Lõpetamisega seotud tähtajad MN, PU, ME magister, MT magister

2023. aasta juunis õpinguid lõpetada soovijatele olulised kuupäevad ja tähtajad

Lõpetamisega seotud tähtajad GM baka, GEm magister

2023. aasta juunis õpinguid lõpetada soovijatele olulised kuupäevad ja tähtajad

Lõpetamisega seotud tähtajad MIEH, MIVE

2023. aasta juunis õpinguid lõpetada soovijatele olulised kuupäevad ja tähtajad

Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuseõppekava  lõpetajatele 
ergonoomika eriala TTEG bak;
energiakasutuse eriala TTEK bak;
tootmistehnika eriala TTTA bak.

Tootmistehnika  TA mag magistriõppekava ja ergonoomika  EG mag magistriõppekava lõpetajatele
Energiakasutuse magistriõppekava lõpetajatele EK mag
Rakenduskõrghariduse õppekava lõpetajatele
tehnotroonika TSTN

 

Lõputöö teema avaldus

Lõputöö teemad metsanduse üliõpilastele

2023/2024 aastaks lõputöö teemat otsivatele metsanduse, puidutöötlemise tehnoloogia ning metsamajanduse bakalaureuseastme ning magistriastme üliõpilastele pakutakse alljärgnevaid lõputöö teemasid:

 

Meelespea lõputöö kaitsjale

Lõputöö vahele tuleb kõige lõppu lisada lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja /või üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.

On võimalik, et hoolimata ülikoolile töö osas õiguste üleandmisest, ei kuulu lõputöö avalikustamisele erinevatel põhjustel. Mitteavalikustamiseks tuleb esitada PÕHJENDATUD taotlus.

Vastavad avalduse vormid leiate: EMÜ kodulehelt Õppijale - Õppimine - Dokumendivormid alt

NB! Avaldused tuleb esitada hiljemalt 3 kuud enne lõputöö kaitsmiskuupäeva instituudi õppedirektorile!

Enne lõputöö kirjutamist:

Tutvu lõputöö vormistamise juhendiga!

Plagiaat - mis see on, kuidas seda vältida? Loe lähemalt!