Maaehitus

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

2019

Antsmäe, Allan. Ekopanely põhuplaatide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste uurimine. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Vello Pallav.

Grigorov, Aleksander. Klaasplastsarrusega armeeritud silluste paindetugevuse ja läbipainde uurimine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Heinleht, Kristjan. Puitkarkasspaneelidest näidishoone piirete soojus- ja niiskustehnilise seisundi uurimine. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Karu, Ott. Kiilukujulise ristlõikega puitlamellidest sillateki mudelite käitumise uurimine palju-tsüklilisel koormamisel. Juhendajad: Renno Reitsnik, Tõnis Teppand.

Kaseleht, Hardi. Hruštšovkade energiakulu ja renoveerimisvõimalused liginullenergiahooneteks. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Kiisel, Andreas. Valga Riia tänav 5 puitkonstruktsioonide seisukorra analüüs ja restaureerimislahendused. Juhendaja: Jaan Miljan.

Krumm, Marger. Saviplaatide füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine. Juhendajad: Johanna Liblik, Martti-Jaan Miljan.

Kütt, Mikk. Taasiseseisvunud Eesti ajal (1991-2007) ehitatud puitkarkasselamute seisukord ja renoveerimise võimalused. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Matis Miljan.

Melnikov, Klaid. Klaasjäätmete kasutamine betooni jämetäitematerjalina ning selle mõju betooni survetugevusele. Juhendaja: Vello Pallav.

Minjakov, Artur. Rekonstrueeritavate nuumsigalate seisukorra hindamine ja maksumuste võrdlemine uue nuumsigala ehitusega. Juhendaja: Jaan Miljan.

Mirsalajev, Rauf. Eesti Vabariigi (1918-1940) ajal ehitatud puitkarkasselamute seisukord ning renoveerimisvõimalused. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Matis Miljan.

Oja, Tanel. Tehases toodetud puitkarkass-suurelementide projekteerimise ja tootmise analüüs Oodi (Helsingi uue keskraamatukogu) põhjal. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Raud, Kristjan. Tartu renoveeritud korterelamute siseõhu temperatuuri, suhtelise niiskuse ja süsihappegaasi sisalduse hindamine. Juhendaja: Mihkel Kiviste.

Rebane, Mikk. Reisbergi talu ehitustehnilise seisukorra hindamine ja eluhoone renoveerimislahenduste väljatoomine koos maksumuse analüüsiga. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Russak, Joosep. Reisbergi talu ehitustehnilise seisukorra hindamine ja eluhoone renoveerimislahenduste väljatoomine koos maksumuse analüüsiga. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Saarepuu, Jaanus. Raudbetoonist vahelae renoveerimine. Juhendaja: Jaan Miljan.

Samun, Evely. Mahutite erinevate konstruktsiooniliste lahenduste võrdlus maksumuspõhisel lähenemisel (objektipõhine analüüs). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Sein, Rando. Muudatused ehitustegevuse dokumenteerimisel ja selle mõju ehitustööde teostamisele ja kvaliteedile. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Sepp, Kevin. Ehitusseaduse muutumise mõju ehituskeskkonnale. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Telling, Renar. OSB/3 plaadi valitud mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste muutumine väikese arvu vananemise perioodide tõttu. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Tomson, Henn. Nõukogude ajal (1940-1991) ehitatud puitkarkasselamute seisukord ja renoveerimise võimalused. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Matis Miljan.

 

2018

Allvee, Indrek. Ehitise hooldus- ja korrashoiu dokumentide tähtsus ehitusseadustiku mõistes (Vilcon Ehituse OÜ näitel) - ehitise tellija ootused. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Hirschon, Hindrek. Konstruktiivsetest soojusisolatsioonipaneelidest (SIP-paneelid) väikeelamu piirdetarindite soojustehniline analüüs ja tulemuste võrdlus puitkarkasshoonega. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Jallai, Karry. Terassarruse tugevusomaduste uurimine erinevates keskkondades. Juhendaja: Vello Pallav.

Karja, Ken. Kaitsevõõpade mõju betooni kestvusele agressiivses keskkonnas. Juhendaja: Jaan Miljan.

Kullamaa, Liis. Läbipainete ja jäävdeformatsioonide uurimine tsüklilisel koormamisel kiilukujulise ristlõikega puitlamellidest sillateki mudelitel. Juhendaja:Tõnis Teppand.

Leimann, Markko. Baer'i maja (Tartu linn, Veski tn 4) 3D modelleerimine; ehitustehnilise seisukorra hindamine ja renoveerimislahenduste pakkumine. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Loo, Alar. Ehitusmaksumuse plaanimise retroperspektiivne tagasivaade ja kaasaegne lähenemine peatöövõtu ettevõttes ehituskulude klassifikaatori aktualiseerimise teel (EVS 885 põhine lähenemine). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Luhtaru, Genno Geven. Kontsentrilise asetusega erinevatest puiduliikidest lamellidega liimpuitlattide tugevusomaduste uurimine, nende kasutamiseks puitvõrkkoorikutes. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Maask, Henry. Klaasplastsarrusega betoontalade läbipainde uurimine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Müür, Mart. Liimitud õhukeseseinaliste karptalade uurimine. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Nazarenko, Sergei. Täiteainete mõju betooni külmakindlusele ja survetugevusele. Juhendaja: Vello Pallav.

Olm, Triinu. Tasapinnaliste puitkarkasselementidega soojustatud kortermajade ehitusfüüsikaliste parameetrite uurimine. Juhendaja: Marko Teder.

Park, Hendrik. Ühtne infokeskkond projekteerimisprotsessi läbiviimiseks - infotehnoloogiline vaade. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Peedosaar, Kristo. Kontsentrilise asetusega erinevatest puiduliikidest lamellidega liimpuitlattide tugevusomaduste uurimine, nende kasutamiseks puitvõrkkoorikutes. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Raukas, Andreas. Ehituse projektijuhtimiskultuuri analüüs Eesti ühiskonnas. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Reigo, Valdor. OSB/3 plaadi kruvi kinnitustugevuse muutumine ligunemis- ja kuivamisperioodide tõttu. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Tamm, Renee. OSB/3 plaadi füüsikaliste ja mehaaniliste karakteristikute muutumine korduvate ligunemis- ja kuivamisperioodide tõttu. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Truuts, Tauno. Teraskiu ja betooni vahelise nakketugevuse uurimine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Turja, Ivar. Klaasplastsarrusega betoontalade paindetõmbetugevuse tulekahjujärgne uurimine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Vels, Senni. Epoksiidvaigu mõju okaspuidu füüsikalis-mehaanilistele omadustele. Juhendaja: Marko Teder

 

 

2017

Aamisepp, Arno. Kostivere mõisa teenijatemaja ehitus-tehniline ekspertiis ja lahendused restaureerimisprojekti koostamiseks. Juhendaja: Marko Teder.

Allikmäe, Rain. Põhupakkidest soojustusega puitkarkasshoonete ehitamise tehnoloogia ja ekspluatatsioon. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Bergmann, Guido. Saare mõisa tall-tõllakuuri insener-tehniline lahendus hoone konserveerimiseks. Juhendaja: Marko Teder.

Esko, Liisa. Tartu linna J. Kuperjanovi 2 korterelamu A-energiaklassi hooneks rekonstrueerimise kavandamine läbi teadmusliku projekteerimise- ja ehitusjuhtimise. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Jüri Org.

Goroško, Jakob. Komposiitse puidust ja betoonist seinaelemendi "TimBet" kandevõime katseline määramine. Juhendajad: Vello Pallav, Jaak Valgur.

Juurikas, Jüri. Vaakumsoojustuspaneelide omaduste uurimine võrdlusmeetodil. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Jõgis, Tarko. Vertikaal- ja horisontaalkoormuse koosmõju uurimine mudelkiilvaia katsetes. Juhendajad: Villu Leppik, Mait Mets.

Jürgenson, Andres. Põhupakkidest soojustusega puitkarkasshoonete ehitamise tehnoloogia ja ekspluatatsioon. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Jürissaar, Kaarel. Muinsuskaitselise väärtusega hoonete vundamentide puitalustes kasutatud puidu uurimine. Juhendaja: Vello Pallav.

Kangur, Kuido. Lühikeste kruvivaiade kandevõime ja käitumise uuring. Juhendajad: Villu Leppik, Mait Mets.

Karu, Kristo. Kaldu süvistatud teras- ja kruvivaiade käitumine ja tõmbekandevõime. Juhendajad: Villu Leppik, Mait Mets.

Linde, Meelis. Kiilvaiade horisontaalkandevõime uurimine. Juhendajad: Villu Leppik, Roomelt Needo.

Melk, Villu. Erinevate hammastüüblitega ühendatud puit-puiduga liidete katsed. Juhendaja: Marko Teder.

Nurme, Peep. Erinevatest puiduliikidest liimpuitlattide tugevuskatsed ja nendest monteeritava võrkkooriku modelleerimine. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Pappel, Denis. Tööstuslikust kanepist soojusisolatsioonimaterjalide omaduste uurimine. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Plado, Mats. Ehitustööde kvaliteedi tagamise plaan peatöövõtule orienteeritud väike- ja keskmise suurusega ehitusettevõttele. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Reinhold, Gerta. Renoveerimine, restaureerimine ja rekonstrueerimine miljööväärtuslikul alal: lahendusvõimalused A. Kitzbergi 1 näitel. Juhendajad: Vello Pallav, Kaarel Sahk.

Seemen, Aare. Ehitise vastuvõtmise problemaatika. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Tamm, Taavet. Hallist lepast liimpuittalade tugevusomaduste uurimine. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Tohvri, Joosep. Vastupanu mikropuurimise seos okaspuidu tiheduse ja ristikiudu survepingega. Juhendaja: Marko Teder.

Vaine, Heinar. Heli levimisaja ja mikropuurimisel tekkiva vastupanu mõõtmine kahjustunud konstruktsioonipuidus. Juhendaja: Marko Teder.

Vernik, Uku. Herne 36 puitelamu ehitustehniline seisukord. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Vitsut, Mihkel. Tellis- ja suurplokk korterelamute ehitustehnilise seisukorra hindamine ja korterite sisekliima renoveerimiseelne mõõtmine. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

 

2016

Hein, Rauno. Tammepuidust plaatnaaglitega ühendatud liittalade katsed. Juhendaja: Marko Teder.

Kangro, Ander. Kiudude ja keemiliste lisandite mõju uurimine betooni mahukahanemisele. Juhendajad: Renno Reitsnik, Alexander Ryabchikov.

Karja, Peeter. Betoonilisandite uurimine happelises ja liigniiskes keskkonnas sõltuvalt betooni tugevus- ja keskkonnaklassist. Juhendaja: Jaan Miljan.

Kirsiaed, Ivo. Ehituskvaliteedi tagamise juhend väikeettevõtetele Eestis. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Kruus, Silver. Niiskuskindla kasevineeri füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste varieerumine ligunemise ja väljakuivamise tsüklite järel. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Kuiv, Kuido. Tekstiilijäätmetest valmistatud isolatsioonimaterjali kasutusvõimalused ehituses. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Kümnik, Kaarel. Betoonilisandite uurimine happelises ja liigniiskes keskkonnas sõltuvalt betooni tugevus- ja keskkonnaklassist. Juhendaja: Jaan Miljan.

Leetjõe, Meelis. Ahja jõe vesiveskite olukord ja Roti vesiveski hoonekompleksi seisukorra hindamine ning ettepanekud renoveerimiseks. Juhendaja: Vello Pallav.

Lindpere, Mart. Erinevate kiududega kiudbetoonplaatide mehaaniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Lutter, Karli. Tallikomplekside seisukorra võrdlev analüüs koos insener-tehnilise lahendusega. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Pettai, Mikk. Haage Agro OÜ lüpsifarmi I korpusele uue väljundi andmine - rekonstrueerimise ja uue hoone ehituse võrdlev analüüs. Juhendaja: Jaan Miljan.

Teor, Mihkel. Ehitusmaterjalide ja tarindite sisendenergia. Juhendaja: Jaan Miljan.

Timma, Tõnu. Klaaskiudsarruse nakketugevuse määramine väljatõmbekatsega. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Udras, Sten-Maikel. Teraskiudude kuju ja omaduste mõju kiudbetoonelementide paindetugevusele. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Vizel, Julia. Energiatõhusus Väätsa eakate kodu näitel - monitooringu roll energiatõhususe analüüsis ning optimeerimismudeli koostamine. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Jüri Org.

 

2015

Anslan, Kristo. Tööstuskanepi omaduste uurimine ja kasutusvõimalused ehituses. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Aren, Rainer. Kiudbetooni kasutamise ehituses ja selle mehaanilised omadused. Juhendajad: Renno Reitsnik, Alexander Ryabchikov.

Jõgiaas, Aivo. Puidust I-taladest põrandapaneeli servatalade siirded seinte all. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Kalavus, Ott. Erinevate konstruktsioonitüüpidega üksikelamute elukaare energiamahukuse analüüs. Juhendajad: Kristina Akermann, Kaarel Sahk.

Kapp, Ragnar. Augustatud puittalade uurimine. Juhendaja: Villu Leppik.

Margna, Külliki. Tartu turuhoone katuse endiste puitsõrestike uurimine. Juhendaja: Marko Teder.

Mölder, Joosep. Liim- ja ristkihtpuidu kihtide arvu mõju muljumistugevusele naagelliites. Juhendajad: Marko Teder, Eero Tuhkanen.

Naaber, Lauri. Tartu Veski tn 6 katusekonstruktsioonide ja veeviimarite ülevaade, analüüs ja renoveerimislahendused. Juhendaja: Vello Pallav.

Neeme, Tiit. Elamute vahelagede lahenduste võrdlus. Juhendajad: Villu Leppik, Ragnar Pabort.

Nestor, Maili. TLÜ Rakvere Kolledži õppehoone ehitustehnilise seisukorra analüüs ja muinsuskaitse eritingimusi arvestavad soojustehnilised lahendused. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Nõmme, Ergo. Kasutuses olnud konstruktsioonipuidu uurimine mittepurustavalt ja purustavalt. Juhendaja: Marko Teder.

Palm, Ingemar. Ehitustööde kvaliteedi kujunemine tööde teostamise käigus. Firma ja projekti mõjutused (Tapa erikooli ja AS Semuehituse näitel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Persidski, Rauno. Raudbetooni kloriidikindluse uurimine betooni tugevusklassi ja lisandi näitel. Juhendaja: Jaan Miljan.

Pihlapson, Peep. Puit-metall sõrestikpostide ja puit-betoon komposiit seinapaneelide katsetused ning analüüs. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Randman, Priit. Kolga mõisa viinavabriku kandekonstruktsioonide insener-tehniline lahendus rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Juhendaja: Marko Teder.

Seppet, Joonas. Kolmekihilise ristkihtpuidu füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Marko Teder.

Smoljakova, Kätlin. Tselluvill ja selle omadused ning kasutamise võimalused välispiirete soojustamisel. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Teder, Triina. Massiivpuidust võrkkooriku modelleerimine ja selle käitumise uurimine koormamisel. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Teidla, Riho. Teraskiududega lisaarmeeritud raudbetoonsilluste painde- ja nihketugevuse katseline uurimine. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Alexander Ryabchikov, Jaak Valgur.

Tulik, Silver. Teraskiududega lisaarmeeritud raudbetoonsilluste painde- ja nihketugevuse katseline uurimine. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Alexander Ryabchikov, Jaak Valgur.

Turk, Tauri. Translatoorsete koorikute modelleerimine puidupõhistest lamellidest ja nende mudelkatsetused. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Valge, Ivo. Heli levimisaja mõõtmine ristikiudu Eestis kasvanud okas- ja lehtpuidus. Juhendaja: Marko Teder.

Veski, Jane. Puitkonstruktsioonide majanduslikult optimaalse soojustuskihi paksuse leidmine. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Ütsik, Lauri. Kuuse (Picea abies) ja männi (Pinus sylvestris) konstruktsioonipuidu tugevussorteerimine erinevate meetoditega. Juhendaja: Marko Teder.

 

2014

Alles, Peeter. Kaubasadamate kaide esiseinte metallkonstruktsioonide korrosioonist tulenevad probleemid ja lahenduste pakkumine Muuga sadama kai nr. 7 näitel. Juhendajad: Villu Leppik, Kaarel Sahk.

Antsov, Peeter. Hoone seina ja põranda liitekoha õhulekke vähendamine radooniturvalisuse tagamiseks. Juhendajad:Targo Kalamees, Kaarel Sahk.

Hani, Mirko. Kuuse- (Picea abies) ja männipuidu (Pinus sylvestris) tugevusparameetrite uurimine akustiliste mitte-purustavate ja purustavate meetoditega. Juhendaja: Marko Teder.

Jakobson, Reimo. Vanade hoonete renoveerimisel tulenevad probleemid ning võimalikud lahendused VKKV süsteemide väljaehitamisel kolme objekti näidetel. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Jõgi, Martin. Klaaskiudsarrusega armeeritud silluste mehaaniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Kallau, Siim. OSB-plaadi ligunemise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju mehaanilistele ja füüsikalistele omadustele. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Kasepuu, Kaido. Vineeri ligunemise ja väljakuivamise tsüklite arvu mõju mehaanilistele ja füüsikalistele omadustele. Juhendajad: Regino Kask, Harri Lille.

Klaus, Tarmo. Kaasaegne stabiliseeritud ja soojustatud tambitud pinnasest sein. Juhendajad: Tarmo Needo, Vello Pallav.

Korsar, Taavi. Musta lepa (Alnus glutinosa) ja haavapuidu (Populus tremula) tugevusparameetrite uurimine akustiliste mittepurustavate ja purustavate meetoditega. Juhendaja: Marko Teder.

Kukk, Villu. Ehitusmaksumuse kujunemise mõjurid ja nende dünaamika ehitiste renoveerimisel (rekonstrueerimisel, restaureerimisel, ehitiste laiendamisel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Kull, Kaspar. Kahjustatud puittarindite tugevdamise võimalused. Juhendajad: Martti- Jaan Miljan, Matis Miljan.

Kull, Tõnis. Vaialuse kandevõime. Juhendajad: Villu Leppik, Mait Mets.

Lõhmus, Reino. Keskmise suurusega ehitusettevõtte arengupotentsiaali kavandamine läbi peatöövõtu ja alltöövõtu suhestatuse hindamise (AS Paide MEK näitel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Muhhin, Aleksandr. Büroohoone vahe- ja katuslagede kandekonstruktsioonide maksumuste võrdlus. Juhendaja: Jaak Valgur.

Otterklau, Rein. Ehitusinseneri akadeemiline haridus ja ehitusinseneri kutse. Kaasaegne lähenemine. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Paumets, Olari. Monoliidi- ja montaažitööde võrdlus "Mikonkatu 11" objektil. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Perova, Oksana. Passiivmaja piirdekonstruktsioonide ehitusmeetodite ja energiakulu võrdlus kahekorruselise näidiselamu põhjal. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Purret, Marko. Hoonete tehnilise seisukorra hindamine ja selle sidumine renoveerimise kulukusega ning renoveerimise otstarbekuse analüüs. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Roop, Grete. Kolmekihiliste ristkihtpuidust elementide eksperimentaalkatsetused ja võrdlus teoreetiliste tulemustega. Juhendajad: Laur Lõvi, Marko Teder.

Tamberg, Indrek. Olemasoleva lauda rekonstrueerimine versus uue lauda ehitus. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Tõsjatšnikov, Alvian. Väiketootmiseks sobiva farmimeierei optimaalse tüpoloogilis-ehitusliku lahenduse väljatöötamine õppeotstarbelise näidismeierei põhjal Märja katselauda juurde. Juhendajad: Vilma Tatar, Tõnis Teppand.

Vaher, Martin. Geovõrk ja selle kasutamisvõimalused terassarruse asendajana betoonis. Juhendaja: Vello Pallav.

Veri, Virgo. PRIA pindalatoetustega haaratud aladel kasvavate taimede soojustehniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Tõnis Teppand.

 

2013

Asper, Jane. Pihustatavate vahtpolüuretaanist isolatsioonivahtude soojustehniliste omaduste uurimine. Juhendajad: Vello Pallav, Tõnis Teppand.

Burm, Peter. Eesti kirikute tornikiivrite kandekonstruktsioonide ankurdamine. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Eiche, Marko. Vana-Nursi mõisa peahoone tarindite seisukorra hindamine ja ettepanekud nende rekonstrueerimiseks. Juhendajad: Matis Miljan, Vello Pallav.

Elbrecht, Kaarel. Piirdekonstruktsioonide niiskuskahjustuste analüüs, likvideerimise meetodid ja rekonstrueerimise lahendused Linna küla ujula baasil. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Hiiemäe, Henno. Hoone nelja erineva energiatõhususarvu leidmine ja analüüs. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Kirotar, Priit. Klaasvillaga seestpoolt soojustatud telliskiviseina niiskusrežiimi uurimine. Juhendaja: Kadri Keskküla.

Koha, Taavi. Omanikujärelevalve kujunemise õiguslikud ja praktilised alused. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Kosenkranius, Ivo. Kahekorruselise ühiskondliku hoone projektlahendus ja erinevate konstruktsioonilahenduste võrdlus. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Kähr, Priit. Ventilatsioonisüsteemidest tuleneva mürataseme uurimine õppehoone Kreutzwaldi 56 näitel. Juhendaja: Vello Pallav.

Liivlaid, Henri. Täitematerjalid kergbetooni tootmiseks. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Mõru, Kaspar. Kaasaegne projektijuhtimine ehituses. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Otsus, Marko. Posi-talade ja puit-betoon komposiitpaneelide katsetused ning analüüs. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Kaur Riives.

Pajanen, Sander. Matsalu mõisa katuse kandekonstruktsioonide insener-tehnilised lahendused avariiolukorra likvideerimiseks. Juhendajad: Kaarel Sahk, Marko Teder.

Pehk, Kristjan. Polümeerkiudsarrus ja selle kasutusvõimalused terassarruse asendajana. Juhendaja: Jaan Miljan.

Pärtelpoeg, Cleelia. Kambja kiriku soojusfüüsikalised ja kütteprobleemid ning nende võimalikud lahendused. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Saar, Lauri. Suurpakkidest põhumaja piirete soojustehniliste omaduste ja ruumide sisekliima uurimine. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Švõrov, Aleksei. Tööstuslike ja looduslike materjalide kasutamise mõju hoone energiamahukusele. Juhendajad: Jaan Miljan, Rainer Põvvat.

Sõber, Siim. Pillirookatusega elamute pööningu soojus- ja niiskusrežiim ning õhuvahetus. Juhendajad: Meeli Kams, Karel Lilleste.

Tõnnov, Marti. Looduslikest materjalidest elamu sisekliima uuring. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Uus, Andres. Seestpoolt lisasoojustatud palkseina soojus- ja niiskusrežiim ning tüüpiliste nurgasõlmede õhulekked. Juhendajad: Targo Kalamees, Marko Teder.

Vassiljev, Andrei. Teraskiudbetoonist kandvate elementide mehaaniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Vidder, Rainer. Ärihoonele lisakorruse ehitamise optimaalseima lahenduse leidmine näitel. Juhendajad: Ragnar Pabort, Lilian-Hanna Taimla.

 

2012

Hanson, Märt. Erineva kiusisaldusega kiudbetooni jääkpaindetugevuse määramine ja tulemuste võrdlemine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Hääl, Kaarel. Tööstuslike isolatsioonimaterjalide soojustehniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Kaen, Kermo. Eesti rannikualal ja saartel paiknevate kirikute puitkonstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine. Juhendajad: Kalle Pilt, Marko Teder.

Kallas, Jaanus. Erinevate rekonstrueerimislahenduste võrdlus korterelamu Raatuse 49 näitel. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Kolnes, Heinrich. Tagussaare talu rehielamu ehitustehniline ekspertiis mittepurustavate meetoditega ja rekonstrueerimisprojekt. Juhendajad: Kalle Pilt, Marko Teder.

Konga, Taavi. Betooni tugevusomaduste uurimine Tartu Annelinna Prisma objekti näitel. Juhendaja: Mihkel Kiviste.

Käärid, Martin. Erineva veesisaldusega kasutusel olnud puidu füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine ultraheli ja nõelpüstoliga. Juhendajad: Jaan Miljan, Matis Miljan.

Lilium, Mart. Tapa linn, Turu 12a KÜ (60 krt) korrusmaja analüüs energiatõhususe ja tehtud investeeringute kontekstis + termoülevaatus ja energiamärgis. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Lilleste, Karel. Pilliroost katusega elamu pööningu soojus- ja niiskusrežiim. Juhendajad: Kristina Akermann, Meeli Kams.

Mertsina, Heiko. Hansalodi „JÕMMU“ puitkonstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine mittepurustavate meetoditega. Juhendajad: Kalle Pilt, Marko Teder.

Mõrd, Liia. Puit-puiduga liidete kasutamine ja projekteerimine ehitistes. Juhendaja: Kalle Pilt.

Rakaselg, Jaan. Ühe- ja kahekorruselise näidiselamu ehitustööde maksumuse ja energiakulu võrdlus. Juhendajad: Meeli Kams, Tõnis Teppand.

Spelman, Margus. Pilliroost katustega üksikelamute kaardistamine Eesti Vabariigis ja soovitused nende rekonstrueerimiseks. Juhendajad: Kristna Akermann, Meeli Kams.

Suits, Tiit. Elamu puidust seinte kestvus. Juhendaja: Jaan Miljan.

Tagel, Priit. Euroopa Liidu mõjutused ehitustegevusele Eestis. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Toompalu, Tauri. Energiatõhusa hoone otstarbekus ja efektiivsus Eestis. Juhendaja: Kristna Akermann.

Tõevere, Juta. Supilinna hoonete tehnilise seisukorra hindamine visuaalse vaatluse baasil – probleemid ja võimalikud lahendused. Juhendaja: Kalle Pilt.

Vanaisak, Liivia. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna kontorihoone tarindite ekspertiis ja hoone rekonstrueerimine külastuskeskuseks. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Välison, Raido. Kivikiriku puidust katusekonstruktsioonide analüüs Jämaja kiriku näitel. Juhendajad: Ain Pihl, Kalle Pilt.

 

2011

Igasta, Kristjan. Vaakumsoojustuspaneeli uurimine. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Karja, Kristo. Pilliroost kergseinad. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Kruuse, Argo. Ehitusprotsesside- ja protsesside juhtimise kavandamine ja planeerimine ning selle olulisus EU projektide kavandamise käigus. Juhendajad: Jüri Org, Kaarel Sahk.

Kudu, Lehar. Erinevatele koormustele optimaalse puitkarkass-seina leidmine. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Lepik, Priit. Erineva niiskussisaldusega kasutusel mitte olnud puidu füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine ultraheli ja nõelpüstoliga. Juhendajad: Matis Miljan, Marko Teder.

Meister, Hannes. Puitpõrandate põrandaaluse õhu suhtelise niiskuse ja temperatuuri muutus aasta lõikes ning puidu biokahjustused. Juhendaja: Kalle Pilt.

Ossip, Ando. Kiudbetooni mehaaniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Paavel, Janek. Polli mõisa tootmishoonete seisukord ja rekonstrueerimine. Juhendajad: Jaan Miljan, Tõnis Teppand.

Paulus, Priit. Puistesoojustusmaterjalide vajumise dünaamika ja soojusjuhtivus. Juhendajad: Martti-Jaan Miljan, Matis Miljan.

Persidski, Siim. Viie ühepereelamu energiatõhususe analüüs. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Peterson, Marek. Oidrema mõisakompleksi kuuluva sulastemaja renoveerimislahenduste analüüs. Juhendaja: Vello Pallav.

Pärnamäe, Silver. Betoonkonstruktsioonide kehtiva ja eelneva standardi EVS 1992-1-1 arvutustulemuste võrdlus. Juhendaja: Jaak Valgur.

Reitsnik, Renno. Põrandapinnete kahanemispingete määramine. Juhendajad: Harri Lille, Alexander Ryabchikov.

Rööbing, Lauri. Nõrkadele pinnastele hoonete ehitamise vundeerimiseks puitvaiade kasutamise uuring ja võrdlus raudbetoon lahendustega. Juhendajad: Vello Pallav, Jaak Valgur.

Seliste, Veiko. Tapitud puitliidete katsetamine ja analüüs tööstuslike puitseinakonstruktsioonide jaoks. Juhendajad: Matis Miljan, Tõnis Teppand.

Siim, Kaarel. Niiskuskindla vineeri füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine. Juhendaja: Harri Lille.

Sillaste, Kuldar. Orienteeritud laastuga puitlaastplaadi (OSB) füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine sõltuvalt niiskussisaldusest. Juhendaja: Harri Lille.

Štšepetov, Maksim. Eesti erinevate karjääride paekivikillustiku sobivuse analüüs betooni tootmiseks. Juhendajad: Jürgen Paat, Vello Pallav.

Sulamägi, Kadri. Tampsavi kasutamine ehituses. Juhendaja: Jaan Miljan.

Tamm, Olav. Eelpingestatud vineeri omaduste uurimine selle kasutamiseks ehituskonstruktsioonides. Juhendaja: Tõnis Teppand.

Vigel, Uku. Pilliroost katusega elamu saepuru soojustusega katuslae soojus- ja niiskusrežiim. Juhendajad: Meeli Kams, Martti-Jaan Miljan.

Vilt, Andrus. Energiasäästu võimaldavad tehnosüsteemid ning nende tasuvus ühepereelamu näitel. Juhendaja: Mihkel Kiviste.

Volmer, Raimo. Tartu vanalinna muinsuskaitseväärtuslike hoonete vundamentide tugevdamine puitvaiadega hoonetegrupi Rüütli 11 / Gildi 7 näitel. Juhendaja: Vello Pallav.

 

2010

Hindriksoo, Kärt. Ehitiste tehnilise seisukorra hindamise juhend. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Kiviste, Kauni. Kiudbetooni kahanemise määramine. Juhendajad: Harri Lille, Alexander Ryabchikov.

Kleinson, Meelis. Eelprojekti lähteandmete ja alternatiivlahenduste analüüs T-92 Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme põhimaantee km 0,0-7,2 Tartu – Rõhu lõigu näitel. Juhendajad: Vello Pallav, Vello Sova.

Krull, Timmo. Silindrilise monoliitse raudbetoonreservuaari majanduslik optimeerimine. Juhendajad: Alexander Ryabchikov, Jaak Valgur.

Kruuda, Ragnar. Resistograafi mõõtetulemuste sõltuvus puidu sisepingest. Juhendaja: Kalle Pilt.

Kurotškin, Maksim. Lõuna-Eesti kirikute niiskuskahjustuste analüüs ja ettepanekud probleemide kõrvaldamiseks. Juhendajad: Jaan Miljan, Lea Täheväli Stroh.

Kütt, Veiko. Ehitise kvaliteedi kujunemise õiguslikud alused. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Lainurm, Martti. Korrelatsioon erinevate puidu karakteristikute ja mitte-purustavatel meetoditel saadud tulemuste vahel. Juhendaja: Kalle Pilt.

Laur, Erkki. Supilinna miljööväärtuslike hoonete vundamentide seisundid, vajumite põhjused ja remondivõimaluste analüüs. Juhendajad: Vello Pallav, Lea Täheväli Stroh.

Leemets, Reimo. Muutused elamuehituses ja eramuostjate eelistuste kujunemine. Juhendaja: Meeli Kams.

Mõistus, Martin. Ehitusettevõtte sisese järelevalve roll ehitustööde kvaliteedi tagamisel, AS Tartu Ehitus näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Mõttus, Martin. Erineva geokeemilise koostisega kivimite sobivus hüdraulilise lubja tootmiseks. Juhendajad: Jaan Miljan, Lea Täheväli Stroh.

Mäesepp, Ivo. Õhukeseseinaliste karptalade uurimine. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Ojaste, Taavi. Eesti tingimustesse sobivad teisendusgraafikud betooni tugevuse hindamiseks põrkevasara-ultraheli mittepurustaval meetodil. Juhendaja: Mihkel Kiviste.

Palm, Ragnar. Õhukeseseinaliste karptalade uurimine. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Poks, Priit. Säästvate ja ökoloogiliste ehituslahenduste eri aspektide omavaheline võrdlus ja kõrvutamine tavaehitusega. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Purge, Jaan. Räpina linna Võhandu jõeäärse piirkonna puhke- ja virgestusala detailplaneeringu ja tasuvuse analüüs. Juhendaja: Vello Pallav.

Põvvat, Rainer. Raudbetoon sildade kandekonstruktsioonide kahjustuste uurimine Tartu Sõpruse Silla näitel. Juhendajad: Mihkel Kiviste, Jaan Miljan.

Rodenberg, Anti. Raudbetoonist keldriseinte konstruktiivsete lahenduste võrdlus. Juhendaja: Jaak Valgur.

Siim, Kristjan. Durélis/Populair puitlaastplaatide füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine sõltuvalt niiskussisaldusest. Juhendaja: Harri Lille.

Tattar, Kadri. Palkmaja soojusjuhtivuse uurimine läbi piirde. Juhendaja: Martti-Jaan Miljan.

Teder, Marko. Puidu füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine ultraheliga. Juhendajad: Matis Miljan, Kalle Pilt.

Teppand, Tõnis. Mitmekihiline tapitud piirdekonstruktsioon. Juhendaja: Jaan Miljan.

Vargunina, Jekaterina. Sildade seisundi hindamise ja kasutusea prognoosi meetodid. Juhendaja: Vello Pallav.

Vilumaa, Marko. Elamu asukoha valiku mõju hoone konstruktsioonidele ja elukvaliteedile hoones. Uuselamurajoonide näide. Juhendajad: Jaan Miljan, Vello Pallav.

 

2009

Govbel, Viktor. Korterelamu "Liblikas" kandekonstruktsioonide uurimine. Juhendaja: Jaak Valgur.

Hanni, Heigo. Raudbetoonist posti ja soklipaneeli ühendussõlme töökindluse uurimine. Juhendaja: Jaak Valgur.

Jõgiste, Peep. Projektijuhtimine ehituses- standardiseeritud teenuse põhine lähenemine (Leviehituse OÜ näitel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Kann, Vaiko. 40-kohaline lõaspidamisega lüpsilaut. Juhendaja: Jaan Miljan.

Kase, Kersti. Erineva kandeskeemiga konstruktsioonide võrdlus TTÜ Majandus- ja humanitaarteaduskonna õppehoone aatriumi klaaskatuse näitel. Juhendaja: Ivo Roolaht.

Kibal, Margus. Projektijuhtimine ehituses - maksumuspõhine lähenemine AS Merko Tartu näitel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Korbun, Merli. Fidic ehituslepingu tingimuste rakendamine Eestis (Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku I ehitusjärgu näitel). Juhendaja: Kaarel Sahk.

Kukka, Erki. Eestis enamlevinud välisseinatüüpide maksumuse, primaarenergiasisalduse ja ekspluatatsioonikulude uurimine. Juhendaja: Jaan Miljan.

Kõressaar, Lauri. Peretalude laienemisel olemasolevate hoonete rekonstrueerimisvõimaluste võrdlus Tõntso talu näitel. Juhendaja: Jaan Miljan.

Luik, Tõnis. MAN veoautode teeninduskeskuse projekteerimine ja kandekonstruktsioonide võrdlus. Juhendajad: Hugo Olak, Jaak Valgur.

Lutsar, Risto. Raudbetoonist posti ja soklipaneeli ühendussõlme töökindluse uurimine. Juhendaja: Jaak Valgur.

Lõvi, Laur. Liimpuidust talade armeerimise võimaluste uurimine. Juhendaja: Alar Just.

Melesk, Merilin. Ruhnu uue kivikiriku torni mardikakahjustustega puitkonstruktsioonide tugevuskontroll. Juhendaja: Kalle Pilt.

Mesteljainen, Dmitri. Kergsavi omaduste uurimine. Juhendajad: Kristina Akermann, Jaan Miljan.

Paloots, Märt. Ehitise tehnilise seisukorra hindamine suurpaneelelamutes. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Pihlapuu, Olari. Korterelamute vahelagede lahendused ja heliisolatsioon. Juhendaja: Marko Ründva.

Pikk, Arne. Ehitusmaksumuse kujunemine ehituskaare erinevatel etappidel. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Pure, Valentina. Hoone energiavajaduse ja maksumuse analüüs perearstikeskuse projekteerimise näitel. Juhendaja: Mihkel Kiviste.

Silin, Vladimir. Muinsuskaitse-aluse objekti projektijuhtimise erisused Heimtali mõisa ringtalli rekonstrueerimise näitel. Juhendaja: Jüri Org.

Siska, Ain. Looduslike soojustusmaterjalide omaduste uurimine puidust katsemajas. Juhendaja: Jaan Miljan.

Skirta, Mark. Tõntso talu uue lüpsikarja- ja noorloomalauda kandekonstruktsioonide võrdlus. Juhendajad: Taavi Leola, Jaak Valgur.

Tasuja, Tambet. Betoon- ja savikivist katusekattematerjalid ja nende aluskatted. Juhendaja: Meeli Kams.

Tiško, Dmitri. Õhumüra isolatsiooni mõõtmise labori nõuded ja projekteerimine. Juhendajad: Jaan Miljan, Marko Ründva.

Veidenberg, Rain. Hoonete kultuuriloolisuse säilitamine ja energiatõhususe parandamine: Seto seltsimaja hoonekompleksi näide. Juhendajad: Kaarel Sahk, Lea Täheväli Stroh.

 

2008

Aren, Raido. Liimpuidust ja terasest katuse kandekonstruktsioonide võrdlus Lõunakeskuse 6. etapi juurdeehituse näitel. Juhendaja: Ivo Roolaht.

Goroško, Vallo. OÜ Greid remondihoone terasest kandekonstruktsioonide võrdlemine. Juhendaja: Jaak Valgur.

Ilves, Marten. Puidukaitsevahendite mõju puidu tugevus- ja kõvadusnäitajatele. Juhendaja: Kalle Pilt.

Kokk, Meelis. Rehielamu, selle ehituskonstruktsioonid ja kasutus. Juhendaja: Jaan Miljan.

Koonik, Kaido. Puitkarkasshoonete konsoolsete põrandatalade dimensioneerimine. Juhendaja: Ragnar Joosep.

Korb, Nikolai. Kiudbetooni mehaaniliste omaduste sõltuvus kiudude sisaldusest. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Kottise, Alo. 3-korruselise puittarinditega korterelamu kandekonstruktsioonide dimensioneerimine. Juhendaja: Ragnar Joosep.

Laos, Priit. OÜ Hobbitoni kahelöövilise tootmishoone liimpuitkonstruktsioonide projekteerimine. Juhendaja: Illimar Kalk.

Lappard, Ivo. Puitmaterjalidest kergseina töö erinevates koormusolukordades. Juhendaja: Jaan Miljan.

Magdalenoka, Jekaterina. Kiudbetooni jääkpaindetugevuse sõltuvus kiudude jaotusest purunemisristlõikes. Juhendaja: Alexander Ryabchikov.

Metsmägi, Andres. Puidust kergseinte soojustamine, omadused ja kestvus. Juhendajad: Jaan Miljan, Martti-Jaan Miljan.

Muhhin, Indrek. Projektijuhtimise ehituskorralduslik kavandamine Tartu Ülikooli teadus- ja õppehoone ehitusobjekti näitel. Juhendaja: Vello Pallav.

Nurm, Uku. Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu vundamentide vajumiste põhjuste uurimine ja analüüs. Juhendaja: Vello Pallav.

Paulus, Anar. Ehitustööde kvaliteedi tagamine. Juhendaja: Kaarel Sahk.

Salumets, Ivo. Tartu vanalinna puitvundamentide uurimine Nikolai Olli tööde põhjal. Juhendaja: Vello Pallav.

Schmidt, Vahur. Betooni survetugevuse hindamine põrkevasara ja ultraheli mittepurustaval meetodil. Juhendaja: Mihkel Kiviste.

Šurmin, Jegor. Puidu mehaaniliste omaduste muutused aja jooksul. Juhendajad: Jaan Miljan, Kalle Pilt.

Tšumakov, Jegor. Korterelamule lisakorruse projekteerimine. Juhendaja: Mihkel Kiviste.

Valge, Margus. Hoone energiatõhususe parandamise meetodid: ühepereelamu renoveerimise näide. Juhendajad: Tõnu Mauring, Jaan Miljan.

Veider, Aili. Klaasvillisolatsiooniga puitkarkass-seinte kandevõime tulekahjuolukorras. Juhendaja: Alar Just.

 

2007

Bespalova, Kristina. AS Kodumajatehase kandekonstruktsioonid. Juhendaja: Jaak Valgur.

Halgma, Riho; Linnus, Lauri. Eelpingestatud ribipaneelide sarruse ja betooni mõningate omaduste määramine. Juhendaja: Mihkel Kiviste.

Klaassen, Risto; Madal, Madis. Ümbertöödeldud betooni kasutamine ehituses. Juhendaja: Jaan Miljan.

Klement, Anna. Kaitsevahendite mõju puidu niiskuspaisumisele. Juhendaja: Jaan Miljan.

Koiduaru, Martin. Eelpingestatud raudbetoontala otsapiirkonna arvutus. Juhendaja: Jaak Valgur.

Lanto, Margus. Pingelamellplaadiga puitsildade projekteerimine ja ehitamine. Juhendaja: Alar Just.

Laurits, Marju. Eelarvestamisele spetsialiseerunud ettevõtted ja nende teenuse kasutamise võimalikud eelised ehitusettevõtete jaoks. Juhendajad: Trevor Sadd, Mihkel Kiviste.

Ljahov, Jaanus. Puitlaastplaadi füüsikalis-mehaaniliste omaduste sõltuvus niiskussisaldusest. Juhendaja: Harri Lille.

Miljan, Martti-Jaan. Kohalike soojusisolatsioonimaterjalide kasutamine piirdekonstruktsioonides. Juhendaja: Jaan Miljan.

Piir, Kersten. Sihtasutuse „Tehvandi spordikeskuse“ multi­funktsionaalse taastumiskeskuse konstruktsioonid. Juhendajad: Jakub Kõo, Ülo Takker.

Salusaar, Mart. Ehitustööde juhtimise projekt  peatöövõtuga tegelevas ettevõttes. Juhendajad: Kaarel Sahk, P.Parmi.

Tätte, Inar. Töökeskkond ja ehitustööde ohutus. Juhendaja: Matis Luik.