Ettevõttepraktika

Ettevõttepraktika erinevates metsandus- ja maaehitusinstituudi õppekavades

Metsandus- ja maaehitusinstituudis on peaaegu kõikide õppekavade üks osa praktika ettevõttes, mille peamiseks eesmärgiks on teoreetiliste teadmiste kinnistamine ja arendamine töökogemuse kaudu. Praktika käigus peab üliõpilane omandama nii praktilise töö kui ka tööde organiseerimise kogemusi valitud erialal.

Lähem info igas õppekavas oleva ettevõttepraktika kohta on vastava õppekava juures. 

 

Metsandus- ja maaehitusinstituudi üliõpilastele suunatud praktikapakkumised. Üliõpilane, palun tutvu pakkumiste ja kandideerimistingimustega ning uuri ettevõttest, kas antud praktika raames on sul võimalik saavutada praktika eesmärk ja õpiväljundid.

 

ETTEVÕTTE NIMI

ERIALA, MILLELE SUUNATUD

PRAKTIKA SISU

TÄHTAEG

PRAKTIKA PERIOOD

Puidukoda Puidutöötlemise tehnoloogia, Metsandus, Metsatööstus, Metsamajandus ja metsaökoloogia tootmine, kvaliteet - kokkuleppel
KRC Ehitus  Maaehitus, Vesiehitus ja veekaitse ehitusobjektide juhtimine - kokkuleppel