XI Magistrantide teaduskonverents


XI Magistrantide teaduskonverents &

II Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents
The 11th Master students conference &
1st International Master students conference

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas 

20. aprill 2017. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56