Lõpetamisega seotud tähtajad

MN, PU, ME magister,  MT magister ja MA magister

GM baka, GEm magister

MIEH ja MIVE

 

 

 

Lõputöö teema avaldus

Lõputöö teemad metsanduse üliõpilastele

2024/2025 aastaks lõputöö teemat otsivatele metsanduse, puidutöötlemise tehnoloogia ning metsamajanduse bakalaureuseastme ning magistriastme üliõpilastele pakutakse alljärgnevaid lõputöö teemasid:

 

Meelespea lõputöö kaitsjale

Lõputöö vahele tuleb kõige lõppu lisada lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja /või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

On võimalik, et hoolimata ülikoolile töö osas õiguste üleandmisest, ei kuulu lõputöö avalikustamisele erinevatel põhjustel. Mitteavalikustamiseks tuleb esitada PÕHJENDATUD taotlus.

Vastavad avalduse vormid leiate: EMÜ kodulehelt Õppijale - Õppimine - Dokumendivormid alt

NB! Avaldused tuleb esitada hiljemalt 3 kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile!

Enne lõputöö kirjutamist:

Tutvu lõputöö vormistamise juhendiga!

Plagiaat - mis see on, kuidas seda vältida? Loe lähemalt!