VII Magistrantide teaduskonverents

 

 

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

Eesti Lennuakadeemia

VII Magistrantide teaduskonverents

INIMENE JA TEHNOLOOGIAD
HUMAN AND ENGINEERING

Tehnikamajas 

18. aprill 2013. a., Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56

Konverentsi teade
Konverentsi kava
Artiklite kogumik