Sündmused

Vaata kalendrit

Sündmusi ei ole.

Metsandus- ja maaehitusinstituut moodustati Eesti Maaülikooli struktuurireformi käigus metsandusteaduskonna, maainseneriteaduskonna ning metsandusliku uurimisinstituudi baasil. Instituut alustas tegevust 1. jaanuaril 2005.a.

Metsandus- ja maaehitusinstituut vastutab ülikoolis õppetöö läbiviimise eest geodeesia,  loodusvarade kasutamise ja kaitse, kinnisvara planeerimise, maakorralduse, maaehituse, metsamajanduse, metsatööstuse ja veemajanduse erialal. Mitmeid eespool loetletud erialasid on võimalik õppida ainult Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudis, üksikutel aladel toimub õpe ka teistes ülikoolides.

Instituudi liikmeskond teeb heal rahvusvahelisel tasemel õppe- ja teadustööd, osaleb jätkusuutliku metsanduse põhimõtete ning ökoloogiliste tehnoloogiate väljatöötamisel ja rakendamisel metsakasvatuse ja metsaökoloogia, metsakorralduse, metsatööstuse, geomaatika, maaehituse ning veemajanduse vastutusvaldkondades.

Metsandus- ja maaehitusinstituudis on võimalik õppida järgmistel õppekavadel: geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine, loodusvarade kasutamine ja kaitse, metsandus (metsamajandus või metsatööstus), maaehitus, vesiehitus ja veekaitse ning puidutöötlemise tehnoloogia.

Lisainfot leiate siit!

MetsaRing Oma kodu
MetsaRing Oma kodu