide päeva puhul saab oma erialasest tegevusest laadida üles pildi SIIN.

Mess Orientiir Narvas

10:01 15.03.2019

Osaleme täna Narvas messil Orientiir ning tutvustame oma eriala. Olete oodatud!

Metsandus- ja maaehitusinstituudi sõbralikum õppejõud töötab geomaatika õppetoolis

10:57 14.02.2019

Hea meel on teatada, et metsandus- ja maaehitusinstituudi kõige sõbralikum õppejõud töötab just geomaatika õppetoolis ja selleks on hea kolleeg Ene Ilves!

 

 

 

Registreerimine täiendkoolitusele maakorralduse ja katastrimõõdistamise õiguslikud küsimused

13. märtsil toimub geomaatika õppetoolis täiendkoolitus maakorralduse ja katastrimõõdistamise õiguslikud küsimused.

Koolituste sihtgrupp on maakorraldus- ja katastritoiminguid tegevad spetsialistid, kes soovivad taotleda maamõõtja või maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi.

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (8 akadeemilist tundi).

Koolituspäeva maksumus: 150 EUR (sisaldab kohvipausi ning lõunat).

Koolitus toimub Eesti Maaülikooli Metsamajas, Kreutzwaldi 5 ruumis 2A13.
Koolituse kava ja registreerumine on SIIN
Registreerumine
on avatud kuni 9. märtsi õhtuni.

Lisainfo: Triinu Tuudelepp, triinu.tuudelepp@emu.ee

Registreerimine maakorralduse ja katastrimõõdistamise täiendkoolitusele

11. oktoobril toimub geomaatika õppetoolis maakorralduse ja katastrimõõdistamise täiendkoolitus.

Koolituste sihtgrupp on katastriüksuse moodustamisega praktiliselt kokku puutuvad spetsialistid, kes soovivad taotleda maakorraldaja kutset ja maakorraldustööde tegevuslitsentsi. Koolitus on seotud nõuetega, mida reguleerib maakorraldusseadus, maaktastriseadus ja keskkonnaministri 14.08.2018 määrus nr 30 „Katastriüksuse moodustamise kord“. Fookuses on katastriüksuse moodustamisega seonduvad nõuded.

Koolituste õppekava vastab Maakorraldaja ja Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise tingimustele.

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (8 akadeemilist tundi).

Koolituspäeva maksumus: 150 EUR (sisaldab käibemaksu, kohvipausi ning lõunat).

Koolitus toimub Eesti Maaülikooli Metsamajas, Kreutzwaldi 5 ruumis 2A13.
Koolituse kava on SIIN.

Registreerumine on SIIN.

Lisainfo: Triinu Tuudelepp, triinu.tuudelepp@emu.ee

Registreerumine geodeesiaalasele täiendkoolitusele GNSS, digitaalfotogramm-meetria ja katastrimõõtmise alal

14:00 12.03.2019

29. märtsil toimub geomaatika õppetoolis geodeesiaalane täiendkoolituse teemal "GNSS, digitaalfotogramm-meetria ja katastrimõõtmise alal".

Koolituste sihtgrupp on geodeetiliste uurimistöödega ja katastriüksuse moodustamisega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid, kes vajavad kutset. 
Koolituste õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele.

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (8 akadeemilist tundi).

Koolituspäeva maksumus: 150 EUR (sisaldab käibemaksu, koolitusmaterjale, kohvipausi ning lõunat).

Koolitus toimub Eesti Maaülikooli Metsamajas, Kreutzwaldi 5 ruumis 2A13.
Koolituse kava on SIIN.

Registreerumine on SIIN.

Lisainfo: Triinu Tuudelepp, triinu.tuudelepp@emu.ee

Maaülikooli metsanduse- ja maaehituse instituudi kõige sõbralikuma õppejõu valimine

11:31 18.02.2019

Järjekordselt on hea meel teatada, et Maaülikooli metsanduse- ja maaehituse instituudi kõige sõbralikum õppejõud töötab geomaatika õppetoolis.
Maaülikooli üliõpilasesindus andis eile Ene Ilvesele üle vastava aukirja, mille tagaküljel kirjas üliõpilaste arvamused Ene kohta.

Palju õnne, Ene!

Osaleme RITA kaugseire projektis

19:37 18.01.2019

Eesti Teadusagentuur allkirjastas lepingu alustamaks uuringut kaugseireandmete kasutuselevõtuks avalike teenuste edendamisel. Kaheaastase uuringu viib läbi konsortsium, kuhu kuuluvad Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ning OÜ KappaZeta.

Geomaatika õppetool panustab programmi satelliit altimeetria valideerimisega, et täpsustada satelliit altimeetria kasutusvõimalusi Eesti rannikuvetes.

RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga asuvad teadlased täpsemalt välja selgitama kaugseireandmete kasutusvõimalusi järgmistes valdkondades:
• maastikutulekahjude ennetamine ja likvideerimine;
• üleujutuste ja veetaseme seire;
• põllumajandusmaade kasutuse seire;
• ehitustegevuse planeerimine ja järelevalve.

Kosmosetehnoloogial põhinevaid lahendusi, mis aitavad oluliselt kaasa riigiteenuste efektiivsemaks muutmisel, asuvad oma valdkonnas teenuste loomiseks ja arendamiseks kasutama Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium ning Siseministeerium.

Rohkem infot SIIN

Geomaatika tudengid kõrghariduspäeval Õpi Tartus

11:57 11.01.2019

10. jaanuaril toimus Tallinna Kultuurikatlas järjekordne kõrghariduspäev Õpi Tartus. Maaülikooli geomaatika osakonda esindasid 3. kursuse tudengid Oscar Rahu ja Karmo Siim ning magistrant Pille Toom. Noored tutvustasid õppimisvõimalusi ja seda, miks tulla õppima erilalale Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus. 

 

Maaülikooli audoktor Hans Mattsson külastas geomaatika õppetooli

11:54 11.12.2018

Prof. Hans Mattsson Strockholmi Kuninglikust Tehnoloogia Instituudist (KTH) külastas 4.12.2018-6.12.2018 Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli. Visiidi käigus luges Hans Mattsson loenguid kinnisvara, omandiõiguste ja maakasutuse teemadel. Need loengud näitasid ilmekalt õigusalaste teadmiste tähtsust maakorralduse ja kinnisvara valdkonna probleemide lahendamisel.

Toimunud loengute slaidid on kättesaadavad SIIT

Külastus toimus Eesti Maaülikooli ASTRA projekti „Väärtusahelapõhine biomajandus“ raames.

Maakorralduslike ja suurprojektide kajastamine raadios

11:45 10.12.2018

Tallinnas 27.-29.novembril toimunud rahvusvaheline konverents „Land Consolidation as an Essential Instrument for the Implementation of Large-Scale Infrastructure and Sustainable Land Use” pakkus riiklikul tasemel huvi, sest üheks läbivaks teemaks konverentsil olid riiklikud suurprojektid ja see, kuidas rajada Rail Balticut ja teisi suurprojekte inimsõbralikult. Sellest tulenevalt kutsus Äripäeva raadio ürituse peakorraldaja Evelin Jürgensoni teemat kajastama ka raadio otse-eetrisse. Saade on järelkuulatav SIIT

 

Maakorraldus ja Rail Baltic: Kuidas vähendada suurte infrastruktuuri objektide rajamisega kaasnevat negatiivsed mõju

11:25 10.12.2018

Ajavahemikus 27.-29. november 2018 toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents „Land Consolidation as an Essential Instrument for the Implementation of Large-Scale Infrastructure and Sustainable Land Use”. Konverentsil osalesid nii praktikud kui ka teadlased erinevatest riikidest. Konverentsi ettekanded ja toimunud arutelud näitasid, et maakorraldusel on täita tähtis roll, et vähendada suurte infrastruktuuri objektide rajamisega kaasnevat negatiivsed mõju.


Toimunud ürituse Eesti poole peakorraldaja oli EMÜ geomaatika õppetooli dotsent Evelin Jürgenson ja seda kaasfinantseeriti Eesti Maaülikooli ASTRA projekti „Väärtusahelapõhine biomajandus“ vahenditest. Ürituse koduleht koos programmiga: landconsolidation.emu.ee/

 

Ürituse pildigaleriid saab vaadata SIIT

 

Eesti Maaülikooli audoktor Hans Mattsson annab loenguid geomaatika õppetoolil 4.-6. detsembril 2018

21:58 29.11.2018

Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli külastab 4.12.2018-6.12.2018 Prof. Hans Mattsson Strockholmi Kuninglikust Tehnoloogia Instituudist (KTH). Prof. Hans Mattssoni külastus toimub Eesti Maaülikooli ASTRA projekti väärtusahelapõhine biomajandus raames. Professor Hans Mattsson on Eesti Maaülikooli audoktor aastast 2001. Külastuse käigus toimuvad loengud kinnisvara, omandiõiguste ja maakasutuse teemadel. Loengud on avalikud.

 

Loengud toimuvad järgmistel aegadel ja teemadel:

 

04.12 kell 16.00-17.00  Kinnisvara ja omandiõiguse areng
05.12 kell 10.15-12.00  Kinnisvara ja õigused kinnisvarale (kasutusõigused, servituudid, hüpoteegid)
06.12 kell 14.15-16.00  Maakasutusõiguste muutmine (sh planeerimine), taristu rajamine ja selle kulude katmine

 

Loengud on inglise keeles ja toimuvad ruumis 2A13, Kreutzwaldi 5 (Metsamaja), Tartu

Paremaks korraldamiseks palume oma tulekust teada anda hiljemalt  3. detsembril e-maili geo@emu.ee kaudu. 

Täpsemat infot loengute kohta saab Evelin Jürgensonilt e-aadressil evelin.jyrgenson@emu.ee

Maainfo haldamise alane BOVA intensiivkursus

22:15 22.11.2018

Geomaatika õppetooli korraldamisel toimus ajavahemikus 5.-9. november  2018 maakorraldajatele ja maamõõtjatele mõeldud BOVA intensiivkursus teemal Land Information Management for Sustainable Development in Baltic Countries. Kursuse eesmärk oli anda üliõpilastelev põhiteadmisi selleks, et tulevases erialases töös kasutada oskuslikumalt maaga seotud infot. Kursusel olid üliõpilased Leedust ja Lätist ning õppejõud Eestist ja Lätist. Kursuse juht ja eestvedaja oli Siim Maasikamäe geomaatika õppetoolist.

Geodeedid rahvusvahelisel konverentsil WEGENER 2018

11:05 20.09.2018

Tarmo ja Aive osalesid 10.-13.sept 19. WEGENER üldassambleel (The 19th General Assembly of WEGENER) Grenobles, Prantsusmaal. WEGENER (Working Group of European Geoscientists for the Establishment of Networks for Earth-science Research) on Euroopa geoteadlaste töögrupp, mis on koos käinud juba 1980. aastatst. Töögrupp ühendab peamiselt Maa tektoonikaga tegelevaid teadlasi ning ka geodeete. Tarmol ja Aivel oli konverentsil posterettekanne pealkirjaga: "Geocentric Sea-Level Rise on the Estonian Coast Over Last Half Century", mille kaasautoriteks olid Tõnis Oja ja Karin Kollo Maa-ametist. Uurimistööst järeldus, et keskmine veetaseme tõus Eesti rannikul oli perioodil 1956-2014 1.9 mm/a. Uurimistööd aitas rahastada PUT1553 "Läänemere viimase 70 aasta geotsentrilise meretaseme- ja maatõusu määramine kasutades satelliitaltimeetriat".

Noor geodeet Gerly Annok pälvis Rotalia Fondi stipendiumi

08:08 19.09.2018

Eraannetustel põhinev Rotalia Foundation (USA, Seattle) andis reedel, 14. septembril, Tartus üle 2017/2018. õppeaasta stipendiumid Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilastele. Eesti Maaülikoolist tunnistati stipendiumi a’ 2 000 eurot vääriliseks 6 üliõpilast, nende hulgas ka Geodeesia ja maakorralduse eriala magistrant Gerly Annok. Gerly esitas konkursile oma 2017.a kaitstud bakalaureusetöö teemal "Mobiilse laserskaneerimise kõrguslik täpsus metsa ja lageda ala korral" (juh. N. Liba, K. Kokamägi). Palju õnne!

Gerly tööga saab tutvuda siin

Tartu ettevõtlusnädalal toimuvad tasuta seminarid

08:02 17.09.2018

Eesti Maaülikooli geomaatika õppetool ootab huvilisi seminaridele.

TEISIPÄEV, 2. oktoober

14.00 –16.00 seminar „GPS ja droonid teevad elu lihtsamaks – kasutamine ehitusgeodeesias“, Eesti Maaülikooli metsamaja Kreutzwaldi 5, ruum 2B5. Seminari läbiviijad Natalja Liba ja Harli Jürgenson.

Registreerumine

 

KOLMAPÄEV, 3. oktoober

14.00 –16.00 loeng „Maakasutuse planeerimine ja maakorraldus kui vahendid tootmistingimuste parandamiseks põllumajanduses“, Eesti Maaülikooli metsamaja Kreutzwaldi 5, ruum 2B5. Loengu läbiviija Siim Maasikamäe.

Registreerumine

Geodeesia täiendkoolitus GNSS, elektrontahhümeetria ja digitaalfotogramm-meetria alal

10:22 17.09.2018

12. oktoobril toimub geomaatika õppetoolis geodeesiaalane täiendkoolituse teemal "GNSS, elektrontahhümeetria ja digitaalfotogramm-meetria".

Koolituste sihtgrupp on topograafiliste ning ehitusgeodeetiliste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid. 
Koolituste õppekava vastab ühtlasi Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise/pikendamise tingimustele.

Koolituse kestvus ja täienduskoolituse punktide arv: 1 päev (8 akadeemilist tundi).

Koolituspäeva maksumus: 132 EUR (sisaldab käibemaksu, koolitusmaterjale, kohvipausi ning lõunat).

Koolitus toimub Eesti Maaülikooli Metsamajas, Kreuzwaldi 5 ruumis 2A13.
Koolituse kava on 
siin.

Registreerimine

Lisainfo: Triinu Tuudelepp, triinu.tuudelepp@emu.ee

Konverents "Piirist piirini"

08:24 04.09.2018

   https://egu.ee/wp-content/themes/egu/theme/images/EGU-logo.png      Eesti Maaülikool                                                       

Tänu ASTRA projekti "Väärtusahelapõhine biomajandus" rahastusele korraldab Eesti Maaülikooli geromaatika õppetool koostöös Eesti Geodeetide Ühinguga 14. septembril Nelijärvel konverentsi "Piirist piirini".

10.00 Registreerumine, tervituskohv
11.00 – 11.10 – Tervitussõnad ja sissejuhatus
11.10 – 11.25 – Tervitussõnad ja uudised Maa-ametist/ Triinu Rennu
11.25 – 11.55 – Maakorraldustööde tegevuslitsentsidest enne ja peale 01. juulit 2018 / Tõnu Kägo
11.55 – 12.40 – Katastrimõõdistuse korra tutvustus / Margus Forsel
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.20 – Maa-ameti avatud andmed /Mariliis Aren
14.20 – 14.50 – Uued suunad fotogramm-meetrias – kas need sobivad geodeetidele? /Natalja Liba
14.50 – 15.10 – Galileo /Hugo Toll
15.10 – 15.55 – Kutseomistamise muudatustest /Mairolt Kakko, Kristi Käär
16.00 – 16.30 – Kohvipaus
16.30 – 17.15 – Maakoore vertikaalliikumised ja meretaseme tõus Eestis /Tarmo Kall
17.15 – 17.45 – Georadari roll andmehõives /Olav Harjo
17.45 – 18.05 – Garaaž48 – liitreaalsus /Andres Lindemann
18.05 – 18.20 – Eesti 100 mõõdistustest /Mairolt Kakko

Konverentsi kavaga on võimalik tutvuda siin.

Geodeesia ja maakorralduse eriala uued tudengid

11:33 03.09.2018

Sel aastal alustas Geodeesia ja maakorralduse (sh kinnisvara planeerimise) õppekaval õpinguid 21 noort.

​Soovime neile edu õppetöös!

Geomaatika õppetooli töötaja Eva Märtini puhkusele suundumine

13:12 21.06.2018

Lõpule jõudnud kevadsemester jäi geomaatika õppetooli kauaaegsele töötajale Eva Märtinile viimaseks töiseks semestriks seoses vanaduspuhkusele suundumisega. Eva saadeti auga välja teenitud puhkusele 20.06 korraldatud üllatuspeoga, mille käigus andis Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Evale üle ka rektori tänukirja.

Geomaatika õppetool soovib Evale kaunist puhkust!

 

Geomaatika õppetooli lõpuaktus

12:44 21.06.2018

19. juunil toimus Metsandus- ja maaehitusinstituudi lõpuaktus, kus said diplomi ka geomaatika õppetooli bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetanud. Sellele eelnes pingeline periood lõputöö koostamiseks andmete kogumisel, nende analüüsimisel, erialakirjanduse läbitöötamisel ja lõpuks töö kirjutamisel. Selleks kõigeks oli abi juhendaja soovitustest ja suunamisest. Läbi sai üks eluetapp, millest jääb ka pildiline mälestus. Soovime lõpetajatele tuul tiibadesse, huvitavaid tööpakkumisi ja loodame, et bakalaureuseõppe lõpetanud jätkavad õpinguid magistriõppes.

Geomaatika õppetooli õppekavad läbis edukalt 21 noort

12:23 21.06.2018

Meil on hea meel teatada, et sel kevadel kaitses Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli õppekavadel edukalt lõputöö 21 noort, kellest 13 läbisid Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise bakalaureuse õppekava, 5 Maakorralduse ja kinnisvara planeerimise magistriõppekava ning 3 Geodeesia magistriõppekava.
 

Palju õnne ja tuult tiibadesse kõigile lõpetajatele!

Liikumiskonkursi "Kogume kilomeetreid" tulemused

12:53 21.06.2018

1. aprillist kuni 31. maini toimus EMÜs liikumiskonkurss "Kogume kilomeetreid", milles osales kokku 38 töötajat ja 23 üliõpilast. Jalgrattaga sõites läbiti kokku 11410,52 kilomeetrit ja kõndides 8680,72 kilomeetrit.

Jalgrattaga sõites kogus enim kilomeetreid geomaatika õppetooli töötaja Marii Rasva, kes läbis konkursi käigus 1347, 26 km. Seega töötab geomaatika õppetoolis Eesti Maaülikooli kõige aktiivsem jalgrattaga liikleja.

Liigume tervislikult!

HITSA Innovatsioonikeskuse kvaliteedimärk

09:06 01.06.2018

Meie õppetooli lektor Ene Ilves sai reedel HITSA Innovatsioonikeskuse poolt korraldatud e-kursuse kvaliteedimärgi seminaril kätte neli kvaliteedimärki. Esile tõsteti  just kahte uuemat kursust - Geodeesia I ja Ehitusgeodeesia alused, mis olid ka aasta e-kursuse nominendid. Ene poolt oli ka ettekanne rubriigis „E-kursuste parimad palad“.

Kokku on Eesti Maaülikooli kursused olnud aasta e-kursuse nominentideks  üheksal korral ja Ene Ilves on seal nimistus viie kursusega.

Eestimaa Esri kasutajate konverents "GIS geograafia kaudu"

08:36 14.05.2018

19. aprillil toimus Tallinnas juba traditsiooniks saanud Eestimaa Esri kasutajate konverents "GIS geograafia kaudu". Konverentsil jagati teiste hulgas välja Esri noore teadlase stipendium, millele kandideeris ka meie magistriõppe tudeng Kairit Kase oma tööga "Teemakaartide kasutamisvõimalused kinnisvaraturu uuringutes". Auhinda seekord küll ei tulnud, kuid tubli töö ikkagi!

Esri päevade auhinnaga "Aasta GIS tegu" pärjati Tartu Linnavalitsus. Parima ArcGIS Online veebikaardi eest sai tunnustatud Keskkonnaagentuur. Konverentsi ettekannetes räägiti erinevatest ArcGIS programmi uuendustest. Lisaks andis Enn Veenpere ülevaate Tartu linna kalmistute kaardirakendusest. Riskipildist elanikkonnale ja partneritele rääkis Tagne Tähe Päästeametist.

Konverentsi kava ja ettekanded koos videotega on leitavad siit: http://www.alphagis.ee/uritused/esri-paevad-2018/kava/

Osalemine põhjamaade geodeesiakomisjoni töögrupi koosolekul

10:51 11.05.2018

 

19-20. aprillil 2018. a osales meie õppetooli töötaja Tarmo Kall põhjamaade geodeesiakomisjoni (NKG) referentsraamistike töögrupi koosolekul Norras, Oslos. Osa võttis 19 geodeeti Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt, Eestist, Lätist ja Leedust. Arutleti peamiselt põhjamaade GNSS-püsijaamade andmetöötlusega seotud teemasid aga ka koordinaatide transformeerimisega ja dünaamilise referentsraamistiku loomisega (aktuaalne teema näiteks Islandil, kus koordinaadid vulkaanipursete ja laamtektoonika mõjul pidevalt muutuvad) seotud küsimusi. Tarmo esines suulise ettekandega „Analysis of the time series of Estonian permanent GNSS stations: comparison of the Bernese 5.2 and Gipsy 6.4 solutions“ Eesti GNSS-püsijaamade koordinaatide aegridade analüüsist. Tarmo panustab edaspidigi töögrupi töösse, tehes aegridade analüüse põhjamaade GNSS-püsijaamade võrgu testjaamadele. Järgmine suurem põhjamaade geodeetide kogunemine on NKG peaassamblee Helsinkis, Soomes, 5-7. septembril 2018. aastal.

Loengud Soome maakatastrist, maapoliitikast ja maakasutuse planeerimisest ning Läti ruumilise planeerimise arengust

15:51 29.03.2018

Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli külastavad 2.04.2018-6.04.2018 dr. Kirsikka Riekkinen Aalto Ülikoolist ja dr. Armands Auziņš Riia Tehnikaülikoolist. Külastuse käigus toimuvad 4. aprillil 2018 avalikud loengud kell 10.15-12.00 ja 13.15-16.15 Soome maakatastrist, maapoliitikast ja maakasutuse planeerimisest ning Läti ruumilise planeerimise arengust.
Loengud on inglise keeles ja toimuvad ruumis 2A13, Kreutzwaldi 5, Tartu.
Täpsem info ja registreerumine: http://mi.emu.ee/struktuur/geomaatika-oppetool/konverentsid/maakataster-maapoliitika-planeerimine.

Eesti-Taiwani kaugseire seminar 5.aprillil Maaülikoolis

16:39 18.03.2018

Koostöös Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli ja Taiwani Rahvusülikooliga (Center for Space and Remote Sensing Research, National Central University) toimub 5.aprillil Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline PhD ja MSc seminar.

Täpsem info ja päevakava on leitav siit: http://conference.emu.ee/seminars/workshop-remote-sensing-for-environmental-monitoring-and-geodetic-applications/

Seminar on avalik ning sellest on oodatud osa võtma kõik huvilised. Eriti on seminarile oodatud EMÜ, TÜ ja TTÜ doktorandid ja magistrandid.

Algavad kinnisvara- ja maakorralduse töötoad sisseastujatele

20:04 15.03.2018

Töötoad kinnisvara- ja maakorralduse huvilistele sisseastujatele.

Kinnisvara- ja maakorraldust tehakse nii linnas kui maal. Need on tegevused, kus tuleb ühendada erinevate valdkondade teadmised ja oskused, näiteks majandusteadus ja maamõõtmine, geoinformaatika ja juriidika, planeerimine ja kinnisvara hindamine.

 

Töötoas:

  • hindame ühte kinnisvaraobjekti;
  • vaatame, kuidas leida uute elamute ehitamiseks sobiv piirkond;
  • uurime oma kodukohaga seotud maakasutuse kitsendusi;
  • vaatame, kuidas parandada maatükkide juurdepääsu tingimusi, et vältida naabrite vahelisi konflikte.

 

Töötoad toimuvad aadressil Tartu, Kreutzwaldi 5, ruumis 2A9 järgmistel aegadel:

20. märts 2018 kell 15.00–17.00

27. märts 2018 kell 15.00–17.00

10. aprill 2018 kell 15.00–17.00

17. aprill 2018 kell 15.00–17.00

24. aprill 2018 kell 15.00–17.00

 

Registreerumine töötuppa SIIT

Täiendav info: Siim Maasikmäe, e-post: siim.maasikamae@emu.ee

Geomaatikud Valgamaa haridusmessil „Vali nutikalt“

18:12 09.03.2018

08. märtsil 2018 toimus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse haridusmess "Vali nutikalt!". Messi sihtgrupiks olid Valga maakonna ja naabermaakondade noored (põhikooli, gümnaasiumi/keskkooli, kutsehariduskeskuse õpilased), noorsootöötajad, lapsevanemad ja õpetajad. Maaülikool osales messil oma boksiga ning geomaatika õppetool oli ainuke, mis oma eriala tutvustamas käis. Aive ja Kristina olid kaasa võtnud elaktrontahhümeetri ning vastvalminud roll-up reklaami, mille teise kursuse tudeng Oscar kavandas. 

Lahtised uksed ja töötoad

12:04 04.03.2018

28.veebruaril olid Maaülikooli uksed kõigile huvilistele avatud. Gümnasistid said tulla tutvuma Maaülikooli õppimisvõimalustega. Geomaatika õppetoolil oli välja pakutud kaks töötuba, mille eestvedajateks olid Aive, Siim, Marii, Grete ja Kersti. Kokku külastas meid seitse noort. Meie töötoad olid järgmised:

Kinnisvara- ja maakorraldus – tööd mis ei lõppe kunagi

Kinnisvara- ja maakorraldust tehakse nii linnas kui maal. Need on tegevused kus tuleb ühendada erinevate valdkondade teadmised ja oskused, näiteks majandusteadus ja maamõõtmine, geoinformaatika ja juriidika, planeerimine ja kinnisvara hindamine. Õpitoas hindasime ühte kinnisvara objekti, vaatasime kuidas leida uute elamute ehitamiseks sobiv piirkond, uurisime oma kodukohaga seotud maakasutuse kitsendusi, vaatasime kuidas parandada maatükkidele juurdepääsu tingimusi, et vältida naabrite vahelisi konflikte.

Teeme inimese 3D mudeli

Hologrammid, tehisintelligentsid, 3D mudelid – meie igapäeva reaalsus või siis reaalsus juba homsel päeval! Kas Sa tead, kes ja kui kiiresti suudab Sinust 3D mudeli luua? Kas tead milliseid instrumente on selleks vaja kasutada? Soovid näha ja kogeda, kuidas Sinust luuakse 3D mudel? Kõikidele nendele küsimustele otsisime vastuseid meie töötoas ja tutvusime killukesega sellest, mis meid ootab tulevikus!

Geomaatika õppetool ületas uudistekünnise ETV-s ja KUKU raadios

10:58 01.03.2018

27. veebruari hommikul külastas geomaatika õppetooli hoidja Aive Liibusk ERR-i hommikuprogrammi Terevisioon ning rääkis üleskutsest kinkida Eesti Vabariigile sünnipäeva puhul 100 erinäolist piiritähist. Ühtlasi oli võimalus üldsusele tutvustada mõistet geomaatika. Saatelõik on järelevaadatav:
https://etv.err.ee/v/meelelahutus/terevisioon/terevisiooni_lood/52d4d3be-7398-4bab-bde1-1806e5130b27/eesti-maaulikooli-kutsub-pildistama-piirikive

25. veebruari KUKU raadio Maatund on järelkuulatav (minutitel 14:20-31:00): http://podcast.kuku.postimees.ee/saated/maatund/

Järjekordne GIS töötuba geomaatika õppetoolis

09:31 01.03.2018

27. veebruaril algusega kell 14.00 toimus metsamajas Eesti Maaülikooli ja AlphaGIS koostöös korraldatud töötuba, mille eesmärgiks oli pakkuda teavet ArcGIS uutest võimalustest ja rakendustest ning vahetada tehnilist infot seonduvalt ArcGIS tarkvara kasutamisega Eesti Maaülikooli asutustes. Töötoas toodi näiteid EMÜ töödest Esri tehnoloogiaga (Siim Maasikamäe, Eesti Maaülikool), anti ülevaade ArcGIS platvormi uuendustest (Aivo Vard, AlphaGIS OÜ juhataja) ja ArcGIS online uuendustest (Ranel Suurna, AlphaGIS OÜ osakonnajuhataja) ning räägiti kaugseire- ja pildiandmete haldamisest, töötlemisest ja analüüsidest (Kristiin Sikk, AlphaGIS OÜ GIS- ja kaugseire projektijuht).

Üleskutse: aita üles otsida piirikivid ja põnevamad piiritähised!

11:27 21.02.2018

Eesti Maaülikooli geomaatika õppetoolil on soov kinkida Eesti Vabariigile sünnipäeva puhul 100 piirimärki. Kingi tegemisel oodatatkse fotosid piirikividest ja huvitavamatest piiritähistest. Teretulnud on ka informatsioon fotol oleva piiritähise asukoha kohta ja sellega seotud lugu või lood. Lisainformatsiooni selle ettevõtmise kohta leiab https://geomaatika6ppetool.wixsite.com/100piirim2rki.
Kingime üheskoos Eestile vähemalt 100 piirimärki ja talletame piiripunktid ajaloo jaoks!

Konverents „Geodynamics and Geospatial Research” Riias Läti Ülikoolis

14:20 19.02.2018

8. veebruaril toimus Läti Ülikoolis rahvusvaheline geodeesia ja GIS alane  konverents „Geodynamics and Geospatial research”, mille korraldas Läti Ülikooli geodeesia ja geoinformaatika instituut. Konverents koosnes paljudest ettekannetest ning külalisesinejad olid kohale tulnud Saksamaalt, Lätist ja Eestist. Saksamaalt oli tuntumaks ettekandjaks professor R. Jäger, kes keskendus GIS GPS seadmete arendusele nende instituudis. Eestist esines konverentsil kaks ettekandjat: J. Metsar Maa-ametist rääkis Maa-aameti GNSS püsijaamade arengutest ja H. Jürgenson Maaülikoolist rääkis võimalikest täpsustest Eesti VRS püsijaamade võrgus mõõtes.

Ettekannetest oli üks meeldejäävaimaid veel J. Zvirgzds esitlus Läti GNSS püsijaamade võrgu kohta, mis on riigi hallata. Täpsemalt toimib võrk tuginedes Leica tarkvarale ning kaetud on kogu riik. Võrku on lülitatud ka Eesti ja Leedu püsijaamu ning alates järgmisest aastast on kasutajatele võrk tasuta kasutamiseks (Galileo tuge veel ei pakuta).  Lisaks sellele haldab Riia linnavalitsus oma VRS võrku, mis on kasutatav Riias ja selle ümbruses.

Läti Ülikooli geodeesia ja geoinformaatika instituut tegeleb J. Balodis juhtimisel palju SLR uuringutega ja digitaalse zeniitkaameraga, et mõõta loodjoone kõrvalekaldeid. D. Haritonova uuringud keskenduvad Riia lahe veesurve arvestamisele ning maakerke uuringutele GNSS mõõtmisseeriatest. Lätist olid konverentsil esindatud veel Riia Tehnikaülikool ja Läti Põllumajandusülikool.

Õhtul toimus ka pidulik õhtusöök Läti Ülikooli peamajas Riia Kesklinnas. Konverentsi täpsem päevakava ja ettekannete pealkirjad on näha kodulehelt: https://www.lu.lv/ggi/eng/conferences/76th-international-scientific-conference-of-university-of-latvia/. Järgmisel aastal on plaanis konverentsi korrata, kuid juba käesoleva aasta sügisel toimub sarnane konverents korraldatuna Läti Tehnikaülikooli poolt.

Geomaatika õppetool Lõuna-Eesti suurimal haridusmessil Intellektika

15:40 13.02.2018
09.02.2018 toimus haridus- ja infomess Intellektika, kus anti teiste hulgas ülevaade ka Eesti Maaülikooli võimalustest. Geomaatika õppetool (Aive ja Marii) tutvustas messil geodeesia ja maakorralduse (sh kinnisvarakorraldus) eriala.  Eesti Maaülikooli põnevate töötubade ning messidel legendaarseks saanud maaülikooli lehmakommide kõrvalt olid noored messikülastajad huvitatud ka geodeesia ja maakorralduse (sh kinnisvarakorraldus) erialast.
      
Neid, kes soovivad tutvuda Eesti Maaülikooli võimalustega veel ja lähemalt, ootame 28. veebruaril meie lahtiste uste päevale, kus jagavad kogemusi ja räägivad erialadest tänased maaülikooli tudengid. Lahtiste uste päeval ootavad Sind mitmed praktilised töötoad, kus saad oma käega järgi proovida, mida Sind huvitav eriala endast kujutab. Geomaatika õppetooli korraldatavates töötubades teeme inimese 3D mudeli; hindame ühte kinnisvaraobjekti; vaatame, kuidas leida uute elamute ehitamiseks sobiv piirkond; uurime oma kodukohaga seotud maakasutuse kitsendusi ning vaatame kuidas parandada maatükkidele juurdepääsu tingimusi, et vältida naabritevahelisi konflikte.

Geodeesia III kursuse tudengid külas Maa-ametis ja firmas Geosoft OÜ

08:21 03.11.2017

27. oktoobril külastasid EMÜ geomaatika õppetooli III kursuse geodeesia suuna tudengid Tallinnas Maa-ametit ja firmat Geosoft OÜ. Maa-ametis osaleti koos TTÜ tudengitega kolmel loengul. Maa-ameti peadirektori asetäitja geomaatika valdkonnas Artu Ellmann tutvustas Maa-ameti töid ja struktuuri, geodeesia osakonna juhataja Karin Kollo rääkis Eesti uuest kõrgussüsteemist EH2000 ja skaneerimise spetsialist Antti Gruno Maa-ameti laserskaneerimisest ning uuest Riegl laserskannerist. Seejärel suunduti geodeesia osakonda, kus tutvuti tehtavate töödega. Geodeetiliste punktide andmebaasist rääkis peaspetsialist Priit Pihlak. Kindlasti oli huvitav ka geodeesiamuuseumi külastus Maa-ameti I korrusel. Mõnelgi tudengil tekkis huvi uurida töövõimalusi Maa-ametis.

Firmas Geosoft OÜ kuulati loengut tegevjuht Hugo Tollilt ja tutvuti uue tehnikaga. Esines ka spetsialist Markus Kauküla. Hugo Toll rõhutas integreeritud mõõtmise levikut ja VRS võrgu uuendamist, mille käigus saavad kõik tugijaamad Galileo toega GNSS seadmed. Esitleti ka uudset raudteemõõtmise tehnikat. Vaadeldi Tallinna GNSS tugijaama poolt jälgitud GNSS süsteemide satelliitide statistikat. Korraga võib olla jälgitud isegi 40 satelliiti. Tehnilise uuenduse poolelt tutvuti Trimble GNSS seadmega R10 ja R8s ning täisintegreeritud sauaga. Mõõdeti reaalselt uue ringprismaga, mis töötab esmakordselt DR režiimis. Samuti vaadeldi Android rakenduse põhist GNSS seadme juhtimistarkvara, mis on selle aasta uudis.

Evelin Jürgenson kaitses doktoriväitekirja

10:26 31.10.2017

Käesoleva aasta 27. oktoobril kaitses Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli lektor Evelin Jürgenson edukalt filosoofiadoktori väitekirja teemal „Maareformi elluviimine Eestis: Institutsionaalne korraldus, elluviimise kiirus ja maade tükeldatus. Implementation of the Land Reform in Estonia: Institutional Arrangement, Speed of Implementation and Land Plot Fragmentation“. Doktoritöö oponentideks olid Dr Juhana Hiironen (Aalto Univeristy, Soome) ja Dr Velta Paršova (Läti Põllumajandusülikool).

Tegemist on taasiseseisvunud Eesti esimese maakorraldusalase doktoritööga. Mõlemad oponendid märkisid, et töö teema on aktuaalne ja sellel on Eesti jaoks nii teoreetiline kui ka praktiline väärtus. Oponentide ühine hinnang oli, et kaitsmisele esitatud doktoritöö on terviklik ja lõpetatud ning Evelin Jürgenson väärib tehnikateaduse filosoofiadoktori kraadi.

Kolleegid Eesti Maaülikooli geomaatika õppetoolist soovivad Evelinile edaspidiseks jõudu nii maakorraldusteaduse edendamisel kui ka kõrgharidusega maakorraldusspetsialistide koolitamisel.

 

Tudengid välitöödel

19:22 25.10.2017

 

24. oktoobril käisid magistriastme geodeesiatudengid koos fotogramm-meetria õppejõud Natalja Libaga Läänemaal, Laikülas turbatootmisalal erinevate mõõdistusmeetoditega tutvumas ning turbaaunasid mõõdistamas. Mõõdistamine toimus Eesti Maaülikooli ja Raxoest OÜ ning geodeet Kaido Põrki koostööna. Mõõtmiste eesmärgiks oli fotogramm-meetria aine raames tutvuda kaasaegse mõõtmistehnika (UAV, laser, GNSS) ja tehnoloogiaga ning  koguda andmeid kahe tuleval kevadel kaitstava magistritöö tarbeks. Uurimusobjektiks valiti umbes 3-4 meetri kõrgune ja 70 meetri pikkune turbaaun, mille ruumala on vaja mõõtmistulemustest välja arvutada.

Mõõdistustel kasutati Eesti Maaülikooli Trimble R4-3 GNSS-vastuvõtjat ja Trimble TSC3 väliarvutit. Lisaks GNSS mõõdistusele teostati aeropildistamine ja laserskaneerimine kasutades Raxoest OÜ seadmeid. Aeropildistamiseks kasutati mehitamata õhusõidukeid DJI Phantom 4 pro ja  Aibotix X6. Laserskaneerimiseks kasutati skaneerivat tahhümeetrit Trimble SX10.

Raxoest OÜ tegevjuht Mart Rae ning projektijuht Roland Laula tegid põhjaliku ülevaate kasutatud tehnikast ning koos üliõpilastega teostasid erinevad välitööd kasutades nii õhusõidukeid kui skaneerivat tahhümeetrit. Mõõdistustöid soosis selge ja tuulevaikne ilm. Tänu külmakraadidele oli turbaauna üks nõlv jäätunud ja õnnestus ronida ka turbaauna tippu, et seal kontrollmõõtmine teostada ja kontrollpunktid märgistada. Tänu tuulevaiksele ilmale läksid ka lennud viperusteta. Kõik asjaosalised said huvitava kogemuse võrra rikkamaks!

 

 

Kätlin Kruusla pälvis Jaan Depmani nimelise stipendiumi

21:53 12.10.2017

Meie tudengit tunnustati heade õpitulemuste eest. Kätlin Kruusla, kes lõpetas kevadel bakalaureuse õppekava ning jätkab oma õpinguid Geodeesia ja maakorralduse magistriõppes, sai Tarvastu vallalt 1000 eurose Jaan Depmani nimelise stipendiumi, mis mõeldud reaal- ja loodusainete üliõpilasele. Stipendiumi andis üritusel "Tarvastu vald esimest ja viimast korda 150" üle Tarvastu valla vallavanem Alar Karu. Palju õnne Kätlinile! Jätka samas vaimus! Meil on nii hea meel, et meie tudengid on sedavõrd tublid ja edasipüüdlikud!

Stipendiumi kohta saab lugeda siit

Loengud maakatastrist ja selle seostest kinnisvara õiguste kaitse ja kinnisvara korraldusega

11:03 12.10.2017

Oktoobri lõpus külastavad Eesti Maaülikooli geomaatika õppetooli dr. Juhana Hiironen Aalto Ülikoolist ja Prof. Velta Parsova Läti Põllumajandusülikoolist. Külastus toimub Eesti Maaülikooli ASTRA projekti väärtusahelapõhine biomajandus raames. Külastuse käigus toimuvad 26. oktoobril avalikud loengud kell 12.15-16.00 maakatastrist ja selle seostest kinnisvara õiguste kaitse ja kinnisvara korraldusega. Loengud toimuvad ruumis 2B5, Kreutzwaldi 5, Tartu ja need on inglise keeles. Paremaks korraldamiseks andke palun oma tulekust teada 25. oktoobriks 2017 meiliaadressil geo@emu.ee. Täpsemat infot loengute kohta saate Evelin Jürgensonilt (evelin.jyrgenson@emu.ee). 

 

Loengute ajakava

12:15–13:45

Cadastral systems and property rights in an international context (Dr. Juhana Hiironen)

  • Real properties as bundle of rights
  • Land policies and cadastral systems in an international context
  • Theories and studies on property rights and economic development
14:00–15:30 The role of cadastre in real property management in Latvia (Prof. Velta Parsova )
15:30–16:00 Discussion 

 

Kaasaegse mõõtmistehnika tutvustus

13:29 19.09.2017

19. septembril tutvustas firma RAXOEST tegevjuht Mart Rae geodeesia ja maakorralduse eriala I kursuse üliõpilastele õppeaine Sissejuhatus geomaatikasse raames kaasaegset mõõtmistehnikat. Kuulamas oli ka üliõpilasi vanematelt kursustelt. Geodeedi töövaldkond on laienenud insener-geodeesia poolelt ehitustegevuse valdkonnas – sildade, maanteede ja ehitiste mahamärkimine, loodimine. Kasutusele on võetud kaasaegsed vahendid - laserid, GPS-seadmed, droonid. Tööd selles valdkonnas leiab lisaks Eestile ka Põhjamaades ja mujal EL riikides.

EGÜ Suveseminar

12:58 18.09.2017

15. septembril toimus Jõgevamaal, Voore Puhkekeskuses EGÜ Suveseminar, kus osalesid ka geomaatika õppetooli õppejõud ja geodeesia suuna magistrandid. Koolituspäevl osalemist arvestatakse kutsetaotlemisel vajaliku täiendkoolitusena, mida rahastab ASTRA projekt. Koolituse ettekanded käsitlesid üleminekut uuele kõrgussüsteemile, merekatastrit, tehnovõrkude andmehõivet, GPS-mõõtmisi, satelliitgeodeesia küsimusi ja droonide kasutamist erinevatel töödel. Tutvustati tehnikauudiseid instrumentide müüjate poolt.

Ettekannetega esinesid ka dotsendid Harli Jürgenson ja Siim Maasikamäe teemadel „Vabajaamaga ja reaalajas GPS-ga mõõtmiste praktilisest küljest“ ja „Merekataster. Mõiste, kontseptsioon ja väljakutsed“. Seminaril osalesid ka meie eriala magistrandid.

 

Kohtumine I kursusega

10:37 04.09.2017

Sel aastal tuli Geodeesia ja maakorralduse erialale õppima 11 noort. Esmakohtumine õppejõudude ja geomaatika õppetooliga leidis aset 4. septembril. Sel päeval said tudengid ülevaate õpingutest, ülikoolilinnakust ja sellest, mis neid ülikoolis ees ootab. Esimest koolipäeva ülikoolis jääb meenutama ühine foto koos õppejõududega.

Geomaatika osakond muutus geomaatika õppetooliks

10:34 01.09.2017

Seoses struktuurimuutustega kannab geomaatika osakond alates 1.septembrist nime geomaatika õppetool. Õppetooli hoidjaks määrati dotsent Aive Liibusk.

Emeriitprofessor Jüri Randjärve 80. aasta juubeli tähistamine

09:24 30.08.2017

Geomaatika osakonna emeriitprofessor Jüri Randjärvel täitus 8. augustil 80 eluaastat. Osakonnas tähistati seda sündmust pidulikult 30. augustil. Emeriitprofessor Randjärv on tuntud tegija geodeesia valdkonnas ja suur osa geodeetidest on saanud teadmisi tema õpetusel. Palju õnne, jõudu ja tervist Jürile!

 

 

Magistritöö kaitsmine

09:21 29.08.2017

29. augustil kaitses geomaatika osakonnas Karin Sabalisk oma geodeesiateemalist magistritööd pealkirjaga „Pindala määramine GIS GNSS seadmega ning erinevate tegurite mõju tulemusele“. Töö oli huvitav ning praktilise väljundiga PRIA-le. Magistrandi juhendajaks oli Kristina Türk. Palju õnne tublile lõpetajale!

Osalemine Balti Foorumil

11:13 21.06.2017

15. juunil 2017 toimus Klaipedas (Leedu) järjekordne Balti Foorum, mille raames kohtusid Eesti, Leedu ja Läti tegevmaamõõtjate ja maamõõtmisega seotud riigiametite esindajad, et arutada valdkonna aktuaalseid probleeme. Seekordne Balti Foorum keskendus eelkõige merekatastri loomisega seotud probleemidele. Seoses merealade üha intensiivsema kasutamisega on suurenenud ka vajadus merekatastri järele. Geomaatika osakonnast osales foorumil Siim Maasikamäe, kes tegi ka ettekande merekatastri loomise probleemidest (Marine Cadastre: the Concept and Challenges).

Geomaatika osakonna lõpuaktus

15:08 14.06.2017


13. juunil toimus Metsandus- ja maaehitusinstituudi lõpuaktus, kus said diplomi ka geomaatika osakonna bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetanud. Sellele eelnes pingeline periood lõputöö koostamiseks andmete kogumisel, nende analüüsimisel, erialakirjanduse läbitöötamisel ja lõpuks töö kirjutamisel. Selleks kõigeks oli abi juhendaja soovitustest ja suunamisest. Läbi sai üks eluetapp, millest jääb ka pildiline mälestus. Soovime lõpetajatele tuul tiibadesse, huvitavaid tööpakkumisi ja loodame, et bakalaureuseõppe lõpetanud jätkavad õpinguid magistriõppes.

Geomaatika osakonna õppekavad läbis edukalt 36 noort

19:34 01.06.2017

Meil on hea meel teatada, et sel kevadel kaitses Maaülikooli geomaatika osakonna õppekavadel edukalt lõputöö 36 noort, kellest 19 läbisid Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise bakalaureuse õppekava, 14 Maakorralduse ja kinnisvara planeerimise magistriõppekava ning 3 Geodeesia magistriõppekava. Kaitstud tööde teemadega on võimalik tutvuda SIIN ning töid saab lugeda allaolevatelt linkidelt:

Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise bakalaureuse õppekava (geodeesia suund)

Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise bakalaureuse õppekava (maakorralduse ja kinnisvaraplaneerimise suund)

Geodeesia magistriõppekava

Maakorralduse ja kinnisvaraplaneerimise magistriõppekava

Palju õnne ja tuult tiibadesse kõigile lõpetajatele!

Lõpetamised geomaatika osakonnas 2017

17:30 23.05.2017

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmise ajakava koos teemade ja retsensentidega leiate SIIT.

Kokku tuleb kaitsmisele 11 geodeesia ning 8 maakorralduse ja kinnisvara suuna bakalureusetööd. Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 29. ja 30. mail.

Magistritööde kaitsmised toimuvad 31.mail ja 1.juunil ning kaitsmisele tuleb 3 geodeesia ning 14 maakorralduse ja kinnisvara planeerimise eriala tööd.

Euroopa geoteaduste liidu peaassamblee EGU2017 Viinis

17:13 01.05.2017

24.–28. aprillil 2017. a toimus Viinis Euroopa geoteaduste liidu (EGU – European Geosciences Union) järjekordne peaassamblee EGU2017. 

EGU iga-aastane konverents on üks suuremaid geoteadlasi/-spetsialiste/-tudengeid kokku toov üritus maailmas, näiteks sellel aastal oli 14496 osalejat 107 riigist (http://www.egu2017.eu/). Eesti 27 osalejaga jäi nende riikide seas kõrgele 41. kohale! Geodeesia valdkonda esindasid Eestist A. Liibusk ja T. Kall Maaülikoolist ning T. Oja ja K. Kollo Maa-ametist, kellel oli kokku ka kolm posterettekannet:

  1. Estimating the rates of regional sea level change from the Estonian tide gauges with different noise models - T. Oja, A. Liibusk, T. Kall
  2. Estimation of the crustal motion and noise properties from the time series of Estonian permanent GNSS stations -T. Kall, T. Oja, K. Kollo, A. Liibusk
  3. Estonian GNSS permanent station network (ESTREF) and the computations using softwares Bernese 5.2 and Gipsy 6.4 - K.Kollo, T.Kall, A. Liibusk

Ettekanded on projekti PUT1553 "Läänemere viimase 70 aasta geotsentrilise meretaseme- ja maatõusu määramine kasutades satelliitaltimeetriat" esimese poolaasta teadustöö tulem.

Lisaks enda esitatud teadustulemustele sai assambleel kuulatud ettekandeid maapinna pikema- ja lühiajaliste liikumiste, InSAR mõõtmiste, GNSS tehnoloogiliste arengute ja mõõtmistäpsuste, GIA (glatsioisostaatilise tasakaalustumise) modelleerimise, tänapäevaste Gröönimaa, Anarktika jne jääkilpide sulamise ja globaalse-kohaliku meretaseme tõusu, NASA ja ESA käesolevate ja planeeritavate satelliitmissioonide teemadel. Mõned olulisemad ettekanded on järelvaadatavad: http://egu2017.eu/webstreaming.html

 

Maareformist Agrofoorumil

10:24 19.04.2017

Täna esines Agrofoorumil Evelin Jürgenson ettekandega maareformist. Ettekandes anti ülevaade maareformi seminarist, mis toimus Eesti Maaülikoolis 27-28. novembril 2016. Lisaks käsitleti maareformi elluviimist Kesk- ja Ida-Euroopa maades, sh Eestis ja maareformi järgseid väljakutseid.

Eesti maareformist Agri Invest Foorumil Kiievis

14:01 29.04.2017

27. aprillil toimus Kiievis Agri Invest Foorum. Foorumil anti ülevaade, kuidas Ukraina valitsus plaanib toetada põllumajandussektorit, kuidas plaanitakse suurendada investeeringuid põllumajandussektorisse. Suur rõhk oli maareformi ehk siis põllumajandusmaa turu avamise teemal. Ukrainas on maaturg põllumajandusmaa osas piiratud, kuid üsna pea plaanitakse piirangud kaotada. Seda teemat käsitleti esimeses sessioonis, kus esinesid nii Ukraina  Põllumajanduse Nõukogu, Ülemraada kui ka Põllumajandustootjate ja Maaomanike Liidu esindajad. Selles sessioonis oli ettekanne ka Evelin Jürgensonil, kes tutvustas maareformi elluviimist Eestis.

  

BOVA kursus Lätis

14:16 25.04.2017

17-22. aprillini toimus Jelgavas BOVA kursus teemal „Application of modern technologies in reconstruction of geodetic height system“. Kursus oli mõeldud bakalaureuse astme tudengitele, osales neli tudengit Kaunasest ja kaheksa tudengit Jelgavast. Lektoritena osalesid Harli Jürgenson ja Natalja Liba Eesti Maaülikoolist. Teemad katsid kõrguse olemuse ja lähtenivoo probleemid, kõrgusvõrgu ajaloo ja rekonstrueerimise kolmes Balti riigis, sh ülemineku uuele kõrgussüsteemile, kõrguste saamine digitaalfotogramm-meetriast, laserskaneerimisest ja GNSS meetodil. Lisaks loengutele toimusid reaalsed kõrguste määramise praktikumid nii manuaalse- kui digitaalnivelliiriga ja GNSS seadmega. Ekskursiooni käigus tutvustati Läti kõrgusvõrgu omaaegset lähtepunkti Riias ja kõrguste määramisega tegelevaid asutusi. Järgmine kord toimub kursus Kaunases 2018. aasta kevadel, soovitan osaleda ka meie bakalaureuse astme tudengitel. Lähem info on kättesaadav BOVA kodulehelt.

 

 

Külalised Saksamaalt

11:30 10.04.2017

Eesti Maaülikooli geomaatika osakonda külastasid 3-7. aprillil dr. Andreas Hendricks Müncheni Militaarülikoolist (Universität der Bundeswehr) ja dr. Markus Schaffert Leibnizi-nimelisest Ülikoolist Hannoverist (Leibniz Universität Hannover). Külastuse käigus toimusid 3. ja 4. aprillil avalikud loengud, mis olid seotud maakorralduse ja GISi kasutamisega haja- ja tiheasustusega alade arendamisel. Käsitletud teemad olid huvitavad ja vajalikud ka Eesti olusid arvestades. Ettekannetega on võimalik tutvuda geomaatika osakonna kodulehel. ​5. aprillil külastasid dr. Andreas Hendricks ja dr. Markus Schaffert Valga linna, kus linnaarhitekt Jiri Tintera ja keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann tutvustasid Valga linna arenguga seotud küsimusi. Suured tänud Jiri Tinterale ja Anni Teetsmannile huvitava päeva eest! ​6. aprillil toimus seminar geomaatika osakonnas, kus arutati edasiste koostöövõimaluste üle. Näiteks selgus, et Leibnizi-nimelise Ülikooli puhul on võimalik kasutada Erasmus+ õpirände võimalust ka nendel magistriõppe tudengitel, kes ei oska saksa keelt, kuna seal toimub magistriõpe inglise keeles. Tutvuge näiteks geodeesia ja geoinformaatika magistriõppe programmiga ning kasutage õpirände võimalusi!

   

III kursuse õppeeksursioon firmasse AS Planserk ja Maa-ametisse

Märtsi lõpus 2017 külastasid III kursuse geodeesiatudengid (12) firmat AS Planserk, kes tegeleb geodeetiliste põhivõrkude mõõtmisega Eestis. Firmat tutvustas juhataja Rein Lainevool. Peaspetsialist Andres Rüdja pidas loengu geodeetiliste põhivõrkude mõõtmisest ja ehitamisest Eestis. Loeng andis hea ülevaate suurematest töödest, mis sel alal on tehtud alates aastast 1998, sh viimane kõrgtäpne nivelleerimine. Kohtumine äratas ka tudengites suuremat huvi põhivõrkude suhtes. Tutvuti kohaliku geodeesiamuuseumiga, mida on A. Rüdja eestvõttel aastaid täiustatud. Näha saab ka unikaalseid esemeid triangulatsiooniajastust.

Pärast seda suunduti Maa-ametisse, kus esines ettekandega geodeesiaosakonna juhataja Karin Kollo. Teemaks olid Maa-ameti  GNSS püsijaamad ja geodeetiline seadusandlus. Eraldi ettekande esitas fotogrammeetriaosakonna peaspetsialist Anti Gruno. Teemaks oli lidarmõõtmise läbiviimine ja kõrgusandmete täpsustamine. Tänaseks on saavutatud mõne cm-ne kõrgustäpsus, kõrgustele rakendatakse GNSS korrektsiooni. Abiks on Maa-ameti uus aerokaamera. Pärast tutvuti Maa-ameti geodeesiamuuseumi ja katastriosakonnaga. Viimases tutvustati ka arhiivi ja sinna andmete kogumise ja salvestamise põhimõtteid.

Päev andis hea ülevaate Eesti geodeesiast ja innustas oma uuringuid jätkama. Tänud ka Maaülikooli bussijuhile kannatliku vedamise eest.

Harli Jürgenson, geodeesiadotsent

 

  Tudengid tutvumas fundamentaal-                       Loeng firmas AS Planserk.                             Esineb geodeesiaosakonna  

     reeperiga AS Planserk hoovis                           Lektoriks on Andres Rüdja                                  juhataja Karin Kollo                   

     

    Kogunemine Maa-ameti fuajees                               Tutvumine Maa-ameti                                        Katastriosakonnas

                                                                                         geodeesiamuuseumiga                     

 

Lahtiste uste päev

09:31 23.03.2017

22.märtsil oli Maaülikoolis lahtiste uste päev. Üsna suure tõenäosusega oli kõige populaarsem geomaatika osakonna töötuba, mida väisas enam kui 35 noort maamõõduhuvilist. Tagasisidet nende külaskäigust võib lugeda siit: http://riinika.blogspot.com.ee/    

Meil on külas professor Taiwanist

20:26 21.03.2017

17.-27.märts on meie osakonnas külas kaugseire professor Kuo-Hsin Tseng Taiwani National Central University'st. 21.märtsil pidas ta meie tudengitele loengu teemal: "Observation of Water Dynamics in Coastal Area by Using Multiple Remote Sensing Satellites". Aitäh külalislektorile toreda ja silmaringi avardava loengu eest!  

Dr. Andreas Hendricksi ja dr. Markus Schafferti loengud Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas 3. ja 4. aprillil

11:59 17.03.2017

Aprilli alguses külastavad Eesti Maaülikooli geomaatika osakonda dr. Andreas Hendricksi Müncheni Militaarülikoolist (Universität der Bundeswehr) ja dr. Markus Schaffert Leibnizi-nimelisest Ülikoolist Hannoverist (Leibniz Universität Hannover). Külastuse käigus toimuvad 3. ja 4. aprillil avalikud loengud kell 12.15-15.30, mis on seotud maakorralduse ja GISi kasutamisega haja- ja tiheasustusega alade arendamisel. Loengud toimuvad: ruum 2A13, Kreutzwaldi 5, Tartu. Paremaks korraldamiseks andke palun oma tulekust teada 31. märtsiks 2017 meiliaadressil geo@emu.ee. Täpsema info ja loengute ajakava leiate siit: http://mi.emu.ee/struktuur/geomaatika-osakond/konverentsid/haja_ja_tiheasustusega_alade_arendamine/.

Maaülikooli insenerierialade tutvustamine Narva noortele

20:17 01.03.2017

28.veeburaril käisid veemajanduse osakonna teadur Egle Saaremäe ja geomaatika osakonna dotsent Aive Liibusk Narva Vanalinna Riigikoolis, et tutvustada gümnaasiumiklaaside noortele õppimisvõimalusi Eesti Maaülikoolis. Põhirõhk oli just inseneriõppel ning selle populariseerimisel. Noortele pakkus infotund huvi ning küsiti mitmeid lisaküsimusi inseneri elukutse kohta.

Geomaatika osakonna töötuba haridus- ja infomessil INTELLEKTIKA

09:53 20.02.2017

17. veebruaril toimus Tartu Näituste messikeskuses järjekordne haridus- ja infomess INTELLEKTIKA.
Geomaatika osakond viis messil läbi töötoa, kus kõigil huvilistel oli omal võimalus käed külge lüüa
ja saada aimu geodeedi ning maakorraldaja töödest ja tegemistest.
Töötoas jagasid noortele nõu ja infot Martin ja Helena. 

Kõige sõbralikum õppejõud töötab geomaatika osakonnas

09:41 16.02.2017

Juba kuuendat korda on Ene Ilves valitud tudengite poolt kõige sõbralikumaks õppejõuks metsandus- ja maaehituse instituudid. Palju jõudu ja rõõmsameelsust Enele!

  

Mägede mõõtmine GPS-iga

21:50 13.02.2017

ETV saate Osoon tutvustus: "Eesti mägesid nimetades tuleb vastuseks Munamägi. Tegelikult on Eestis mägesid tunduvalt rohkem, ainuüksi "Lumeilvese" matkal tuleb kahe päeva jooksul "vallutada" 20 Eesti kõrgemat tippu. Need kõik asuvad Haanja kõrgustikul. Teeme matka kaasa ja mõõdame üle, kui kõrged on kõrged mäed."

13.veebruaril oli eetris saade, kus mägede täpset kõrgust aitas mõõta Harli Jürgenson. Saade on järelvaadatav SIIN alates 12:25.

Karjääripäev Võrus

21:35 13.02.2017

13. veebruaril toimus Võrus maakondlik karjääripäev, millel osales ligi 600 noort. Karjääripäeval sai tutvuda kõrg- ja ametikoolide pool pakutavate õpinguvõimalustega ning kuulata erinevaid loenguid. Eesti Maaülikooli boksis tutvustas oma tegemisi ka geomaatika osakond. Huvilistele tutvustati õppimisvõimalusi geodeesia ja maakorralduse õppekaval ning anti ülevaade tööturu võimalustest pärast lõpetamist.

Noorteadlase osalemine ESA koolitusel

20:41 08.02.2017

30.jaanuar - 02.veebruar toimus Rooma lähedal Frascati linnas Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) poolt korraldatud neljas radar polarimeetria ja SAR interferomeetria kursus (4th ESA Advanced Course on Radar Polarimetry). Sel aastal võttis sellest osa ka meie doktorant Martin Sirk. Koolituspäevad olid kõik väga sisutihedad. Päevade esimesel poolel toimusid teooria loengud ning pärastlõunatel lahendati praktilisi ülesandeid tarkvaradega PolSARpro ja ESA Toolbox. Koolituse läbiviijateks olid oma ala tõelised tipptegijad: Chris Stewart (Itaalia), Klaus Scipal (Holland), Eric Pottier (Prantsusmaa), Irena Hajnsek (Saksamaa), Francesco Caltagirone (Itaalia), Malcolm Davidson (Holland), Pierre Potin (Itaalia), Laurent Ferro-Famil (Prantsusmaa) ja Stefano Tebaldini (Itaalia). Suur tänu DoRa+ programmile, mis kattis kõik koolitusel osalemise kulud.

        

Geomaatika osakonna tudengid viisid Õpi Tartus kõrghariduspäeval läbi töötoa

22:53 10.01.2017

12. jaanuaril toimus Tallinna Kultuurikatlas kõrghariduspäev Õpi Tartus. Maaülikooli geomaatika osakonda esindasid 2. kursuse tudengid Kärt Metsoja ja Helar Kuuler ning doktorant Martin Sirk. Töötoa teemaks oli: Minu asukoht ilmaruumis. Õpitoas anti lühiülevaade GPS-iga koordinaatide määramise põhimõttest ja vaadati meie asukohta kosmosest. Samuti nägi, millega tegelevad geomaatika tudengid. Peale töötuba sai messialal tutvuda maapealse maamõõdutehnikaga ning küsida lisainformatsiooni geomaatika eriala kohta. Töötoast osavõtt oli rohkearvuline ja päev läks edukalt korda!

   

Kui Rail Baltic poolitab maatüki...

13:57 26.12.2016

Rail Balticu rajamine tekitab terve rea takistusi mitmetele maaomanikele. Mida saame õppida Saksamaa sarnasest kogemusest, sellest kirjutab Evelin Jürgenson Eesti Päevalehes. Nagu rohkearvulistest kommentaaridest näha, on temaatika Eestis hetkel väga aktuaalne. Artiklit on võimalik lugeda SIIT. Loodame, et teema leiab enam kõlapinda ja kajastust ka edaspidi.

Taiwani-Eesti koostööprogramm

13:24 20.12.2016

Aive Liibuskil on alates 2008. aastast head suhted Taiwani teadlastega. Käesoleva aasta septembris esitas ta Taiwani-Eesti koostööprogrammi raame taotluse teemal „Improved Observation of Coastal Sea Level by Emerging Spaceborne Sensors and Ground GNSS Monitoring Network“  ning osutus üheks valituks.

06.-17.12. viibis Aive Taiwanis, kus tema võõrustajaks oli professor Kuo-Hsin Tseng (National Central University, Center for Space and Remote Sensing Research). Taiwanis viibitud aja jooksul osaleti ühe magistritöö kaitsmise komisjoni töös, anti kolm loengut, külastati National Chiao Tung ülikooli, kus näidati sügaval maa all asuvat absoluutgravimeetrit ning külastati ka Taiwani kosmose agentuuri, kus oli võimalus näha paari kuu pärast kosmosesse saadetavaid FORMOSAT-7 missiooni satelliite.

2017. aasta kevadel teeb professor Tseng külaskäigu Maaülikooli geomaatika osakonda.

    

Doktoritöö kaitsmine Lätis

10:54 20.12.2016

Dotsent Harli Jürgenson viibis 16. detsembril Riia Tehnikaülikoolis, kus oponeeris Diana Horitonova doktoritööd teemal  "Evaluation of High-Precision Technique Application for Observations of Earth’s Crust Movements in Latvia". Doktoritöö juhendaja oli professor Janis Balodis Riia Tehnikaülikoolist. Töös on analüüsitud GPS andmeseeriaid maakoore tõusu uuringuteks Lätis, samuti SLR (Satellite Laser Ranging) seadme arendamist. Tööga saab tutvuda siin: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/23050.

Lisaks toimus ekskursioon Läti ülikooli, kus professor Janis Balodis eestvedamisel tegeldakse SLR seadme arendamise ja testimisega. Sellega jälgitakse ka GPS/GLONASS satelliite, et nende orbiitide andmeid täpsustada. Seade paikneb 9-korruselise hoone katusel. Teine ekskursioon toimus Läti ülikooli astronoomia osakonda, kus arendatakse aktiivselt digitaalset seniitkaamerat. See võimaldab määrata tähtede järgi asukohta 0.1 sekundi täpsusega, mis on loodjoone kõrvalekalde jaoks väga hea tulemus. Järgmine suvi osutati valmisolekut tulla mõõtma ka Eesti Maaülikooli juurde. Euroopas on praegu vaid 2 sellist seadet. 

  

Üliõpilastööde riiklikul konkursil tunnustati ka geomaatika osakonna lõputööd

10:10 16.12.2016

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur korraldatud üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil pälvis diplomi meie magistriastme 1. kursuse üliõpilane Kaupo Kokamägi bakalaureusetöö "Mobiilse laserskaneerimise kõrgusliku täpsuse hindamine erineva taimestiku korral" eest. Bakalaureusetöö juhendajad olid dotsent Natalja Liba ja MSc Kristo Must.
Loe lähemalt: http://www.etag.ee/…/konk…/uliopilaste-teadustoode-konkurss/

Koostöö Moskva Riikliku Geodeesia ja Kartograafia ülikooliga

08:40 02.12.2016

Evelin Jürgenson külastas 01.-02.12.2016 Moskva Riiklikku Geodeesia ja Kartograafia ülikooli (MIIGAiK). 01.12.2016 toimus konverents „Rohelised oskused säästliku arengu tagamiseks“, kus Evelin tegi ettekande linnalähedaste maade arendamisest Eestis ja väärtusliku põllumajandusmaa määramise metoodikast. 02.12.2016 toimus arutelu edasiste projektide ja koostöö võimaluste üle.  

Ettekanne Eestimaa Talupidajate Keskliidu kongressil Türil

19:33 30.11.2016

Evelin Jürgenson osales 30.11.2016 Türil Eestimaa Talupidajate Keskliidu kongressil „Üks mõisnik üle maa“ ja tegi ettekande põllumajandusliku maakasutuse kontsentreerumisest Eestis ja selle reguleerimise võimalustest. Kongressil tegid ettekanded ka Eesti Talupidajate Keskliidu nõukogu liige Kaul Nurm, endine maaeluminister Urmas Kruuse, vastne maaeluminister Martin Repinski ja keskkonnaminister Marko Pomerants. 

Kongressist tegi uudise ka ERR, mida on võimalik vaadata SIIN

Maakorraldus kui abinõu maaeluarengu tagamisel

18:37 30.11.2016

Evelin Jürgenson ja Siim Maasikamäe osalesid 28.11.2016 Brüsselis maaelu arengu ja maakorralduse alasel koosolekul. Koosoleku korraldajateks oli Baden-Württemberg’i maaeluministeerium ja Saksamaa föderaalne säästliku maakasutuse arengu töögrupp. Koosolekul osalesid eksperdid erinevatest Euroopa regioonidest ja Euroopa Liidu institutsioonidest. Käsitleti maakorralduse teemasid maaelu arengu edendamise seisukohast.  

Esri GIS-tarkvara rakendused ülikoolis

19:09 23.11.2016

GIS-nädala raames käisid 22. novembril Maaülikooli geomaatika osakonnas AlphaGIS OÜ töötajad, et tutvustada ESRI GIS-tarkvara rakendusi. Rohkearvuline kuulajaskond sai huvitava ülevaate GIS erinevatest rakendustest ja arengusuundadest. Tänud külalistele ja jääme uusi põnevaid kohtumisi ootama.

Maakorralduse ja ümberkruntimise konverents Hollandis

13:32 11.11.2016

Evelin Jürgenson ja Siim Maasikamäe osalesid 9.11 – 11.11.2016 maakorralduse ja ümberkruntimise konverentsil (Symposium on Land Consolidation and Land readjustment for Sustainable Development) Hollandis Apeldoornis. Tegemist on seni suurima rahvusvahelise maakorraldusalase konverentsiga, mis keskendub ümberkruntimisele nii maapiirkondades kui ka linnas. Üheks peakorraldajaks on Hollandi kataster, kes tähistab sellel aastal ümberkruntimise sajandat aastapäeva. 
Konverentsi programmi, ettekannete ja artiklitega saate tutvuda siin: http://www.lcsymposium.nl/home.

Maareformialane rahvusvaheline seminar

08:52 31.10.2016

27. ja 28. oktoobril 2016 toimus Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline seminar, kus käsitleti maareformi läbiviimist Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. Seminar oli mõeldud kogemuste vahetamiseks eelkõige Idapartnerluse riikide Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevenega. Seminari korraldasid Eesti Maaülikool, Maaeluministeerium ja Eesti Idapartnerluse Keskus, seminari rahastas Euroopa Liit. Eesti Maaülikooli poolt osales seminari korraldamisel aktiivselt geomaatika osakonna lektor Evelin Jürgenson.

Seminaril osalesid Idapartnerlusriikide eksperdid, riigiametnikud ja poliitika kujundajad. Üksikasjalike ettekannetega esinesid valdkonna asjatundjad Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt.

Ettekannetega esinesid seminaril ka geomaatika osakonna lektor Evelin Jürgenson ja dotsent Siim Maasikamäe.

Täpsemat infot toimunud seminari kohta, sealhulgas ajakava ja ettekannete slaidid, saab geomaatika osakonna kodulehelt rubriigis Konverentsid > Seminar on Land Reform.

 

 

Geodeesia suuna III kursuse tudengid külastamas firmasid Geosoft OÜ ja Hades Geodeesia OÜ

23:00 29.10.2016

27. oktoobril külastasid EMÜ Geomaatika osakonna III kursuse geodeesia suuna tudengid Tallinnas firmasid Geosoft OÜ ja Hades Geodeesia OÜ. Firmas Geosoft OÜ kuulati loengut ja tutvuti uue tehnikaga. Esinesid direktor Hugo Toll ja spetsialist Markus Kauküla. Hugo Toll rõhutas integreeritud mõõtmise olulisust ja uute võimaluste kasutamist, mida annavad näiteks laserskanner ja droon. Tehnilise uuenduse poolelt tutvuti Trimble laserkanner TX6-ga, millega tehti ka testmõõtmised kohapeal. Paljude detailide hulgas peaks mainima uut ringprisma asemel kasutatavat prismaakendeta aktiivset ID põhist peegeldajat, mis töötab esmakordselt  DR režiimis, mitte prisma režiimis.  Seade on varustatud ka digitaalse loodiga, mis võimaldas tudengitel väliarvuti ekraanipildi abil raadio kaudu seda loodida. Mainiti, et firma ootab demoseadmena just tootmisse tulnud täiesti uut laserskanneriga tahhümeetrit SX10.

    

Firmas Hades Geodeesia OÜ esines pikema loenguga peaspetsialist Andres Maremäe. Tutvustati firma arengut ja töövaldkondi. Rõhk oli uute tehniliste võimaluste kasutamise kaudu geodeetiliste tööde efektiivsuse suurendamisel. Firmas kasutatakse aktiivselt erinevaid droone ja nende andmetöötlustarkvarasid. Käsil on uue kaugjuhitava katamaraani ehitus sügavuste mõõtmiseks. Huvitav oli tutvuda Topcon ühemehetahhümeetriga LN-100. Tegemist on tõstekruvideta isehorisonteeruva (+-3°) tahhümeetriga, mille juhtimiseks saab kasutada Topconi poolt loodud tasuta Android tarkvaraga MAGNET Construct. Kohapeal sooritati sellega ka mõõtmised tudengi Android telefoni abil. Samuti viidi läbi mõõtmised FARO laserskanneriga, mida firma kasutab aktiivselt igapäevatöös. Abiks oli laserskannerispetsialist, endine EMÜ tudeng, Dargo Pulk.

Harli Jürgenson,
Geodeesia dotsent

20 aastat BOVA võrgustikku

21:49 29.10.2016

Käesoleva aasta 20. ja 21. oktoobril tähistati Kaunases BOVA võrgustiku 20. aastapäeva. BOVA võrgustik ühendab Eesti, Leedu ja Läti ülikoole, kus õpetatakse metsandust, veterinaariat ja põllumajandust. Selle võrgustiku raames korraldatakse bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe rahvusvahelisi intensiivkursusi. Nendel kursustel osalevad erinevate riikide üliõpilased ja õppetööd teevad samuti erinevate riikide õppejõud. Geomaatika osakond on viimastel aastatel aktiivselt osalenud maakorralduse (maade administreerimise) ja geodeesia alastel kursustel. BOVA võrgustiku juubelil tunnustati tänukirjaga ka geomaatika osakonna dotsent Siim Maasikamäed.Käesoleva aasta 20. ja 21. oktoobril tähistati Kaunases BOVA võrgustiku 20. aastapäeva. BOVA võrgustik ühendab Eesti, Leedu ja Läti ülikoole, kus õpetatakse metsandust, veterinaariat ja põllumajandust. Selle võrgustiku raames korraldatakse bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe rahvusvahelisi intensiivkursusi. Nendel kursustel osalevad erinevate riikide üliõpilased ja õppetööd teevad samuti erinevate riikide õppejõud. Geomaatika valdkonna üliõpilased ja osakonna õppejõud on viimastel aastatel aktiivselt osalenud maakorralduse (maade administreerimise) ja geodeesia alastel kursustel. BOVA võrgustiku juubelil tunnustati tänukirjaga ka geomaatika osakonna dotsent Siim Maasikamäed.

Geomaatika osakonna õppejõud on taaskord üks parimaid kogu riigis!

11:23 11.10.2016

 Palju, palju õnne Ene Ilvesele, kes pälvis äramärkimist tänu väga headele õpetamismeetoditele.
 Ene jõudis aasta õppejõu finaali! 8.oktoobril 2016 toimus pidulik gala Jõhvi kontsertmajas, kus haridus-
 ja teadusminister Maris Lauri andis Enele üle tänukirja.

Maakorraldusalane konverents Ljubljanas

14:38 11.09.2016

Geomaatika osakonna töötajad Evelin Jürgenson, Kristiin Sikk ja Siim Maasikamäe osalesid 1.-3. september 2016 Ljubljanas toimunud EALD (European Academy of Land Use and Development) 6. rahvusvahelisel ja interdistsiplinaarsel sümpoosionil, mille üldiseks teemaks oli Infrastruktuuri projektid ja maakorraldus. Geomaatika osakonna ühise ettekande teemal Rail Balticu mõju maakasutuse tingimustele (The impact of the Rail Baltic on the land use conditions) esitas Kristiin Sikk. 

Uued Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekava tudengid

10:35 02.09.2016

1.septembril 2016 alustas Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekaval õpinguid 17 noort. Tere tulemast ja jõudu õpingutes!

Lõputööde kaitsmised

16:35 02.06.2015

31.mail ja 1. juunil 2016 toimuvad Kreutzwaldi 5 auditooriumis 2B5 bakalaureusetööde kaitsmised ning 2. ja 3 juunil 2016 magistritööde kaitsmised. Kõik huvilised on oodatud kuulama.

Kaitstud tööde nimekirja leiab siit.

 

Tarmo Kall kaitses edukalt doktoritöö „Maakoore vertikaalliikumised Eestis täppisnivelleerimiste andmetel“

13:18 05.05.2016

29. aprillil 2016 a kaitses meie osakonna doktorant Tarmo Kall Metsamaja ruumis 2B5 oma doktoritööd „Maakoore vertikaalliikumised Eestis täppisnivelleerimiste andmetel“ (”Vertical crustal movements based on precise levelings in Estonia“) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks geodeesia erialal. Kaitsmine oli edukas, kõik kuus komisjoni liiget andsid tööle positiivse hinnangu.

Doktoritöö juhendajad olid emeriitprof. Jüri Randjärv ja dots. Aive Liibusk.
Oponendid olid prof. Markku Poutanen (National Land Survey of Finland, Finnish Geospatial Research Institute FGI) ja dots. Jānis Kaminskis (Riga Technical University, Faculty of Building and Civil Engineering, Department of Geomatics).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Elektrooniliselt:
https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/2500.

 Õnnitleme Tarmo Kalli eduka doktoritöö kaitsmise puhul!

Geomaatika osakonnas valminud õppematerjalid on ühed parimad terves riigis

14:41 15.03.2016

Äsja avaldati selle aasta e-õppe kvaliteedimärgi konkursi tulemused. Eesti Maaülikoolist hinnati kvaliteedimärgi vääriliseks mõlemad konkursile esitatud kursused: "Maamõõtmine ja kartograafia" ja "Satelliitgeodeesia",  millede autorid on vastavalt Ene Ilves ja Tarmo Kall. 
Lisaks esitati Ene kursus „Aasta e-kursus 2016“ nominendiks.

Kvaliteedimärgiga tunnustatud kursuste autoritele väljastatakse vastav tunnistus, mis antakse üle HITSA  rahvusvahelise kevadkonverentsi "Fiiberoptiline haridustee" vastuvõtul 14. aprillil.

Tartu ülikoolide õppimisvõimalusi tutvustav kõrgharidusmess “Õpi Tartus!”

14:34 26.02.2016

25. veebruaril toimus Tallinna Laululaval Tartu ülikoolide õppimisvõimalusi tutvustav inspireeriv kõrgharidusmess “Õpi Tartus!”. Eesti Maaülikooli boksis tutvustas oma tegemisi ka Geomaatika osakond, keda esindasid Kristiin Sikk ja geodeesia magistrant Marit Sõlg. Huvilistele anti ülevaade geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise erialadest, nende vajalikkusest ning tutvustati võimalusi tööturul konkureerimiseks. 

Ene Ilves - EMÜ aasta parim õppejõud 2015 ja viiekordne metsandus- ja maaehitusinstituudi Sõbralik Õppejõud

22:14 13.02.2016

Ene  Ilves on tudengite hulgas väga armastatud ja hinnatud õppejõud. Seda kinnitavad ka tudengite endi ütlused: 
* Enel on õpetamismetoodika, mis toetab ainest arusaamist. Alati mõistev ja osavõtlik.
* Ene on alati abivalmis. Kiirgab alati positiivsust, muutes ka enda päeva palju positiivsemaks. Oskab innustada üliõpilasi õppima.
* Ene on vastutulelik ja hea õpetamisoskusega.

* Ene on südamlik õppejõud.
* Ene on väga lõbus ja avameelne õppejõud.
* Ene on rahulik ja lihtsalt sõbralik inimene.

Tuginedes tudengite hinnangutele, valiti Ene 2015. aasta parimaks õppejõuks EMÜ-s ning lisaks sellele tunnustati teda juba viiendat korda ka EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi Sõbraliku Õppejõu tiitliga. Tunnustus anti üle 11. veebruaril toimunud EMÜ Üliõpilasesinduse Sõbrapäevapeol. Geomaatika osakond ühineb õnnitlejate perega!

 

Geodeesia tudengid osalesid haridus- ja infomessil Intellektika 2016

21:41 13.02.2016

12.veebruaril toimus Tartu messikeskuses järjekordne haridus- ja teadusmess Intellektika 2016, mille hüüdlauseks oli "Märka võimalust!". Eesti Maaülikooli boksis oli esindatud ka geomaatika osakonda, mida esindasid doktorant Merit Mandel ja II kursuse geodeesia eriala tudengid Kristo Kapp ja Kevin Reimann. Huvilistele tutvustati õppimisvõimalusi Geodeesia, maakorralduse ja kinnisvara planeerimise õppekaval ja selgitati, milline tööturg avaneb eriala lõpetanutele.

Eriala tutvustus Elva Gümnaasiumis

08:59 22.01.2016

21. jaanuaril tõi geomaatika osakonna õppejõud Martin Sirk Elva Gümnaasiumi geograafia tundi põnevust kui tutvustas 10.klassi reaalsuuna õpilastele geodeedi töid ja tegemisi. Hilisem tagasiside sellest tunnist oli positiivne, kuid kõlama jäi, et varem ei teadnud õpilased geodeesiast üldse midagi. See innustab kindlasti ka edasipidi selliseid tunde läbi viima, et suurendada õpilaste huvi meie eriala vastu.

Emeriitprofessor Jüri Randjärve tööjuubeli seminar

09:32 04.02.2016

3. jaanuaril 2016 täitus emeriitprofessor Jüri Randjärvel 50 aastat ja 100 semestrit õppejõuna Eesti Maaülikoolis. Selle sündmuse tähistamiseks korraldas geomaatika osakond Aive Liibuski organiseerimisel 27. jaanuaril seminari. Seminaril oli ettekandeid kaksteist ja kuulajaid ligi seitsekümmend. Ürituse avas EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Toomas Timmusk. Ettekande tegi ka Jüri Randjärv teemal „Nurkade mõõtmine läbi aegade“. Geomaatika osakonna õppejõud Harli Jürgenson rääkis L-Est97 koordinaatsüsteemi kasutusele võtmisest, Tarmo Kall maakoore vertikaalliikumiste empiiriliste mudelite loomisest Eestis, Natalja Liba fotogramm-meetria õppest ja rakendamisest Eestis läbi aja ning Siim Maasikamäe geodeesia ja maakorralduse õpetamisest EMÜ-s. 

Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits rääkis Maa-ameti tänapäevast ja tulevikust ja Karin Kollo (Maa-amet) uuematest arengutest Eesti geodeesiamaastikul. Marko Pikkori ja Heiki Potteri (Eesti Kaardikeskus) ettekanne andis ülevaate Eesti põhikaardi ajaloost. Professor Artu Ellmann Tallinna Tehnikaülikoolist tutvustas geodeesia õppimisvõimalusi TTÜ-s. 50 aasta jooksul on Jüril olnud sadu, kui mitte tuhandeid õpilasi ja vilistlaste poolt võttis sõna Jaan Kallandi (Metricus OÜ). Kuna Jüri Randjärv on Eesti geodeetide ühingu (EGÜ) üks taasasutajatest, siis EGÜ koostööst teiste riikide ja erialaühingutega rääkis Mairolt Kakko (REIB). Seminari viimase ettekande tegi Tõnu Viik (Tartu Observatoorium) rääkides oma kokkupuutest geodeesiaga.

Seminar lõppes tööjuubilari õnnitlemise ja kolleegide omavaheliste vestlustega. Muljed korraldatud seminarist olid kõigil väga positiivsed.

Eesti kõrgeima kuuse ja männi mõõtmine

13:49 03.12.2015

aa

Geomaatika osakonna dotsent Harli Jürgenson ning kaks geodeesia õppekava magistranti Kaupo Kokamägi ja Jane Hiop osalesid Eesti kõrgeima kuuse ja männi mõõtmisel. Hiljem tunnistati mänd lisaks Eestile ka maailma kõrgeimaks männiks (loe pikemalt ja vaata videot). Mõõtmistöödel olid abiks Keskonnaobservatooriumi projekti seadmed ja eelmisel aastal Järvseljalt saadud kogemused. Mõõtmise käigus suunatakse laserkiir puu ladvas erinevatesse kohtadesse, püüdes leida kõrgeimat punkti millelt seade saab peegelduse. Seejärel mõõdetakse kõrgeimale oksale instrumendi suhtes kõrguskasv. Mõõtes seejärel kõrguskasvu instrumendi  ja jalami vahel, saame arvutada puu täpse kõrguse. Laseri ja täpse nurgamõõtmise kombineerimine väldib vale ladva kaasamise ning võimaldab saada cm täpsusega tulemuse. Pikemalt saab sellest lugeda 1.detsembri Eesti Päevalehe artiklist "Põlvamaa mets peitis endas Eesti kõrgeimat kuuske ja mändi" või vaadata Aktuaalse Kaamera 2.detsembri klipist

GIS-päev Eesti Rahvusraamatukogus

14:19 19.11.2015

18. novembril toimus Eesti rahvusraamatukogus 11. GIS-päev. Näituse sektsioonis oli oma lauaga esindatud ka EMÜ geomaatika osakond, kes tutvustas tudengite töid ja tegemisi ning õppimisvõimalusi geomaatika osakonnas. Ettekannete temaatika oli mitmekülgne ning andis ülevaate GISi valdkonnas toimuvast arengust. Kõikidele huvilistele leidus midagi paeluvat.

 

Nivelleerimise õpituba Tabivere põhikoolis

11:41 13.11.2015

"Elus Teadus" on Eesti Maaülikooli projekt, mis on suunatud koolinoortele, et avardada nende silmaringi ja tekitada neis huvi teaduse vastu. Projekti raames külastasid doktorant Merit Mandel ja dotsent Aive Liibusk 12. novembril Tabivere põhikooli, kus loodusõpetuse tunnis räägiti 6. klassi õpilastele kõrguste määramisest looduses ja nende kujutamisest kaartidel. Lisaks said kõik õpilased iseseisvalt nivelliiriga mõõta eri tasapindade kõrguste erinevusi. Õpilastele meeldis tund väga ja neil tekkis parem ülevaade sellest, kuidas mägesid ja orge kaardil kujutatakse.

 

Eesti Maaülikooli Geomaatika osakonda külastas 18.05 - 22.05.2015 Müncheni Militaarülikooli õppejõud dr. Andreas Hendricks, kellel on pikaajalised rahvusvahelised kogemused maakorralduses, kinnisvara hindamises ja katastrisüsteemide valdkonnas

13:55 01.06.2015

Dr Hendricksi külaskäik Eestisse sai teoks õppejõudude ja üliõpilaste vahetust toetava Erasmus+ programmi raames Eesti Maaülikooli ning Müncheni Militaarülikooli vahel sõlmitud koostöölepingu alusel. Selle kohaselt pidas geomaatika osakonna lektor Evelin Jürgenson 10.04 - 11.04.2015 loenguid Müncheni Militaarülikoolis ja dr. Hendricks 18.05.2015 Maa-ametis Tallinnas ja 19.05-20.05.2015 Eesti Maaülikoolis Geomaatika osakonnas Tartus.

Dr Andreas Hendricks lõpetas 1995. a Karlsruhe Ülikoolis geodeesia eriala. Aastatel 1995-1999 töötas ta Karlsruhe maamõõdu ametis, kus tema peamisteks tegevusvaldkondadeks olid maakorraldus, kataster ja kinnisvara hindamine. 1999. aastal suundus Dr Hendricks teadustööle: esmalt Stuttgarti Ülikooli, seejärel 2001 Dramstadti Ülikooli, 2007 Buenos Airesi Ülikooli ja 2010 Neubrandenburgi rakenduskõrgkooli. Alates 2012 töötab Dr Andreas Hendricks Müncheni Militaarülikoolis. Dr. Andreas Hendricksil on pikaajalised rahvusvahelised kogemused maakorralduses, kinnisvara hindamises ja katastrisüsteemide valdkonnas.

Loengus, mis toimus 19.05.2015, käsitles dr. Hendricks kolme teemat. Esimeses ettekandes tutvustas ta Saksamaa (Baieri Liiduvabariigi) maakorralduse organisatsioonilist korraldust, teises käsitles Saksamaa planeerimissüsteemi ja kolmandas andis ülevaate ümberkruntimise kasutamisest Saksamaal. Ettekannete failid asuvad siin:
1. ettekanne - Saksamaa maakorralduse organisatsiooniline korraldus,
2. ettekanne - Saksamaa planeerimissüsteem,
3. ettekanne - Ümberkruntimise kasutamisest Saksamaal.

Loengus, mis toimus 20.05.2015, peatus dr. Hendricks linnaliste aladega seotud teemadel. Esimeses ettekandes andis ta ülevaate tiheasutusega aladel kinnisvara õiguste ümberjaotamisest, kus üheks osaks oli ka ümberkruntimine tiheasustusega aladel. Teises ettekandes tutvustas dr. Hendricks lepingute sõlmimise protsessi Saksamaa ehitusseaduse alusel tiheasutustega alade arendamisel. Kolmandas ettekandes käsitles ta väheneva rahvastikuga linnade ümberplaneerimist Saksamaal. Ettekannete failid asuvad siin:
1. ettekanne - Tiheasutusega aladel kinnisvara õiguste ümberjaotamisest Saksamaal,
2. ettekanne - Lepingute sõlmimise protsess Saksamaa ehitusseaduse alusel tiheasutustega alade arendamisel,
3. ettekanne - Väheneva rahvastikuga linnade ümberplaneerimisest Saksamaal.

Maaelu arenguteemaline konverents Läti Põllumajandusülikoolis

15:16 26.04.2015

23 – 24 aprillil 2015 toimus Jelgavas järjekordne  Läti Põllumajandusülikooli Majandus ja sotsiaalteaduskonna korraldatud konverents üldise pealkirja Economic Science for Rural Development all.

Geomaatika osakonna poolt esitati konverentsil kaks ettekannet.

Siim Maasikamäe (uurimistöö kaasautorid Kersti Luik ja Kristjan Aasmäe). Impact of Spatial Characteristics of Land on the Price of Arable Land.

Kristiin Sikk (uurimistöö kaasautor Siim Maasikamäe). Spatial Properties of Large Agricultural Landholdings of Estonia

Juurdepääs toimunud konverentside materjalidele on järgmisel aadressil:
http://www.esaf.llu.lv/journals-and-proceedings

Alustasime uudiste edastamist Eesti Maaülikooli Geomaatika osakonna uuel Facebook'i lehel

09:38 04.12.2014

Eesti Maaülikooli Geomaatika osakonna Faceboooki leht on loodud värske info edastamiseks nii õppejõudude kui ka tudengite tegemiste kajastamiseks ja eriala propageerimiseks laiemalt. Kõik on oodatud sellega ühinema!
https://www.facebook.com/geomaatika

Geomaatika osakonna lektor Tarmo Kall ja magistrant Reesika Adojaan said premeeritud

16:24 17.11.2014

7. novembril 2014 toimunud Eesti Maaülikooli aastapäeva akadeemilisel aktusel andis Tartu linnapea hr Urmas Klaas geomaatika osakonna lektorile Tarmo Kallile üle Eesti Maaülikooli Raefondi preemia. Statuudi kohaselt on Raefondi preemia ette nähtud Eesti Maaülikooli parimate õppejõudude ja teadustöötajate premeerimiseks, arvestades ka nende tegevust, mis on seotud Tartu linnaga.

Samal aktusel kuulutati maaülikooli 2014. aasta teoks Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna magistrandi Reesika Adojaani korraldatud Tudengimess. Reesika pälvis juba teist aastat järjest ka Raefondi stipendiumi.

Magistriõppe intensiivkursus Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnas

16:11 26.04.2015

Ajavahemikus 20. oktoober kuni 24. oktoober 2014 toimus Eesti Maaülikoolis geomaatika osakonna korraldusel järjekordne magistriõppe intensiivkursus, mille teemaks oli maaressursside administreerimine Balti riikides (Land Administration in Baltic Countries). Kursus toimus BOVA võrgustiku raames ja kaks eelmist samalaadset kursust korraldasid 2012. aastal kolleegid Läti Põllumajandusülikoolist ja 2013. aastal Aleksandras Stulginskise Ülikoolist (Leedu). BOVA on Baltimaade Metsanduse, Veterinaaria ja Põllumajandusteaduslike Ülikoolide võrgustik, mis asutati aastal 1996 ja mille eesmärk on ülikoolide omavahelise koostöö tugevdamine ning koostöö arendamine ka Põhjamaade põllu- ja metsamajandusülikoolidega.

Kursuse esimeses osas töötasid üliõpilased oma koduülikoolides ja õppetöö oli korraldatud e-õppe vormis. Tartus toimunud nädalase kohtumise raames kuulasid üliõpilased loenguid, mida lugesid Eesti, Läti ja Leedu õppejõud. Toimusid ekskursioonid Maa-ametisse ja Tartu Linnavalitsusse. Kursuse kavas olid ka töötoad, kus erinevatest riikidest pärit üliõpilased pidid koostöös lahendama mitmesuguseid maade administreerimisega seotud ülesandeid.

Kursusest võttis osa Eestist, Leedust, Lätist, Kasahstanist ja Soomest kokku 22 üliõpilast.

Toimusid maa hindamise teemalised õppereisid Soome ja Rootsi

09:46 04.12.2014

 

Septembris ja oktoobris 2014 osales geomaatika osakonnast Mariliis Toom maa hindamise teemalistel õppereisidel Soome ja Rootsi. Õppereisid toimusid ühisprojekti raames Maa-ameti, EMÜ, Rahandusministeeriumi ja Vigala vallavalitsusega. Õppreisi eesmärk oli tutvuda kinnisvara hindamise ja maksustamisega Soomes ja Rootsis, korralise hindamise süsteemi loomise, haldamise jms-ga.

Säravaima kinnisvaratäht 2014 on Jürgen Vahtra EMÜ geomaatika osakonnast

16:17 17.11.2014

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) andis üle preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ parima kinnisvarateemalise magistritöö eest 2014. aastal Jürgen Vahtrale Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnast, kes kaitses magistritöö teemal „Linna ruumiline geomeetria, funktsioonide kättesaadavus ja mitmekesisus – Tartu linna konfiguratsiooniline uuring“. Töö juhendajateks olid Lauri Lihtmaa ja Heiki Kalberg.

Pikemalt loe siit: http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20141009&ID=348561

Noore teadlase stipendium viis kinnisvara planeerimise magistrandi USA-sse tippkonverentsile

12:29 12.09.2014

2014. aasta alguses kuulutas ESRI välja noore teadlase stipendiumi konkursi, mille iga riigi võitja sai võimaluse osaleda juulikuus San Diegos (USA) toimuval rahvusvahelisel ESRI tarkvara kasutajate konverentsil. Sel aastal tegid tunnustatud geoinformaatika professorid ja õppejõud valiku esimest korda ka Eesti tudengite seast ning San Diegosse sõitis meie riiki esindama kinnisvara planeerimise magistrant Jürgen Vahtra tööga teemal "Morphological Study of Tartu Measuring Urban Diversity" (juhendajateks olid Lauri Lihtmaa ja Heiki Kalberg). Jürgeni võiduni viinud töö mõte oli kvantitatiivselt mõõta linnaruumi mitmekesisust, sest eeldatakse, et mitmekesisu (näiteks elukohaümbruses) vähendab inimeste igapäevast liikumisteekonda ning võimaldab seeläbi lokaalsemaid ja loodushoidlikemaid eluviise.

Täpsemalt loe Maaülikooli ajalehest: http://www.emu.ee/userfiles/instituudid/mi/Ajaleht Maaylikool/2014/august 2014 veebi.pdf

Tudengid tutvusid uue geodeetilise tehnika- ja mõõtevarustusega

16:02 30.10.2015

1. oktoobril 2015 tutvusid III kursuse tudengid firmades Geosoft OÜ ja Hades OÜ uue geodeetilise tehnika- ja mõõtevarustusega ning said ülevaate firmade ajaloost, seosest Eesti geodeesiaga.

Geomaatika osakonna avatud uste päev

15:56 16.01.2014

16.01.2014 tutvustas geomaatika osakond huvilistele oma tegevust. Esitlusel olid järgmised ettekanded:

Siim Maasikamäe - Ülevaade geomaatika osakonnast,

Evelin Jürgenson - Maakorralduslikust tegevusest,

Harli Jürgeson - Geodeesia geomaatika osakonnas.

Valmis Eesti Maaülikooli ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud lepinguline uurimistöö

12:44 16.01.2014

Uuring "Maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse tegeliku kasutamise ning võimalike meetmete välja selgitamine põllu-ja metsamajanduse taristu arendamiseks kuni aastani 2020" viidi läbi Eesti maaelu arengukava 2007-2013 raames ja selle eesmärk on põllu- ja metsamajanduse taristu parendamise ettepanekute väljatöötamine programmperioodiks 2014-2020. Uuring lähemalt ja selle ülevaated on kättesaadavad aadressilt http://www.agri.ee/uuring_/.

Aive Liibusk kaitses doktoritöö

23:47 22.04.2013

22.04.2013 kaitses geomaatika osakonna lektor Aive Liibusk doktoritöö teemal „Rõhuanduritel põhinev täpne hüdrodünaamiline loodimine rakendatuna Eesti riikliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimisel”. Juhendajad dotsent Harli Jürgenson Eesti Maaülikoolist ja professor Artu Ellmann Tallinna Tehnikaülikoolist. Oponeeris professor Markku Poutanen Soome Geodeesia Instituudist. Kõik kuus kohal olnud kaitsmisnõukogu liiget hindasid Aive Liibuskit  filosoofiadoktori kraadi vääriliseks.

Geomaatika osakond tutvustas oma tegevust

15:08 09.05.2013

11.01.2013 tutvustas geomaatika osakond huvilistele oma tegevust. Esitlusel olid järgmised ettekanded:

 

Ants Vain kaitses doktoritöö

14:30 09.05.2013

15. juunil 2012 kaitses metsandus- ja maaehitusinstituudi doktorant Ants Vain oma väitekirja «Aerolaserskaneerimise intensiivsuse parandamine ja kalibreerimine looduslikke pindasid kasutades» ning taotles filosoofiadoktori kraadi geodeesia erialal.

Ants Vainu doktoritöö on üks väheseid maailmas ja esimesi Eestis, mis käsitleb ALS-i intensiivsuse parandamist ja kalibreerimist. Uurimustest saadud teadmisi on võimalik kasutada erinevates valdkondades – puuliikide eristamine, maakatte tüüpide klassifitseerimine, lume ja jääkatte mõõdistused, lennuribade parem kokkusobitamine ning kauguse määramise parem täpsus.

Doktoritöö juhendajad olid dots Natalja Liba Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnast ja prof Kalev Sepp Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonnast. Töö oponent oli dr Petri Rönnholm Aalto Ülikooli ehituse ja arhitektuuri teaduskonnast.

Pikemalt Maaülikooli ajalehes: www.emu.ee/userfiles/instituudid/mi/Ajaleht Maaylikool/2012/29juuni veebi.pdf

Saksa eesti koostöönädal geomaatika osakonnas

14:17 09.05.2013

28. maist 1. juunini 2012 külastasid geomaatika osakonda kaheksa Bochumi rakendusteadusülikooli (Bochum University of Applied Sciences) tudengit koos kahe õppejõuga. Viidi läbi ühine koostöö nädal. Saksamaalt osalesid maamõõdu ja Eestist kinnisvara, geodeesia ning maakorralduse eriala üliõpilased. Nädala eesmärgiks oli läbi töötada maakorralduslikust vaatepunktist konkreetse maapiirkonna arengu kontseptsioon, mis parandaks selle piirkonna arengut, kuid samas võtaks arvesse piirkonna eripärad, tugevused ja nõrkused. Piirkonnana oli välja valitud Põlvamaalt Kõlleste, Ahja, Vaste-Kuuste, Mooste ja Põlva vald.

Moodustati neli rühma. Igal rühmal oli valdkond, millele keskenduda. Nendeks olid turism ja kultuur, põllumajandus ja keskkond, kohalik majandus ning linnade ja külade areng. Rühmatöö käigus leiti piirkonna tugevused ning nõrkused, arengusuunad, piirkonna arengu eesmärk, selle eesmärgi elluviimise strateegia ning abinõud, mida rakendada.

Koos külastati ka Põlvamaa piirkonna valdasid, et oma silmaga näha, mida võiks piirkonnas arendada ning milliseid meetmeid rakendada. Meid võeti vastu Kõlleste vallavalitsuses,  Krootuse Agro AS-is, Kõlleste kommivabrikus, Käbliku turismitalus, Mooste mõisas ning lõpetuseks külastasime Vapramäe forellipüüki (vasakul pildil).

Koostöönädala tulemusena valmis visioon, kuidas muuta maapiirkondi Põlvamaal jätkusuutlikumaks. Näiteks peeti vajalikuks turistidele uudsete vahenditega proaktiivselt info jagamist ja avaliku transpordi kättesaadavuse parandamist. Soovitati pöörata tähelepanu eraomandis olevate teedega seotud probleemidele ja läbi maakorralduslike toimingute parandada maareformi käigus kujunenud maakasutust.

 

Pikemalt Maaülikooli ajalehes: http://www.emu.ee/userfiles/instituudid/mi/Ajaleht Maaylikool/2012/29juuni veebi.pdf