Uudised ja olulisemad sündmused

BOVA kursus Lätis

14:16 25.04.2017

17-22. aprillini toimus Jelgavas BOVA kursus teemal „Application of modern technologies in reconstruction of geodetic height system“. Kursus oli mõeldud bakalaureuse astme tudengitele, osales neli tudengit Kaunasest ja kaheksa tudengit Jelgavast. Lektoritena osalesid Harli Jürgenson ja Natalja Liba Eesti Maaülikoolist. Teemad katsid kõrguse olemuse ja lähtenivoo probleemid, kõrgusvõrgu ajaloo ja rekonstrueerimise kolmes Balti riigis, sh ülemineku uuele kõrgussüsteemile, kõrguste saamine digitaalfotogramm-meetriast, laserskaneerimisest ja GNSS meetodil. Lisaks loengutele toimusid reaalsed kõrguste määramise praktikumid nii manuaalse- kui digitaalnivelliiriga ja GNSS seadmega. Ekskursiooni käigus tutvustati Läti kõrgusvõrgu omaaegset lähtepunkti Riias ja kõrguste määramisega tegelevaid asutusi. Järgmine kord toimub kursus Kaunases 2018. aasta kevadel, soovitan osaleda ka meie bakalaureuse astme tudengitel. Lähem info on kättesaadav BOVA kodulehelt.