Ettekanded

Fotogramm-meetria, laserskaneerimise ja kaugseire seminar Eesti Maaülikoolis

Kreutzwaldi 5 - 1A5, Tartu 26.11.2010 09:30 - 14:00

9.45 Registreerumine
10.00 Avasõnad – Siim Maasikamäe, Natalja Liba (EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond)
10.20 Välise orienteerimise mõju aerotriangulatsioonile ja ortofotomosaiigi geomeetrilisele kvaliteedile - Ina Järve (EMÜ, metsandus- ja maaehitusinstituut, Geomaatika osakond)
10.40 Tartu linna hoonete 3D mudeli valmistamine aeropildistamise põhjal ja selle täpsus
Nele Jäetma (Eesti Kaardikeskus)
11.00 3D mudeli kasutamine konstruktsioonide projekteerimises - Tarvo Mill (Tallinna Tehnikakõrgkool, Ehitusteaduskond, Rakendusgeodeesia õppetool)
11.20 3D laserscanning and modeling algorithms in Cesis Castle and Dome cathedral Riga - Maris Kalinka (Riga Technical University)
11.40 Kohvipaus
12.00 Aeropildistamine ja –laserskaneerimine 2010 - Peep Kirsimäe (Maa-amet)
12.20 Aerolaserskaneerimise intensiivsus ja seda mõjutavad tegurid - Ants Vain (EMÜ, metsandus- ja maaehitusinstituut, geomaatika osakond)
12.40 Aero LIDAR'i andmed geodeetilise plaani loomiseks. Kuidas jõuda soovitud tulemini? - Urmas Saar (AS Lidarmapping)
13.00 Globaalsete topograafiliste mudelite (SRTM, ASTER) kõrguslik võrdlus LIDAR andmetega - Anti Gruno (Maa-amet)
13.20 Kaugseireandmete analüüs ja rakendusvaldkonnad - Eveli Sisas (Alphagis OÜ)
14.00 Seminari kokkuvõte