Uudised ja olulisemad sündmused

Tarmo Kall kaitses edukalt doktoritöö „Maakoore vertikaalliikumised Eestis täppisnivelleerimiste andmetel“

13:18 05.05.2016

29. aprillil 2016 a kaitses meie osakonna doktorant Tarmo Kall Metsamaja ruumis 2B5 oma doktoritööd „Maakoore vertikaalliikumised Eestis täppisnivelleerimiste andmetel“ (”Vertical crustal movements based on precise levelings in Estonia“) filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks geodeesia erialal. Kaitsmine oli edukas, kõik kuus komisjoni liiget andsid tööle positiivse hinnangu.

Doktoritöö juhendajad olid emeriitprof. Jüri Randjärv ja dots. Aive Liibusk.
Oponendid olid prof. Markku Poutanen (National Land Survey of Finland, Finnish Geospatial Research Institute FGI) ja dots. Jānis Kaminskis (Riga Technical University, Faculty of Building and Civil Engineering, Department of Geomatics).
Dissertatsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogus. Elektrooniliselt:
https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/2500.

 Õnnitleme Tarmo Kalli eduka doktoritöö kaitsmise puhul!