Metsanduse ja inseneeria instituut moodustati Eesti Maaülikooli struktuurireformi käigus metsandus- ja maaehitusinstituudi ning tehnikainsitituudi baasil. Instituut alustas tegevust 1. jaanuaril 2022.

Metsanduse ja inseneeria instituut vastutab ülikoolis õppetöö läbiviimise eest energiakasutuse, ergonoomika, geodeesia, kinnisvara- ja maakorralduse, maaehituse, metsamajanduse, metsatööstuse, tehnotroonika, tootmistehnika ja veemajanduse erialal. Mitmeid eespool loetletud erialasid on võimalik õppida ainult Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudis.

Instituudi liikmeskond teeb heal rahvusvahelisel tasemel õppe- ja teadustööd, osaleb jätkusuutliku metsanduse põhimõtete ning ökoloogiliste tehnoloogiate väljatöötamisel ja rakendamisel metsakasvatuse ja metsaökoloogia, metsakorralduse, metsatööstuse, geomaatika, maaehituse ning veemajanduse vastutusvaldkondades. Eelpoolnimetatu eest vastutavad instituudi koosseisu kuuluvad 5 õppetooli: Biomajanduse tehnoloogitae õppetool, Energiakasutuse õppetool, Maaehituse ja veemajanduse õppetool, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool, Metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool.

Metsanduse ja inseneeria instituudis on võimalik õppida järgmistel õppekavadel: Energiakasutus, Ergonoomika, Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus, Metsandus (metsamajandus või metsatööstus), Maaehitus, Puidutöötlemise tehnoloogia, Tehnika ja tehnoloogia, Tehnotroonika, Totmistehnika ning Vesiehitus ja veekaitse.

 

 

   

 

Oma kodu

Metsameister

Metsataksaator

Metsateadlane

Metsaring

Metsakasvataja

Ettevõtja

Puidukeemik