Kaitstud tööd

Teaduskraadid

Doktoritööd

Magistritööd

 

Akadeemilised kraadid

Ehitusinseneriõpe

Maaehitus

Vesiehitus ja veekaitse (kuni 2015.a õppekava nimetus "Veemajandus")

 

Magistriõpe

Geodeesia (alates 2017.a õppekava nimetus "Geodeesia ja maakorraldus", alates 2019.a õppekava nimetus "Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus")

Kinnisvara planeerimine (alates 2015.a õppekava nimetus "Maakorraldus ja kinnisvara planeerimine", alates 2017.a liidetud õppekavaga "Geodeesia")

Maakorraldus (alates 2015.a liidetud õppekavaga "Kinnisvara planeerimine")

Metsamajandus

Metsatööstus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse (õppekava suletud, viimased magistritööde kaitsmised 2018.a)

Taastuvenergia ressursid (õppekava suletud, viimased magistritööde kaitsmised 2014.a)

 

Rakenduskõrgharidusõpe

Puidutöötlemise tehnoloogia

 

Bakalaureuseõpe 3+2

Geomaatika (alates 2015.a õppekava nimetus "Geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine", alates 2017.a õppekava nimetus "Geodeesia ja maakorraldus")

Metsandus

Loodusvarade kasutamine ja kaitse

 

Bakalaureuseõpe 4+2

 

Kaitstud tööd: 

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava:
      energiakasutus
      tootmistehnika
      ergonoomika
Tootmistehnika  magistriõppekava 
Ergonoomika  magistriõppekava 
Energiakasutuse magistriõppekava
Doktoritööd (1)
Doktoritööd (2)