Kaitstud tööd

Teaduskraadid                         Doktoritööd

Magistritööd

 

Akadeemilised kraadid          Ehitusinseneriõpe                   Maaehitus

Veemajandus

Magistriõpe                               Geodeesia

Kinnisvara planeerimine

Maakorraldus

Metsamajandus

Metsatööstus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Taastuvenergia ressursid

Bakalaureuseõpe 3+2             Geomaatika

Metsandus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Bakalaureuseõpe 4+2